WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Розвиток багаторівневої системи державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні - Реферат

Розвиток багаторівневої системи державного регулювання інвестиційної діяльності в Україні - Реферат

оборонну безпеку країни, експорт готової продукції, прискорення науково-технічного прогресу і динаміку розвитку економіки країни на найближчу і подальшу перспективу [2, с. 49]. У сучасних умовах розвитку української економіки важливо формувати чинну інвестиційну політику, тому що вона обумовлює структуру й ефективність розвитку галузей і економіки в цілому.
На мікрорівні інвестиційна діяльність підприємства підлягає певній інвестиційній політиці, розробленій підприємством у складі його фінансової стратегії. Інвестиційна політика підприємства являє собою частину загальної фінансової стратегії підприємства, що передбачає вибір і реалізацію найбільш ефективних шляхів розширення обсягу його активів для забезпечення основних напрямків його розвитку [8, с. 85].
Тому доцільно розглянутивзаємозв'язок інвестиційної політики підприємства з інвестиційною політикою галузі (регіону), держави, а також виділити критерії, що визначають їхню взаємодію (рис. 1).
"Зовнішнім середовищем" при формуванні інвестиційної політики підприємства є регіональна і галузева політика, що висувають критерії розвитку підприємств. У свою чергу, державна інвестиційна політика є визначальною і такою, що формує галузеву і регіональну інвестиційні політику й одночасно являє собою інтегральний ефект регіональної і галузевої інвестиційної політики. Соціально-економічна політика держави і світові глобалізаційні процеси визначають основні напрямки державної інвестиційної політики. У результаті взаємодії всіх рівнів інвестиційної політики досягається сукупний ефект (ефект взаємодії).
ІПП - інвестиційна політика підприємства
ДІП - державна інвестиційна політика
?
Рис. 1. Багаторівнева система
інвестиційної політики
Це дає можливість більш детально і глибоко досліджувати і формувати структуру й основні напрямки інвестиційної політики регіону й інвестиційної політики галузі, а також визначити їхню роль у структурі багаторівневої інвестиційної політики з позиції формування ефективної системи державного управління.
Аналіз методів і форм державного регулювання інвестиційної діяльності дозволив сформувати організаційну систему державного регулювання інвестиційної діяльності, у якій об'єктом впливу є інвестиційна діяльність як найважливіший елемент державної економічної політики України (рис.2).
1 - бажані характеристики
2 - реальні характеристики
3 - рівень відповідності бажаних і реальних характеристик
4 - регулятивний вплив
?
Рис. 2. Організаційна система державного регулювання інвестиційної діяльності
На підставі вхідної мети (що залежить від стратегічних цілей і пріоритетів соціально-економічного розвитку держави) формуються бажані характеристики інвестиційної політики на різних рівнях ієрархії: національному, галузевому і регіональному. Інструментом досягнення цих цілей є багаторівнева система державного регулювання інвестиційної діяльності. Керуючий вплив цієї системи здійснюється з метою забезпечення спрямованості розвитку інвестиційних процесів на певний момент часу в майбутньому виходячи з базових цілей.
Таким чином, багаторівнева система державного регулювання являє собою взаємозалежну сукупність форм і способів впливу держави на інвестиційні процеси на різних рівнях перерозподілу інвестиційних ресурсів.
Для досягнення відповідності очікуваного і реального результатів, за умови адекватно обраної мети інвестиційної політики, необхідний обґрунтований механізм, що припускає раціональне поєднання використовуваних інструментів на міжнародному, національному, галузевому і регіональному рівнях.
Невідповідність бажаних і реальних характеристик вимагає внесення змін в інструменти впливу на інвестиційні потоки і, насамперед, у систему державного регулювання.
Висновки
Державна інвестиційна політика має поєднуватися і узгоджуватися з іншими напрямками державного управління. Відсутність такого поєднання та сполучуваності поглядів призведе до зниження ефективності, що виражається в недоодержанні інвестицій у необхідному обсязі, відповідно до загальнодержавних, галузевих і регіональних пріоритетів. Окремі кроки в цьому напрямку вже зроблені в Україні. Першим і найважливішим кроком стало прийняття Закону України "Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні", який охоплює широкий спектр складових державної інвестиційної політики: формування нормативно-правової бази; удосконалювання механізмів корпоративного управління; підвищення ефективності процедур банкрутства; реформування податкової системи; продовження адміністративної реформи; розвиток банківського сектора.
Аналіз змісту категорій "інвестиційна політика" і "державне регулювання інвестиційної діяльності" дозволило структурувати нормативно-правове забезпечення процесів інвестування, а також обґрунтувати можливі способи і форми впливу держави на активізацію інвестиційної діяльності в Україні. Завдяки цьому в перспективі можна визначати і розробляти нові напрямки розвитку багаторівневої системи державного регулювання інвестиційної діяльності.
ЛІТЕРАТУРА:
1. Указ Президента України "Про заходи щодо поліпшення інвестиційного клімату в Україні" від 12 липня 2001 року №512/01// Офіційний вісник України. - 2001. - №28. - Ст. 1244.
2. Сергеев И.В., Веретенникова Г.И. Организация и финансирование инвестиций. - М.: Финансы и статистика, 2001. - 272 с.
3. Державне регулювання економiки: Навч. посiбник / С.М. Чистов, А.Е. Накифоров, Т.Ф. Куценко та iн. - К.: КНЕУ, 2000. - 316 с.
4. Ведута Е.Н. Государственные экономические стратегии. - М.: Рос. экон. акад., 1998. - 440 с.
5. Юрій С.І., Іващук І.О. Активізація інвестиційної діяльності на регіональному рівні // Фінанси України. - 2000. - №4. - С. 106 -113.
6. Бродский М.Н., Бродский Г.М. Право и экономика: инвестиционное консультирование. - СПб.: Питер, 1999.- 496 с.
7. Фінансовий словник / Упор. Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. - 4 -те вид., випр. та доп. - К.: Т-во "Знання", КОО; Л.: Вид - во Львів. банк. ін-ту НБУ. - 566 с.
8. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами.- К.: МП "ИТНМ лтд", СП "АДЕФ - Украина", 1996. - 534 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...