WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Оцінка ефективності інвестицій на основі дескриптивної моделі виробничо-господарської діяльності вуглевидобувних підприємств - Реферат

Оцінка ефективності інвестицій на основі дескриптивної моделі виробничо-господарської діяльності вуглевидобувних підприємств - Реферат


РЕФЕРАТ НА ТЕМУ:
Оцінка ефективності інвестицій на основі дескриптивної моделі виробничо-господарської діяльності вуглевидобувних підприємств
Поступова трансформація України в державу з ринковою економікою супроводжується глибокими змінами на всіх рівнях господарювання, що особливо відчутно у середовищі промислових підприємств. Підвищення енергетичних потреб і зростання світових цін на основні енергоносії з одного боку, а також наявність значних власних запасів твердого палива й низький рівень освоєння виробничих потужностей шахт України [1] з іншого боку, обумовили підвищення уваги інвесторів до великих вугільних об'єднань, наприклад таких як ДП "Павлоградвугілля", ДП "Краснодонвугілля". Однак непередбачуваність ринкової кон'юнктури й загальнополітичної ситуації, нестабільність платежів підприємств і населення, недосконалість інвестиційної політики у промисловості свідчать про те, що на сучасному етапі розвитку гостро відчувається необхідність удосконалення економічного механізму моделювання господарської діяльності підприємств у процесі залучення інвестицій.
Метою дослідження є розробка дескриптивної виробничо-господарської моделі діяльності вугільної шахти в процесі інвестування, що дозволяє визначити показники ефективності інвестицій.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити наступні завдання:
" провести аналіз існуючих підходів до моделювання виробничо-господарської діяльності вугільних шахт;
" визначити основні фактори, що впливають на діяльність вугільних шахт у процесі залучення інвестицій;
" розробити дескриптивну модель діяльності вугільної шахти в процесі залучення інвестицій;
" реалізувати модель і визначити ефективність інвестицій на прикладі шахт ДП "Донецьквугілля";
" визначити сферу застосування розробленої моделі й дати рекомендації з подальшого використання результатів дослідження.
Предметом дослідження є виробничо-господарська діяльність вугільної шахти в процесі залучення й реалізації інвестицій.
Об'єктом дослідження є виробничо-господарський потенціал вуглевидобувних підприємств.
Сьогодні існують різні підходи до моделювання діяльності вугільного підприємства, які відрізняються як за використовуваними методами побудови моделей, так і за обсягом охоплення аналізованих факторів. Наприклад, у роботі [2] пропонується розглядати шахту як складну динамічну систему, з позиції системного підходу. Визначені внутрішні взаємозв'язки між виробничими елементами системи та розроблені математичні моделі оптимізації цих елементів за допомогою теорії графів, лінійного програмування, сітьових графіків, регресійних моделей. Однак у даній роботі розглядаються питання тільки технологічного моделювання, і основною метою дослідження є проектування нового вуглевидобувного підприємства.
У [3] розглядаються виробничі елементи складної системи "Шахта" та надається їх загальна характеристика. Докладно розглянута виробнича діяльність вуглевидобувного підприємства. Однак недостатньо уваги приділено економічній складовій діяльності шахти. Окрім того, складові елементи системи розглядаються на рівні виробничих ланок як підсистем складної системи і відповідно вирішуються оптимізаційні задачі у рамках конкретних підсистем. Це обумовлює той факт, що загальна задача оптимізації діяльності шахти в процесі залучення інвестицій залишається невирішеною.
Загальні підходи до визначення шахти як виробничо-економічної системи визначені в [4]. Описано ключові елементи системи й основні напрямки побудови моделі у загальному вигляді. Однак для більш точного й адекватного відображення виробничо-господарської діяльності шахти потрібна подальша деталізація й розвиток моделі. Особливо це важливо для визначення ефективності інвестицій.
Таким чином аналіз показує, що основи моделювання виробничо-господарської діяльності шахт як складних систем уже закладені, однак вони вимагають подальшої деталізації й розробки моделі, адекватної реальним економічним умовам.
Фактична діяльність підприємства в процесі залучення й реалізації коштів в інвестиційному проектуванні досліджується за допомогою визначення розміру грошового потоку. Дескриптивна модель діяльності шахти на підставі грошових потоків має описувати реальний рух останніх на підприємстві з урахуванням специфіки об'єкта дослідження і дозволяти досліджувати ефективність інвестицій.
При розробці моделі слід брати до уваги той факт, що мова йде про діючу шахту, на якій передбачається реалізація інвестиційного проекту, спрямованого на нарощування обсягів видобутку вугілля. У зв'язку із цим слід зазначити, що шахти здебільшого працюють збитково, тому розрахований грошовий потік від господарської діяльності шахти в період залучення інвестицій можна вважати ефектом від реалізації інвестиційного проекту. Таким чином, загальний прибуток, отриманий підприємством, буде прибутком від реалізації інвестиційного проекту.
При моделюванні так само необхідно враховувати те, що в процесі нарощування потужності діючого підприємства кошти, що спрямовані на розширення виробництва, містять у собі капіталовкладення на придбання нового й заміну зношеного устаткування, проведення підземних гірничих виробок і інші будівельні роботи; кошти для поповнення оборотних активів підприємства, що забезпечують збільшення обсягів видобутку вугілля.
Визначення суми коштів, необхідних для реалізації інвестиційного проекту, - це центральний етап розробки моделі виробничо-господарської діяльності шахти, тому що при цьому необхідно враховувати особливості технології й специфіку функціонування (гірничо-геологічні умови) вуглевидобувного підприємства.
На першому етапі використовуються фактичні дані про становище розвитку гірничих робіт (плани виробіток розроблювальних шахтою пластів вугілля), яке склалося на цей час, і здійснюється розробка можливих реальних варіантів розвитку гірничих робіт. Для всіх діючих пластів формуються технологічно припустимі варіанти розвитку гірничих робіт на кожній шахті й черговість введення в дію очисних вибоїв (лав). Ці варіанти формуються з урахуванням схеми розкриття, прийнятого способу підготовки шахтного поля, системи розробки виїмкових полів, а також обсягу запасів вугілля, що залишилися. Визначаються гірничі виробки, які необхідно провести для введення в дію нових лав. Визначаються можливі терміни введення в дію очисних вибоїв і терміни проведення підготовчих виробок. За планом гірничих виробок визначаються: довжина вже існуючих виробок, які можна задіяти для реалізації інвестиційного проекту; відстані до найближчих магістральних, транспортних і вентиляційних виробок; довжини лав, довжини виїмкових стовпів; тип, продуктивність і кількість необхідного механізованого обладнання для ведення підготовчих і очисних робіт. На підставі отриманих даних

 
 

Цікаве

Загрузка...