WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Оцінка ефективності інвестицій на основі дескриптивної моделі виробничо-господарської діяльності вуглевидобувних підприємств - Реферат

Оцінка ефективності інвестицій на основі дескриптивної моделі виробничо-господарської діяльності вуглевидобувних підприємств - Реферат

видобуток вугілля на шахті; m - потужність пласта, м; l - довжини лави, м; Vо.з - добове коксування очисного вибою, м/доб; ? - густина вугілля, т/м3.
З використанням дескриптивної моделі діяльності вугільного підприємства в процесі залучення інвестицій та на підставі аналізу реального стану гірничих робіт, були прораховані кілька варіантів розвитку трьох шахт, що входятьдо складу ДП "Донецьквугілля" (таблиця 1). Для кожного з варіантів на підставі календарних графіків введення-вибуття лав і проведення гірничих виробіток був розрахований такий комплекс показників: проектний добовий видобуток вугілля, планована повна собівартість, обсяг інвестицій, IRR, NPV, PI, терміни окупності (DPP) і реалізації проекту. Розраховані проекти на кожній окремій шахті є взаємовиключними.
Таблиця 1. - Результати розрахунків показників ефективності інвестицій на шахтах "Трудівська", ім. О.О. Скочинського, ім. Є.Т. Абакумова.
Показник шахта "Трудовська" шахта ім. О.О. Скочинського шахта ім. Є.Т. Абакумова
Варі-ант 1 Варі-ант 2 Варі-ант 3 Варі-ант 4 Варі-ант 1 Варі-ант 2 Варі-ант 3 Варі-ант 4 Варі-ант 5 Варі-ант 6 Варі-ант 7 Варі-ант 1 Варі-ант 2 Варі-ант 3
Доб. видобуток вугілля (почат), т/доб 2000 2000 2000 2000 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 470 470 470
Приріст видобутку вугілля, т/доб 1000 1500 2000 2500 450 950 1050 1150 1950 2650 3450 330 830 1130
Доб. видобуток вугілля (планова), т/доб 3000 3500 4000 4500 1800 2300 2400 2500 3300 4000 4800 800 1300 1600
Ціна 1т вугілля, грн. 148,25 148,25 148,25 148,25 118,66 118,66 118,66 118,66 118,66 118,66 118,66 119,30 119,30 119,30
Планована повна собівартість на 1т, грн. 111,89 101,69 94,03 88,08 108,88 90,97 88,28 85,81 71,43 63,57 57,39 177,14 148,76 140,25
Обсяг інвестицій, тис.грн. 36187 41783 44028 45436 32828 36913 30010 33250 58591 62011 67628 16177 44639 46879
IRR, % 19,99 28,86 36,34 42,52 - 14,33 20,87 22,77 30,96 35,72 40,01 - - -
NPV, тис.грн. -7439 7233 23713 38931 -32828 -17048 -5772 -3465 15423 29548 43872 -16177 -44639 -46879
Індекс рентабельності 0,79 1,17 1,54 1,86 0,00 0,54 0,81 0,90 1,26 1,48 1,65 0,00 0,00 0,00
Термін окупності, років - 8 6 5 - - - - 7 6 5 - - -
Термін реалізації, років 12 11 10 9 20 19 18 18 14 11 10 20 19 15
Результати моделювання, наведені у таблиці 1, цілком адекватні загальним уявленням про процеси, що відбуваються при залученні інвестицій. За результатами дослідження можна зробити висновок, що шахта ім. Є.Т. Абакумова не приваблива для інвесторів, оскільки жоден з варіантів розвитку не забезпечує вихід на рентабельний рівень роботи. Це підтверджується й на попередньому етапі дослідження при оцінці інвестиційної привабливості шахт, що входять до складу ДП "Донецьквугілля" [6], який показав, що шахта ім. Є.Т. Абакумова малоприваблива для інвесторів. Шахта "Трудівська" найбільш приваблива для інвесторів, оскільки при реалізації варіанта розвитку, що передбачає нарощування рівня видобутку вугілля на 4500 т/доб, досягаються максимальні показники ефективності: IRR дорівнює 42,52%, NPV проекту становить 38931 тис.грн. при терміні окупності 5 років. Шахта ім. О.О. Скочинського також приваблива для інвесторів, але з розрахунків видно, що тільки три із семи проектів дозволять вийти на рентабельний рівень діяльності й у майбутньому отримати прибуток. Однак навіть у цих проектах показники ефективності інвестицій є нижчими, ніж у проектах шахти "Трудівська". Незважаючи на те, що за сьомим варіантом розвитку передбачається нарощування рівня видобутку на 4800 т/доб, показники ефективності інвестицій складатимуть: IRR - 40,01%, індекс рентабельності - 1,48 при терміні окупності 5 років. При цьому обсяг залучених інвестиційних коштів складе 67628 тис. грн., що майже на 40% більше, ніж за кращим проектом шахти "Трудівська". Все це говорить про те, що розроблена модель дозволяє не тільки визначити кінцеві результати ефективності інвестицій, але й визначити розподілені у часі потоки платежів, які ґенеруються кожним інвестиційним проектом. Це дає можливість використовувати розроблену модель не тільки як самостійний інструмент для розрахунку показників ефективності інвестицій, але і як складову частину більш складної моделі - при сітьовому плануванні робіт на шахті або для забезпечення своєчасності реалізації інвестиційних проектів по виробничому об'єднанню шахт.
Висновки
1. Визначено основні фактори, що впливають на результати виробничо-господарської діяльності вугільної шахти в процесі залучення інвестицій.
2. Розроблено спосіб визначення ефективності інвестицій на основі моделі господарської діяльності шахти при інвестуванні, що враховує особливості вуглевидобувного підприємства, як складної системи.
3. Розроблена модель виробничо-економічної діяльності вугільного підприємства адекватна і враховує всі основні елементи виробничо-економічної діяльності вуглевидобувного підприємства, його специфіку й фактичні умови роботи, що склалися на шахтах. Завдяки тому, що реалізація автоматизованого розрахунку здійснена за допомогою комп'ютерного процесора MS Excel, є можливість вільно модифікувати її, а також проводити аналіз чутливості ефективності інвестицій до зміни зовнішніх умов функціонування підприємства. Ця модель дає можливість не тільки оцінити ефективність інвестицій на вугільних підприємствах, але й може бути використана для комплексної оптимізації розподілу інвестиційних ресурсів серед шахт, що входять у певне об'єднання, при вирішенні різних науково-практичних завдань: визначення суми інвестицій, необхідної для забезпечення заданого (максимального) обсягу видобутку вугілля, розрахунок суми інвестиційних коштів, необхідної для виведення всіх шахт на рентабельний рівень роботи тощо.
Література
1. Сайт Міністерства палива та енергетики України - http://mpe.energy.gov.ua/minenergo/control/index
2. Станченко И.К., Петренко Е.В., Свирский Ю.И. Проектирование шахт. - М.: Недра, 1976. - 400 с.
3. Малкин А.С., Пучков Л.А., Саламатин А.Г. Еремеев В.М. Проектирование шахт. - М.: Изд-во Акад.горн.наук, 2000. - 375 с.
4. Амоша А.И., Ильяшов М.А., Салли В.И. Системный анализ шахты как объекта инвестирования. - Донецк.: Ин-т экономики промышленности, 2002. - 68 с.
5. Кравченко А.А., Демин И.К., Худолей О.Г., Заглада Р.Ю. Расчет функциональной зависимости суммы оборотных средств предприятий угледобывающей промышленности от объема добычи. // Днепропетровск.: Економіка: проблеми теорії та практики. Зб. наук. праць. Випуск 184, том ІІІ, 2004. - с. 638-646.
6. Кравченко А.А., Демин И.К., Митрошичев И.О. Разработка методики углубленной оценки инвестиционной привлекательности угольных шахт. - Донецьк.: Наукові праці Донецького національного технічного університету. Випуск №91. - 2005. - с. 115-121

 
 

Цікаве

Загрузка...