WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Організація інвестиційних процесів на промислових підприємствах - Реферат

Організація інвестиційних процесів на промислових підприємствах - Реферат

управляти державним майном, державними органами приватизації самостійно або разом з іншими засновниками;
o поглинання одного господарюючого суб'єкта іншим (придбання контрольного пакета акцій) у процесі приватизації. При цьому господарюючий суб'єкт, що поглинає, визнається холдинговою компанією, а поглинутий - дочірнім підприємством.
Зазначеними документами встановлені три основних процедурних моменти, які потребують погодження з Комітетом при створенні холдингової компанії:
1) погодження ідеї створення холдингової компанії;
2) підтвердження контрольного пакета акцій, якщо його розмір становить
менше 51 відсотка;
3) затвердження проектів установчих документів і планів розміщення акцій.
З особливою увагою Комітет ставиться до питань економічної концентрації за участю іноземних підприємців.
Відповідальність за порушення вимог законодавства при здійсненні економічної концентрації Відповідно до законодавства здійснення економічної концентрації без згоди органів Комітету е порушенням антимонопольного законодавства.
Динаміку процесів злиття (поглинання) підприємств в Україні можна проаналізувати за даними річних звітів Антимонопольного Комітету України. Адже існує механізм, що зобов'язує суб'єктів господарювання отримувати дозвіл даного Комітету, щодо заключення угод такого типу щодо здійснення реорганізації.
Слід відзначити, що наведені показники не відображають всієї кількості розглянутих заяв і звернень. Значна частина заяв і звернень, що надходять до органів Комітету, не підлягає розгляду, як такі, що не досягають порогів, встановленихзаконодавством.
Проаналізувавши результати діяльності органів Комітету по контролю за економічною концентрацією за недовгі роки його існування, можна зробити основний висновок, що практика функціонування системи такого контролю цілком довела її необхідність і ефективність як засобу попередження монополізації ринків та розвитку конкуренції на них.
Кількість розглянутих справ, що здійснюють органи Комітету зменшується через вплив наступних факторів.
По-перше, підприємства, органи влади та управління в більшості випадків перед поданням заяви отримують консультації в органах Комітету.
В результаті цього деякі підприємці відмовляються від намірів здійснення економічної концентрації, інші враховують роз'яснення та вимоги Комітету
Крім того, новою редакцією Положення про контроль за економічною концентрацією, затвердженої розпорядженням Комітету від 25.05.98, передбачена можливість офіційного отримання попередніх висновків органів
Комітету з питання концентрації, що планується. Ця норма ще більш сприятиме якості підготовки питань з економічної концентрації.
По-друге, у досить значній кількості випадків органи Комітету у своїх рішеннях обумовлюють надання згоди на концентрацію відповідними зобов'язаннями, при виконанні яких не відбудеться обмеження конкуренції. По-третє, зменшення кількості прийнятих органами Комітету рішень з питань економічної концентрації пояснюється декількома причинами:
- у зв'язку із зростанням курсу долара США стосовно гривні порогові значення вартості активів, обсягів реалізації; майна, за яких отримання згоди Комітету є необхідним, визначені у доларовому еквіваленті, фактично зросли;
- значно зменшилася кількість заяв про, надання згоди на вступ суб'єктів господарювання в об'єднання, що обумовлено об'єктивним зменшенням кількості об'єднань підприємців;
Найбільш істотне зменшення прийнятих органами Комітету рішень про економічну концентрацію відбулося щодо набуття у власність або одержання в управління часток (акцій, паїв) суб'єктів господарювання, що пояснюється завершенням масової приватизації та, відповідно, скороченням обсягів продажу акцій ВАТ, створених у процесі приватизації. Незважаючи на те, що в цілому механізм контролю за економічною концентрацією діє задовільно, все ж трапляються випадки здійснення концентрації без отримання згоди органів Комітету. Завдяки профілактичній роботі органів Антимонопольного комітету скорочується кількість спроб підприємців здійснити економічну концентрацію без врахування вимог антимонопольного законодавства. Із запровадженням відповідальності учасників концентрації за порушення норм законодавства щодо концентрації у вигляді штрафів кількість такого виду порушень повинна зменшитись.
Ми пропонуємо змінити систему державного контролю за економічною концентрацією що стосуються холдингових систем. Які працюють в напрямку залучення іноземних інвестицій в економіку України.
Для пояснення пропонованої системи побудуємо схему отримання дозволу органів контролю за економічною концентрацією в умовах створення холдінгової компанії, чи продажу підприємства.
МЕХАНІЗМ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЗЛИТТЯ (ПОГЛИНАННЯ) ПІДПРИЄМСТВ АНТИМОНОПОЛЬНИМ КОМІТЕТОМ УКРАЇНИ
Державне регулювання злиття підприємств та вплив корпоративних відносин на стан конкуренції у галузі доцільно визначити шляхом обчислення індексу ринкової концентрації Герфінделя-Гіршмана:
Н = Si2
де Н- індекс ринкової концентрації Герфінделя-Гіршмана;
п - кількість підприємств у галузі;
Si - частка ринку і -ї фірми на ринку, виражена у процентах.
Для ринку пива в Україні у кінці 1999 року за даними Антимонопольного комітету України індекс ринкової концентрації становив:
Н = 202 +162 +132 + 82 + 72 +72 +62 +232/44 = 1075
Визначення рівня концентрації ринку проводиться за наступними критеріями:

пп
Значення індексу ринкової концентрації Рівень концентрації ринку
1. <1200 Низький
2. 1200-1800 Середній
3. <1800 Високий
Для галузі пивоваріння в Україні характерна низька концентрація ринку. Вплив органів державної влади на процеси злиття підприємств є мінімальним; корпоративні відносини не СТАНОВЛЯТЬ загрозу конкуренції на ринку.
Аналіз та оцінка вартості підприємства є важливим моментом в процесі злиття (поглинання) підприємств є визначення вартості об'єктів злиття чи поглинання. Для того щоб визначити вартість підприємства можна використати такі способи:
1. Оцінка балансової вартості, тобто, вартості, що дорівнює загальній
вартості активів за мінусом загальної вартості зобов'язань.
2. Оцінка ліквідаційної вартості, що дає більш точну оцінку вартості
компанії. Вона обчислюється за допомогою оцінки ринкової вартості активів
підприємства за мінусом зобов'язань фірми.
3.Оцінка суми прогнозних очікуваних надходжень.
4. Інші методи та комбінації перерахованих вище методів.
Першочерговим завданням при визначенні методу обчислення

 
 

Цікаве

Загрузка...