WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Оцінка ефективності інвестицій на основі дескриптивної моделі виробничо-господарської діяльності вуглевидобувних підприємств - Реферат

Оцінка ефективності інвестицій на основі дескриптивної моделі виробничо-господарської діяльності вуглевидобувних підприємств - Реферат

визначаються календарний графік введення-вибуття лав і календарний графік проведення гірничих виробок, встановлюється план збільшення видобутку вугілля на шахті.
Календарний графіквведення-вибуття лав є основним документом, відповідно до якого розраховується рівень видобутку вугілля на шахті в кожний момент часу (Дt). Окрім того, відповідно до графіка введення-вибуття лав визначається й загальний термін реалізації даного проекту (tp). Термін реалізації проекту має дорівнювати терміну відпрацьовування всіх запасів, підготовлених за рахунок залучення інвестицій, тому що розкриття й підготовка до виїмки нових запасів буде наступним етапом роботи шахти, що вимагає чергових капітальних вкладень. Окрім того, на основі графіка введення-вибуття лав визначається момент виходу на заплановану потужність (tпл), після чого необхідність у додаткових інвестиціях на проведення гірських виробіток відпадає, і дільничні виробки проводяться за рахунок оборотних коштів.
Для забезпечення безперервності процесу видобутку вугілля необхідно вчасно проводити ремонт наявного й придбання нового устаткування. Відповідно до графіка введення-вибуття лав визначається потреба у придбанні обладнання для видобутку вугілля. При визначенні моменту часу, у який виникає потреба в коштах на придбання обладнання, необхідно враховувати не тільки момент запровадження в дію механізованого комплексу для очисних робіт, але й час на укладання контракту й доставку комплексу, і час на монтаж устаткування в лаві ( 2-3 міс.).
Як відомо, збільшення обсягу виробництва вимагає поповнення оборотних коштів, тому важливою складовою підтримки стабільності процесу видобутку вугілля є забезпеченість підприємства оборотними коштами в достатній кількості. Обсяги поповнення оборотних коштів можна визначити статистичним методом на основі встановлення залежності фактичної величини оборотних коштів на шахті (II розділ активу Балансу підприємства) від обсягу видобутку вугілля. Найбільш адекватно описує залежність суми оборотних коштів від обсягу виробництва на вугільних шахтах Донбасу лінійна залежність [5].
У дослідженні необхідно враховувати високий ступінь (до 70%) зносу основних виробничих фондів підприємств, вони морально застаріли й не відповідають вимогам техніки безпеки. Для цього в модель введено показник витрат, необхідних для відновлення основних фондів (Фобн), що визначає цільове використання амортизаційних відрахувань (АО) на введення нових, підтримку й ремонт діючих об'єктів виробничих фондів. У такий спосіб можна забезпечити безперервне відтворення основних фондів за умови випередження відновлення над вибуттям, тобто вирішити завдання технічної забезпеченості безперервності процесу видобутку вугілля і поступового зниження зношеності основних виробничих фондів шахти. Окрім цього, такий підхід дозволить при визначенні терміну реалізації інвестиційного проекту виключити з розгляду момент заміни введених у процесі реалізації інвестиційного проекту основних фондів після закінчення терміну їхньої амортизації (служби).
Для забезпечення адекватності моделі необхідно враховувати не тільки суми ПДВ і податковий кредит (НК), що зменшує відрахування, а й інші податки, що нараховуються і сплачуються відповідно до українського законодавства. Сума податкового кредиту визначається на підставі фактичної суми матеріальних витрат і сум зроблених підприємству послуг.
Як уже було зазначено, однією з особливостей сучасного етапу розвитку економіки України є збитковість більшості вугільних шахт, які існують лише за рахунок державних дотацій, "проїдання" амортизаційних відрахувань і росту кредиторської заборгованості. Тому при побудові моделі враховувалося, що держава зобов'язується покривати різницю між ціною та собівартістю видобутку 1 т. вугілля до моменту виходу на рентабельний рівень роботи.
Серед багатьох параметрів, що характеризують діяльність шахти, окремого розгляду заслуговує виробнича потужність підприємства чи обсяг добового видобутку. Недостатнє її освоєння призводить до неповного використання виробничих фондів підприємства, а, отже - до неефективного використання капітальних вкладень. У загальному вигляді цей параметр є складною функцією багатьох факторів: гірничо-геологічних, технічних і технологічних. Однак значення, які може приймати цей параметр, є дискретними величинами, і ці дискрети визначають область припустимих значень зміни параметра виробничої потужності. Таким чином, можливі збільшення видобутку вугілля за різними варіантами розвитку гірничих робіт належатимуть кінцевій множині області припустимих значень.
Виходячи з цих міркувань, дескриптивну модель діяльності вугільного підприємства в процесі залучення інвестицій можна сформулювати в такому вигляді:
1. Виручка від реалізації
2. Податок на додану вартість
3. Повна собівартість
4.
5.
6.
Амортизаційні відрахування
7. Сумарні кап. вкладення
8.
9. Поповнення оборотних коштів
10.
11.
12. .
Де ДПt - грошовий потік у момент часу t; ВРt - виручка від реалізації у момент часу t; НДСt - ПДВ у виручці від реалізації у момент часу t; НКt - податковий кредит у момент часу t; ПСt - повна собівартість у момент часу t; ГДt - державні дотації в момент часу t; НПt - податок на прибуток у момент часу t; АОt - амортизаційні відрахування в момент часу t; Фобн t - відновлення основних фондів у момент часу t; КВt - капіталовкладення в момент часу t; ?ОбСt - поповнення оборотних коштів у момент часу t; It - інвестиції в момент часу t; - видобуток за момент часу, що передує моменту t; - приріст видобутку в момент часу t; Ц - ціна 1 т вугілля; ПСt - повна собівартість 1 т вугілля в момент часу t; St - собівартість 1 т вугілля; Снп - ставка податку на прибуток; , - відповідно залишкова вартість основних фондів (ОФ) групи j на кінець і початок звітного періоду; - сума витрат, на придбання ОФ, поліпшення ОФ (ремонт, реконструкцію, модернізацію) у групі j у момент часу t; - сума виведених з експлуатації ОФ по групі j у момент часу t; - сума амортизаційних відрахувань у групі j у момент часу t; - норма амортизації у групі j; - сума відновлення ОФ у групі j у момент часу t; kвыб j - коефіцієнт вибуття основних фондів у групі j; j - група основних фондів ; - відповідно капітальні вкладення на проведення гірничих виробок, придбання прохідницького, очисного, транспортного й допоміжного устаткування в момент часу t; l1ti, l2ti, l3ti - довжина похилих виробок, розрізних печей і горизонтальних виробок (у метрах) для забезпечення роботи i-ої лави в момент часу t; с1, с2, с3 - вартість 1 метра відповідного типу виробки (у тис. грн.); n - кількості одночасно діючих вибоїв, tпл - момент виходу на планову потужність; Дпл - плановий

 
 

Цікаве

Загрузка...