WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах переходу до ринку - Реферат

Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах переходу до ринку - Реферат


Реферат
на тему:
Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах переходу до ринку.
ПЛАН.
1. Основні форми зовнішньоекономічної діяльності.
2. Показники зовнішньоекономічної діяльності та методики їх розрахунку.
3. Механізм державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності.
4. Список використаної літератури.
?
1. Основні форми зовнішньоекономічної діяльності.
Функціонування економіки країни не може відбуватися без розвинутої системи зовнішньоекономічних зв'язків.
Зовнішньоекономічна діяльність - це заснована на взаємовигідних економічних відносинах діяльність у галузі міжнародної торгівлі, руху капіталів, міграції робочої сили та передачі технологій. Державне регулювання спрямоване на забезпечення захисту інтересів держав та суб'єктів її зовнішньоекономічної діяльності, створене для останніх рівних можливостей розвивати всі види підприємницької діяльності та напрями використання доходів та здійснення інвестицій, на розвиток конкуренції та ліквідації монополізму.
Основними цілями державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні є:
- забезпечення збалансованості економіки та рівноваги внутрішнього ринку країни;
- стимулювання прогресивних структурних змін в економіці;
- створення сприятливих умов для залучення національної економіки в систему світового поділу праці;
- наближення національної економіки до ринкових структур розвинутих зарубіжних країн.
Основними формами зовнішньоекономічної діяльності є:
- Торговельна діяльність. Міжнародна торгівля - це система економічних відносин держави, основна мета яких імпорт та експорт товарів та послуг. Міжнародна торгівля товарами охоплює готову продукцію, напівфабрикати, сировину та продукти інтелектуальної діяльності. Міжнародна торгівля послугами включає: туризм, транспорт, банківські та біржові послуги, страхові операції та ярмарки.
Розрізняють два типи зовнішньої торговельної політики: вільна торгівля та протекціонізм.
Вільна торгівля не передбачає втручання держави в зовнішню торгівлю. Експортно-імпортні відносини регулює ринок на підставі співвідношення попиту та пропозиції.
Протекціонізм - це державна політика захисту внутрішнього ринку від іноземного втручання через певну систему обмежень.
Державне регулювання може бути одностороннім та багатостороннім. Односторонній полягає у застосуванні методів регулювання міжнародної торговельної діяльності з боку тільки однієї країни. Батостороннє регулювання передбачає попереднє узгодження між державами.
- Іноземне інвестування. Держава, маючи обмежені бюджетні фінансові ресурси, не може власними силами забезпечити ефективні структурні зміни в економіці і тоді найзначнішими фінансовими додатковими джерелами стають іноземні інвестиції. Використання іноземних інвестицій сприяє формуванню національних інвестиційних ринків, макроекономічній стабілізації економіки та уможливлює вирішення окремих соціальних проблем.
Політика України, що стосується державного регулювання іноземних інвестицій визначається Законами "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про режим іноземного інвестування", "Про захист іноземних інвестицій", а також постановами Кабінету Міністрів України "Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій", "Положення про порядок державної реєстрації договорів про спільну інвестиційну діяльність за участю іноземного інвестора".
Іноземні інвестиції - це цінності, що вкладаються іноземними інвесторами в об'єкти інвестиційної діяльності з метою отримання прибутку чи досягнення соціального ефекту. Інвестиціями можуть бути: іноземна чи національна валюта, рухоме чи не рухоме майно, акції, облігації чи інші цінні папери, грошові вимоги, інтелектуальна власність.
Захист іноземних інвестицій гарантується тим, що вони не підлягають націоналізації.
Іноземні інвестиції здійснюються тільки в безготівковій формі та тільки через кореспондентські рахунки вповноважених банків.
- Міжнародні кредити - це економічні відносини, що виникають між державами, іноземними комерційними банками та фірмами з метою позичання валютних та товарних ресурсів на умовах повернення їх у визначені строки, а також сплаті винагороди за користування.
Розрізняють такі види міжнародних кредитів:
- міжнародний кредит між фірмами різних країн як різновид комерційного кредиту,
- банківський кредит у зовнішній торгівлі,
- міждержавні кредити,
- кредити регіональних банків розвитку,
- кредити міжнародних та валютно-фінансових організацій.
Кредити поділяються: товарні, які експортери надають своїм покупцям; валютні, що надаються банками у грошовій формі.
Основним документом, який регулює відносини в галузі іноземного кредитування, є постанова Кабінету Міністрів України від 5 травня 1997р. №414 "Про впорядкування залучення і використання іноземних кредитів, повернення яких гарантується Кабінетом Міністрів України, вдосконалення системи залучення зовнішніх фінансових ресурсів та обслуговування зовнішнього державного боргу".
2. Показники зовнішньоекономічної діяльності та методики їх розрахунку.
До показників зовнішньоекономічної діяльності відносять: валовий сукупний продукт, національний дохід, валовий національний продукт, національний дохід, особистий дохід, використаний дохід. До їх складових структуроутворюючих елементів входять:
1. Матеріальні затрати.
2. Амортизація.
3. Непрямі податки.
4. Нарахування на заробітну плату.
5. Прямі податки.
6. Особисті податки громадян.
7. Оплата праці.
8. Рентні платежі.
9. Прибуток. 10. Трансфертні платежі і виплати населенню.
До них не враховують показникові діяльність - працю домогосподарок та інші роботи в домогосподарствах, які задовольняють власні потреби, товари та послуги тіньової економіки, яка в сучасних умовах виробляє до 65% обсягу ВНП.
Валовий внутрішній продукт включає продукцію та послуги, які вироблені резидентом країни протягом року.
Якщо до показника ВВП додати різницю між надходженнями від факторів виробництва з-за кордону та факторними додати, які отримали іноземні інвестори в країні, то отримаємо показник ВНД.
Валовий національний дохід обчислюється методом підрахунку ВНД за витратами на виготовлену в країні продукцію та методом розрахунку доходів, отриманих в результаті виробництва продукції.
Витрати на споживання включають витрати домашніх господарств на різні види товарів та послуг: предмети споживання тривалого використовування, предмети поточного споживання, споживчі витрати та послуги.
Валові приватні інвестиції складаються з інвестицій на заміщення капіталу, який був зношений у процесі виробництва протягом року, тобто амортизація, та чистих інвестицій.
Державні витрати об'єднують усі витрати держави, які йдуть безпосередньо на виробництво товарів та послуг.
Державні трансфертні платежі не включаються у ВНД, тому що вони не відображають зростання поточного виробництва.
Урядові трансфертні платежі - це державні витрати індивідам, які не обумовлюються безпосередньо їх участю в суспільному виробництві.
Чистий експорт - це різниця між обсягом експорту та імпорту
Заробітна плата - це грошова винагорода за працю робітника та службовця, яка включає додаткові виплати на соціальне забезпечення, соціальне страхування та інші виплати.
Валовий прибуток - це прибуток, який отримують власники одноосібних підприємств, господарств,

 
 

Цікаве

Загрузка...