WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Регламентація роботи та ведення діловодства в сільській, селищній радах та їх виконавчих комітетах (пошукова робота) - Реферат

Регламентація роботи та ведення діловодства в сільській, селищній радах та їх виконавчих комітетах (пошукова робота) - Реферат

вказати конкретного виконавця чи виконавців, зміст дій щодо виконання цього документа, термін виконання, дату і особистий підпис На документі повинна бути лише одна резолюція Наступні резолюції можуть бути тільки тоді, коли необхідно деталізувати його виконання Резолюції на всіх видах вхідної інформації робляться олівцем або на окремих аркушах паперу і приколюються до документа
Для реєстрації всіх категорій вхідних, вихідних і внутрішніх документів застосовується журнальна форма реєстрації, подана на формах 4 4-4 6 Додатку Виконкоми сільських, селищних рад видають громадянам значну кількість довідок, реєстрування яких відбувається за формою 4 7 Додатку Передача, переміщення документів обліковується у спеціальній книзі за формою 4 8 Додатку
Всебічне здійснення реєстрації документів сприяє підвищенню державної дисципліни та відповідальності безпосередніх виконавців, покращенню стану діловодства у виконавчих комітетах сільських, селищних рад Надзвичайну роль у цій справі відіграє правильне складання та оформлення службових документів
Складання службових документів
Документ - основний вид ділової мови, засіб фіксації на спеціальному матеріалі інформації про факти, події, явища об'єктивної дійсності та розумової діяльності людини.
Документи є засобом засвідчення, доведення певних фактів і, отже, мають значне правове значення.
Документ має бути двосторонній, переконливий, належним чином відредагований і оформлений, повинен містити конкретні й змістовні пропозиції та вказівки. Більшість документів мусять задовільняти такі вимоги, як придатність до тривалого зберігання та максимальна точність викладу інформації. Щоб документ мав усі перелічені властивості, його слід правильно скласти як за формою, так і за змістом.
Відповідно до цих вимог різні види документів мають такі ознаки класифікації за групами:
Ознаки кваліфікації групи документів.
За спеціалізацією загальні;
з адміністративних питань;
спеціалізовані з фінансових,
комерційних питань тощо.
За призначенням організаційні;
розпорядчі;
інформаційні;
колегіальних органів.
За походженням: внутрішні
зовнішні
За напрямком: вхідні
вихідні
За джерелами виникнення: первинні
вторинні
За формою: стандартні
індивідуальні
За технікою відтворення: рукописні;
відтворені механічним способом;
на електронних носіях.
За таємністю: для службового користування;
таємні;
цілком таємні.
За терміном виконання: звичайні безтермінові;
термінові;
дуже термінові.
За складністю: односкладні;
складні.
За стадіями створення: оригінали;
копії.
За терміном зберігання: постійного зберігання;
тривалого зберігання (понад 10 років);
тимчасового зберігання (до 10 років).
Складовими частинами діловодства є система документації, документування й організація роботи з документами, тобто діловодство охоплює сукупність документів, прийомів, способів та форм роботи з ними.
Усі службові документи оформляються згідно з вимогами державних стандартів та "Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади", затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 року, № 1153.
Як показує досвід, документи, укладені в сільських, селищних радах та її виконавчих комітетах, не завжди відповідають встановленим правилам І вимогам. Друкують їх на різних бланках або ж і без них.
Для складання службових документів в апараті виконавчого комітету сільських, селищних рад слід використовувати лише папір форматів А4 (210 x297 мм) та А5 (148 x210 мм). Складання документів на папері довільного формату не дозволяється.
Заяви працівників, службові довідки, а також документи, підготовлені кількома установами, дозволяється оформляти не на бланках. Проекти ухвал, розпоряджень та інших документів правового характеру виконавці перевіряють з точки зору відповідності їх чинному законодавству. Зміст документів слід викласти коротко, стисло, зрозуміло та об'єктивно, без слів І зворотів, які не мають змістовного навантаження. Розділи і підрозділи складних документів слід розміщувати в логічній послідовності викладу питань і нумерувати арабськими цифрами з присвоєнням розділу, підрозділу відповідного числового знака через крапку (наприклад 1.1.2., 1.1.3., 2.1.2., 2.1.2,). Прізвища, найменування, терміни розміщуються в тексті в алфавітному або іншому прийнятому для цього виду документа порядку. Довільне скорочення назв, установ та окремих слів не допускається.
Підготовку й оформлення службового документа у виконкомі сільської, селищної ради покладено на секретаря виконавчого комітету. Відповідальність за зміст документа, де вказано кілька осіб, несуть усі особи, які його підписали.
Оформлення службових документів
Загальні протокольні вимоги до складання службових документів, що виконуються умісцевій раді, виконавчому комітеті, потребують необхідних реквізитів та оформлення.
Оформляють протоколи на чистих аркушах паперу формату А4 або на загальних чи спеціальних бланках сільської, селищної ради, їх виконавчих комітетів.
Реквізити протоколу:
o назва виду документа (протокол);
o дата (зазначають дату проведення засідання колегіального органу, а не дату остаточного оформлення чи підписання протоколу. Якщо засідання тривало кілька днів, то зазначають через тире дати першого й останнього днів роботи колегіального органу, наприклад: 09-11.04.98 p.; 07.05-09.05.98 p.);
o індекс (становить порядковий номер засідання цього колегіального органу; нумерацію можна вести протягом календарного року чи від виборів до виборів);
o місце складання чи видання;
o гриф затвердження (оформляють, якщо протокол підлягає затвердженню);
o заголовок до тексту містить назву виду колегіальної діяльності (засідання, збори, нарада) та колегіального органу в родовому відмінку, наприклад: "Засідання постійної комісії", "загальних зборів трудового колективу" тощо;
o текст протоколу.
Текст протоколу складається із двох частин: вступної та основної. У вступній частині зазначають прізвища та ініціали голови зборів, секретаря, присутніх, порядок денний, в основній - фіксують перебіг засідання колегіального органу.
Слова "Голова", "Секретар" друкують (одне під одним) від нульового положення табулятора друкарської машинки чи комп'ютера з великої літери. На рівні 2-го положення табулятора проставляють тире І зазначають прізвища та ініціали голови зборів і секретаря:
Голова - Іваненко Н.і.
Секретар - Варивода Ш.
Під час оформлення протоколів оперативних нарад цю частину тексту оминають.
Далі зазначають присутніх. Порядок оформлення цього елемента протоколу такий. У протоколі засідання постійно діючого колегіального органу спочатку зазначають присутніх постійних членів (в алфавітному порядку), а потім - запрошених (із зазначенням їхніх посад). У протоколі розширених засідань та зборів, де присутніх багато, склад їх зазначають кількісно, а список Із прізвищами додають до протоколу, про що

 
 

Цікаве

Загрузка...