WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Регламентація роботи та ведення діловодства в сільській, селищній радах та їх виконавчих комітетах (пошукова робота) - Реферат

Регламентація роботи та ведення діловодства в сільській, селищній радах та їх виконавчих комітетах (пошукова робота) - Реферат

шостою ст. 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", повідомляє депутатам і доводить до відома населення Інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради;
ў веде засідання ради та підписує її рішення у випадках, передбачених частиною шостою ст. 46 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";
ў організовує підготовку сесій ради, питань, що виносяться на розгляд ради;
ў забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і населення, організовує контроль за їх виконанням;
ў за дорученням сільського, селищного голови координує діяльність -" постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
ў сприяє депутатам відповідної ради у здійсненні їх повноважень;
ў організовує за дорученням ради відповідно до законодавства здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою і проведенням референдумів та виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування;
ў забезпечує зберігання у відповідних органах місцевого самоврядування офіційних документів, пов'язаних з місцевим самоврядуванням відповідної територіальної громади, забезпечує доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому законом порядку;
ў вирішує за доручення сільського, селищного голови або відповідної ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів.
2. Секретар сільської, селищної ради може за рішенням ради одночасно виконувати повноваження секретаря виконавчого комітету відповідної ради.
3. Повноваження секретаря сільської, селищної ради можуть бути достроково припинені за рішенням відповідної ради.
4. Секретар сільської, селищної ради несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень.
5. Під час здійснення наданих законом повноважень секретар сільської, селищної ради є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед територіальною громадою, відповідальним - перед відповідного радою, а з питань здійснення виконавчими органами ради повноважень органів виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.
Вимоги до професійно-кваліфікаційних характеристик секретарів сільської, селищної ради
1. Секретар сільської, селищної ради повинен знати:
ў основні Закони та нормативні акти України, які стосуються роботи місцевих органів влади;
ў загальнотеоретичні основи управлінської діяльності та правничих дисциплін в обсязі, необхідному для бездоганного виконання своїх службових обов'язків у сфері місцевого самоврядування;
ў загальні, конкретні та практичні проблеми в галузі соціальної та гуманітарної політики, які існують у його територіальних громадах;
ў етику та культуру ділового і політичного спілкування;
ў зміст основних економічних процесів на рівні територіальних громад в умовах реформування економіки та становлення ринкових відносин;
ў загальні теоретичні і правові засади здійснення управління селищем, селом;
ў розподіл сфер діяльності в процесі управління селищем, селом;
ў організацію, форми і методи роботи органів територіального самоврядування;
ў проблеми соціального захисту членів територіальної громади;
ў основи раціонального природокористування та охорони довкілля;
ў основи організаційно-правової роботи;
ў порядок вчинення нотаріальних дій;
ў основні вимоги до діловодства та забезпечення охоронності документів сільських, селищних рад та їх виконавчих комітетів;
ў правила проведення реєстрації актів громадянського стану;
ў основи експлуатації сучасної комп'ютерної техніки.
2 Секретар сільської, селищної ради повинен вміти.
ў грамотно та доцільно виконувати функціональні обов'язки, застосовувати закони та нормативні акти, юридично грамотно кваліфікувати факти й обставини, приймати правові рішення та вчиняти інші юридичні дії у повній відповідності до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні";
ў організовувати роботу апарату виконавчого комітету;
ў планувати роботу ради та виконкому;
ў забезпечувати підготовку матеріалів на розгляд сесій ради та виконкому;
ў доводити рішення і розпорядження ради та виконавчого комітету до виконавців, юридичних осіб, громадян;
ў контролювати виконання рішень і розпоряджень ради та виконавчого комітету;
ў нести відповідальність за стан діловодства, обліку і звітності, архівної справи; % вносити пропозиції щодо наказів виборців, подавати раді проекти заходів щодо виконання наказів виборців;
ў вчиняти нотаріальні дії, реєструвати акти громадянського стану відповідно до законодавства; вести облік громадян, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території;
ў приймати, вести облік та контроль за розглядом і вживанням заходів за листами, скаргами і заявами громадян, особисто приймати громадян.
Для посад секретарів сільських, селищних рад характерний розширений обсяг вмінь та знань із організаційно-забезпечувальних функцій, що передбачає їх спроможність створювати та впроваджувати механізми нормативно-правових та інших забезпечувальних дій для нормального функціонування відповідних рад та їх виконавчих комітетів.
4.2.3. Функціональні обов'язки секретаря-друкарки виконкому сільської, селищної ради
Секретар-друкарка сільської, селищної ради.
ў здійснює реєстрацію вхідної та вихідної документації;
ў оформляє відправку вихідної документації;
ў здійснює контроль дотримання термінів виконання відповідних документів;
ў здійснюєреєстрацію заяв, письмових звернень громадян, контроль за їх виконанням;
ў проводить реєстрацію телефоно - та факсограм;
ў забезпечує виклики членів територіальної громади до виконкому та ради;
ў друкує документи, пов'язані з роботою виконкому, зверненнями громадян;
ў виконує інші доручення сільського, селищного голови, пов'язані з діяльністю виконавчого комітету відповідної ради.
Функціональні обов'язки начальника військово-облікового столу виконкому сільської, селищної ради
Начальник військово-облікового столу сільської, селищної ради;
ў здійснює облік військовозобов'язаних та організаційні заходи щодо їх призову до Збройних Сил України;
ў забезпечує виконання мобілізаційних заходів на території громади;
ў забезпечує паспортизацію населення територіальної громади;
ў організовує роботу з обліку та обслуговування соціально-побутових умов Інвалідів війни, учасників бойових дій, солдатських вдів та сиріт;
ў виконує інші доручення сільського, селищного голови, пов'язані з діяльністю виконавчого комітету відповідної ради.
Функціональні обов'язки касира-рахівника ґ-виконкому сільської, селищної ради
Касир-рахівник виконкому сільської, селищної ради:
ў здійснює збір місцевих податків та зборів, передбачених Законом України "Про місцеві податки і збори";
ў здійснює облік наявності особистого транспорту громадян та нарахування транспортного податку;
ў здійснює облік земельних ділянок громади та нарахування земельного податку;
ў виконує інші доручення сільського, селищного голови, пов'язані з діяльністю виконавчого комітету відповідної ради.
Функціональні обов'язки

 
 

Цікаве

Загрузка...