WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Місцеве самоврядування: джерела, принципи, структура, компетенції (пошукова робота) - Реферат

Місцеве самоврядування: джерела, принципи, структура, компетенції (пошукова робота) - Реферат

до суду. Проте це не позбавляє органи місцевого самоврядування,як це випливає зі змісту названої статті, зустрічного права звернутися до суду про визнання недійсним рішення, яким було припинено рішення органу місцевого самоврядування, якщо відповідний орган зволікає зі зверненням до суду, або його рішення, на думку органу самоврядування, не є досить обґрунтованим. Такий підхід врівноважує позиції державного органу вищого рівня, що припиняє рішення, і органу місцевого самоврядування.
Структура органів місцевого самоврядування села, селища
Згідно з класичною схемою, органи місцевого самоврядування складаються з виборного законодавчого органу (ради) та його виконавчого органу, які разом забезпечують здійснення всього комплексу владних повноважень та адміністративних функцій.
Відповідно до ст. 5 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" до системи місцевого самоврядування належать: територіальна громада; сільська, селищна, міська рада; сільський, селищний, міський голова; виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст; органи самоорганізації населення (рис. 1.5 Додатку).
На рівні села, селища структура системи місцевого самоврядування буде такою:
ў територіальна громада села, селища;
ў представницький орган територіальної громади села, селища (сільська, селищна рада);
ў посадова особа місцевого самоврядування (сільський, селищний голова);
ў виконавчий орган (виконавчий комітет сільської, селищної ради).
Сільська, селищна рада на термін її повноважень утворює виконавчий комітет сільської, селищної ради, який очолює сільський, селищний голова.
У територіальних громадах, які налічують до 500 мешканців, згідно з пунктом 3 ст. 11 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", виконавчий комітет ради може не утворюватись і його функції (окрім розпорядження земельними та природними ресурсами) здійснює одноособово сільський голова. Функції секретаря виконавчого комітету відповідної ради за рішенням ради може виконувати секретар ради.
Сільська, селищна рада формує та обирає постійні та тимчасові комісії. Структура самоврядних органів села, селища зображена на рис. 1.1.
Основні компетенції органів місцевого самоврядування
Однією із передумов створення ефективної системи місцевого самоврядування в будь-якій державі є правильне визначення її сфер повноважень, тобто компетенції. Ця вимога визначається Європейською Хартією про місцеве самоврядування (ст. 2), Кожна із країн наділяє органи місцевого самоврядування повноваженнями з урахуванням своїх економічних, національних, культурних та інших традицій. Але, як правило, до
Рис. 1.1. Структура органів самоврядування села (селища)
компетенції органів місцевого самоврядування сучасних демократичних країн світу належать нижченазвані шість основних напрямів діяльності:
ў Розвиток територіальної громади
" формування внутрішньої структури
" економічний розвиток та будівництво території
ў Розвиток навколишнього середовища
" використання природних ресурсів
" захист довкілля
" збирання, утилізація та використання відходів
" муніципальні дороги та громадський транспорт
ў Освітні, оздоровчі та соціальні функції
" навчальні заклади
" лікарняні та оздоровчі заклади
" послуги соціального захисту
" забезпечення житлом
ў Захист функції
" пожежна служба
" полщійна служба
" захист прав та інтересів споживачів
ў Комунальні функції
" водозабезпечення та водовідведення
" енерго- та теплопостачання
ў Спорт та дозвілля
" спортивні споруди
" бібліотеки
" культурні послуги та місця дозвілля
" туризм
Розв'язанню проблем компетенції органів місцевого самоврядування присвячена ст. 143 Конституції України, в якій окреслено перелік найважливіших питань, віднесених до компетенції місцевого самоврядування, а також подається конкретизація повноважень органів місцевого самоврядування в межах чинного законодавства.
Відповідно до ч. 3 ст. 143 Конституції України органам місцевого самоврядування можуть надаватись і окремі повноваження органів виконавчої влади. Але на відміну від практики, яка існувала раніше, делегування державних повноважень надається, згідно із законом, органам місцевого самоврядування, а не виконавчим органам. Це, своєю чергою, створює сприятливіші умови для залучення потенціалу представницьких органів. ЦІ окремі делеговані повноваження не повинні переважати власні (самоврядні) повноваження органів місцевого самоврядування, основне соціальне призначення яких полягає у вирішенні питань місцевого значення.
Конкретизацію повноважень сільських, селищних рад та їх виконавчих комітетів подано в розділі 2 "Організаційно-правова основа місцевого самоврядування" Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (ст.ст. 25-40). Ст. 26 глави 1 цього Закону визначає виключні компетенції місцевих рад, які вирішуються на пленарних засіданнях рад.
Широкі повноваження із царини місцевого самоврядування виконавчих органів сільських, селищних рад (глава 2, ст.ст. 27-40 Закону) диференційовані на власні (самоврядні) та делеговані повноваження.
Тлумачення основних термінів, задекларованих ст. 1 розділу І Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (див. рис. 1.1 Додатку), подано в Глосарії цієї книжки.
ЛІТЕРАТУРА
1. Конституція України, прийнята на 5 сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року.- Київ1. Вид-во, "Просвіта", 1996. - 42 с.
2. 18 липня 1963 року. Закон Української РСР "Про затвердження Цивільного кодексу Української РСР".
3. 2 липня 1968 року. Закон Української РСР "Про сільську Раду народних депутатів Української РСР".
4. 2 липня 1968 року. Закон Української РСР "Про селищну Раду народних депутатів Української РСР".
5. 15 липня 1971 року. Закон Української РСР "Про районну Раду народних депутатів Української РСР".
6. 15 липня 1971 року. Закон Української РСР "Про міську, районну в місті Раду народних депутатів Української РСР".
7. 31 жовтня 1980 року. Закон Української РСР "Про обласну Раду народних депутатів Української РСР".
8. 5 грудня 1990 року. Закон Української РСР "Про бюджетну систему Української РСР".
9. 7 грудня 1990 року. Закон Української РСР "Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування".
10. 7 лютого 1991 року. Закон України "Про власність".
11. 25 червня 1991 року. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища".
12. 25 червня 1991 року. Закон України "Про систему оподаткування" (стара редакція).
13. 26 березня 1992 року. Закон України "Про місцеві ради народних депутатів та місцеве регіональне самоврядування".
14. З липня 1992 року. Закон України "Про плату за землю".
15. 26 жовтня 1992 року. Закон України "Про охорону атмосферного повітря".

 
 

Цікаве

Загрузка...