WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Шляхи врегулювання конфліктів між місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування (пошукова робота) - Реферат

Шляхи врегулювання конфліктів між місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування (пошукова робота) - Реферат

незалежно від форм власності, розташованих або зареєстрованих на її території.
Спірні питання між цими органами можуть бути розв'язані через підписання договорів та угод, які конкретизують їх взаємні права та обов'язки відповідно до закону.
Суперечки можна також погоджувати нарізного типу нарадах, у спеціально створюваних комісіях, шляхом особистих контактів представників місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування.
Такі позаправові методи врегулювання конфліктів часом є ефективнішими, ніж правові методи. Це одне одному не суперечить, якщо мова йде про вирішення цих питань у межах Конституції та Законів України. Якщо ж таке вирішення компетенційних суперечок виходить за межі чинного законодавства, то це може бути підставою для притягнення до юридичної відповідальності винних у його порушенні.
5.1. Відносини між радами населених пунктів та районними й обласними радами
Згідно зі ст. 143 Конституції України районним та обласним радам передбачено лише дві групи повноважень:
ў затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних областей та районів та контроль за їх виконанням;
ў затвердження районних і обласних бюджетів, які формуються з коштів державного бюджету для їх відповідного розподілу між територіальними громадами.
Саме виходячи з цих повноважень найважливішими с стосунки з питань бюджету. Адже за рішенням районних та обласних рад відбувається перерозподіл бюджетних коштів між містами, районами та областю. У зв'язку з тим, що в Україні ще не прийнято нового закону про бюджетну систему, який відповідав би Конституції та Законові України "Про місцеве самоврядування в Україні", говорити про те, що перерозподіл фінансових ресурсів між бюджетами населених пунктів, районами й областями відбувається насамперед через об'єктивні розрахунки, поки що рано. Наразі перерозподіл проводять через визначення нормативів відрахувань від державних податків для міст і районів саме обласними радами. Процедура ухвалення обласними радами таких нормативів часто дозволяє використовувати суб'єктивні фактори, тобто коли голова обласної державної адміністрації (а саме держадміністрація розробляє проект обласного бюджету) має добрі стосунки з головою конкретного міста чи керівником району, вони мають можливість одержати більші кошти, ніж ті, з якими облдержадміністрація перебуває в конфронтації.
Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" районним та обласним радам надано ще ряд повноважень, які безпосередньо пов'язані з інтересами територіальних громад, а саме:
ў вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;
ў вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на
спеціальне використання природних ресурсів;
прийняття рішень, пов'язаних зі створенням спеціальних, вільних
економічних та інших зон. Виходячи з вищесказаного, .можна констатувати, що стосунки рада населеного пункту - районна (обласна) рада будуються на основі чинного законодавства на кількох, визначених законом, функціях рад. На жаль, українське законодавство не повною мірою забезпечує партнерські відносини між радами різних рівнів, але вже сьогодні з'явились реальні можливості для перетворення рад районного та обласного рівня в координуючі та дорадчі органи, що покликані вирішувати спільні проблеми окремих територій.
5.2. Відносини між органами місцевого самоврядування та місцевими державними адміністраціями
Враховуючи той факт, що на практиці не завжди можна чітко розділити функції державного управління і місцевого самоврядування в Конституцію України закладено принципи, згідно з якими слід будувати стосунки між органами місцевого самоврядування і місцевими державними адміністраціями.
Так, відповідно до п. 6 ст. 118 Конституції України місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують взаємодію з органами місцевого самоврядування, з одного боку, а з іншого боку, ст. 143 Конституції України встановлює, що: "Органам місцевого самоврядування можуть надаватися законом окремі повноваження органів виконавчої влади. Органи місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади підконтрольні відповідним органам виконавчої влади". Главою 2 розділу II Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" щодо кожного виду повноважень органів місцевого самоврядування чітко виділено їх делеговані повноваження. Крім цього, Конституцією і Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" допускається передання інших повноважень органів державної влади органам місцевого самоврядування.
Враховуючи таку ситуацію, стосунки органів місцевого самоврядування і місцевих державних адміністрацій будують за принципами:
ў автономності і незалежності - якщо це стосується виконання органами місцевого самоврядування своїх власних повноважень;
ў підконтрольності - якщо це стосується виконання органами місцевого самоврядування делегованих повноважень.
Законодавство України встановлює межі такого делегування, а також Інші форми взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування. Очевидно, місцеві державні адміністрації є провідниками внутрішньої політики держави на місцях і вживають заходів для її забезпечення у діяльності органів місцевого самоврядування. З іншого боку, здійснення органами місцевого самоврядування окремих державних повноважень є важливим фактором взаємодії державних органів та органів місцевого самоврядування. Така взаємодія вкрай необхідна, тому що сприяє ефективнішому вирішенню питань місцевого значення, покращенню рівня обслуговування населення. Проте муніципальна політика виконавчої влади має базуватися лише на правових засадах і методах її здійснення і ні в якому разі не може спиратися на командно-адміністративні методи. Одночасно наділення органів місцевого самоврядування державними повноваженнями демократизує процес здійснення державних функцій.
Сфери взаємодії місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування найрізноманітніші - економічні, соціальні, культурні, екологічні, релігійні, побутові та інші. Тому для вирішення цих та інших питань, розроблення та реалізації довготермінових планів І програм, організації постійної взаємодії органів державної влади і місцевого самоврядування можуть створюватися спільні координаційні, консультативні, дорадчі або робочі структури (як тимчасові, так і постійні).
Одночасно закон не забороняє органам місцевого самоврядування вступати в договірні стосунки з місцевими

 
 

Цікаве

Загрузка...