WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Соціальна політика держави у сфері праці й трудових відносин - Курсова робота

Соціальна політика держави у сфері праці й трудових відносин - Курсова робота

(сис-тема довічного найму з певними сучасними модифікаціями), домінування психології колективізму, солідарності в доходах, досягнення консенсусу між різними суб'єктами у вирішенні соціально-економічних проблем, виділення питань підвищення життєвого рівня населення в ранг національних пріоритетів.
Англосаксонська модель (Велика Британія, Ірландія, Канада) виступає як проміжна між лібералізованою американською й соціально орієнованою шведською танімецькою моделями. Для неї характерним є активніше, ніж для першої моделі, регулювання соціальних процесів з боку держави, проте нижчий, ніж в останніх двох моделях, рівень оподаткування й перерозподіл ВВП через держбюджет (не більше 40%). Крім того, має місце приблизно рівний розподіл витрат на соціальне забезпечення між державою та приватним сектором, пасивна державна політика на ринку праці.
Методи впливу держави на розвиток соціальної сфери:
" правове забезпечення соціального захисту населення, прийняття відповідних законодавчих та нормативних актів;
" прямі державні витрати з бюджетів різних рівнів на фінансування соціальної сфери (розвиток освіти, науки, медичне обслуговування, охорона довкілля тощо);
" соціальні трансферти у вигляді різного роду соціальних субсидій;
" впровадження ефективної прогресивної системи оподаткування індивідуальних грошових доходів населення;
" прогнозування стану загальнонаціональних і регіональних ринків праці; створення мережі центрів служб зайнятості й бірж праці;
" встановлення соціальних і екологічних нормативів і стандартів; конт-роль за їх дотриманням;
" державні програми з вирішення конкретних соціальних проблем (боротьба з бідністю, освітні, медичні, екологічні та інші);
" державний вплив на ціни та цінотворення;
" обов'язкове соціальне страхування в різних формах;
" пенсійне забезпечення;
" розвиток державного сектору економіки та виробництво суспільних товарів і послуг;
" підготовка та перепідготовка кадрів;
" організація оплачуваних громадських робіт;
" соціальне партнерство.
Державні соціальні стандарти - встановлені законами та іншими нормативно-правовими актами соціальні норми і нормативи або їх комплекс, на базі яких визначаються рівні основних державних соціальних гарантій.
Державні соціальні гарантії - встановлені законами та іншими нормативно-правовими актами мінімальні розміри оплати праці, доходів громадян, пенсійного забезпечення, соціальної допомоги, розміри інших видів соціальних виплат, які забезпечують рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму.
Прожитковий мінімум - вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров'я набору продуктів харчування, а також мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.
Соціальні норми й нормативи - показники необхідного споживання продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг та забезпечення освітніми, медичними, житлово-комунальними, соціально-культурними послугами.
Система соціального захисту в Україні включає :
" пенсії (ПФ, ФСС);
" допомога по безробіттю (ФЗ);
" система короткотермінових грошових виплат при хворобі, при народженні дитини (ФСС, ПФ).
Універсальні системи:
" програма допомоги родинам з дітьми (ПФ, ФСС, МБ+ДБ);
" державні програми дотацій і житлових субсидій (ДБ);
" допомога на поховання (ФСС, ПФ, ФЗ, МБ);
" державна система охорони здоров'я (МБ, ДБ, ЧФ);
" державна система освіти (МБ, ДБ).
" соціальний захист осіб, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.
Система соціальних виплат:
" цільові допомоги (грошові, натуральні, безготівкові, тобто пільги по оплаті);
" соціальне забезпечення (система інтернатних установ та територіальних центрів).
Розділ ІІ. Поточні пріоритети розвитку соціаль-ної політики держави
2.1. Стратегічні завдання щодо подолання бідно-сті, реформування системи соціального захисту й політики доходів
Міжнародний досвід доводить, що найбільших успіхів на постіндустріальному етапі розвитку досягають країни, які надають першість стратегічним пріоритетам розвитку людського капіталу - творчого, професійного, освітнього, трудового, фізичного потенціалу громадян.
За умови входження України в період тривалої депопуляції принципово важливою є концентрація зусиль передусім на поліпшенні якісного складу населення, забезпеченні сталого людського розвитку, зокрема через значне збільшення інвестицій у освіту, охорону здоров'я, формування здорового способу життя, розвиток ринку праці тощо.
Нагальною необхідністю є перенесення акцентів з допомоги соціально вразливим верствам суспільства на розвиток ринку праці й максимальне роз-ширення зайнятості, забезпечення гідної винагороди за працю, на заохочення економічної активності, прагнення набути високий рівень професійно-освітньої підготовки.
Політика доходів має трансформуватися у напрямі стимулювання зрос-тання легально сплачуваної заробітної плати як обов'язкової передумови фі-нансової спроможності системи загальнообов'язкового соціального страхування, передовсім пенсійного. Ефективна трансформація політики доходів забезпечить істотне підвищення рівня життя широких верств населення та формування соціальної структури, наближеної до європейської.
Важливим напрямом трансформації політики доходів є вдосконалення порядку встановлення мінімальної заробітної плати, поступове підвищення її рівня до прожиткового мінімуму для осіб працездатного віку (нині він стано-вить 73%) і запровадження нового соціального стандарту - мінімальної погодинної заробітної плати. Мінімальна заробітна плата виступатиме державною гарантією нижньої межі оплати праці.
Формування системи соціального захисту відбуватиметься на принципах системності, соціальної справедливості, ефективності та фінансової обґрунтованості. Стратегічним пріоритетом стане формування повномасштабної системи соціального страхування. Механізм призначення страхових виплат має бути абсолютно прозорим і зрозумілим, що сприятиме заохоченню населення до участі у страхових програмах і до отримання заробітної плати на легальних правових засадах.
Ключовою складовою є розвиток системи пенсійного страхування, зок-рема шляхом фінансової стабілізації солідарної системи, поступового переводу пенсій, що призначаються на пільгових умовах або за вислугою років, із солідарної системи до недержавних пенсійних фондів,

 
 

Цікаве

Загрузка...