WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Регламентація роботи та ведення діловодства в сільській, селищній радах та їх виконавчих комітетах (пошукова робота) - Реферат

Регламентація роботи та ведення діловодства в сільській, селищній радах та їх виконавчих комітетах (пошукова робота) - Реферат

виходячи з плану роботи сільської ради
2 Засідання постійних комісій скликаються за необхідністю Голова комісії або за його дорученням секретар не пізніше як за 3 дні до призначеного терміну доводить до відома членів комісії та запрошених про день, годину місце проведення і порядок денний засідання постійної комісії
3 У засіданнях постійних комісій мають право брати участь з правом дорадчого голосу члени інших комісій, а також запрошені депутати вищого рівня, працівники виконавчого апарату сільської та районної рад
4 На засідання постійних комісій можуть запрошувати представників державних органів, політичних партій, громадських організацій, трудових колективів, органів самоорганізації населення Постійні комісії можуть проводити виїзні засідання
5 Засідання постійної комісії є правочинним, якщо в ньому взяла участь не менш як половина від загального складу комісії У разі неможливості прибути на засідання член комісії повідомляє про це голову постійної комісії
6 Усі питання в постійній комісії вирішуються голосуванням (більшість голосів від загального складу членів комісії) Під час проведення спільних засідань рішення приймають простою більшістю голосів від загального складу членів кожної комісії
7 Голова постійної комісії
- скликає і веде засідання комісії,
- дає доручення членам комісії, організовує підготовку необхідних матеріалів на засідання
- забезпечує участь у засіданні комісії представників державних органів, політичних партій, громадських об'єднань, трудових колективів, органів самоорганізації населення, фахівців,
- представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами,
- організовує роботу щодо реалізації висновків і рекомендацій комісії,
- інформує раду про розглянуті в комісії питання, а також про заходи щодо реалізації рекомендацій комісії;
- інформує членів комісії про хід виконання рішень комісії та результати розгляду рекомендацій посадовими особами.
На спільному засіданні комісій головує, за погодженням, один із голів цих комісій. У разі відсутності голови комісії або за умови, коли він не має змоги виконувати повноваження з інших причин, його функції здійснює секретар комісії.
8. Секретар комісії:
- повідомляє членів комісії про час, місце і порядок денний засідання;
- веде діловодство комісії і протоколи її засідань та облік виконання доручень;
- стежить за своєчасним поданням виконавцями рішень і рекомендацій комісії, контролює надходження від них відповідей, виконує інші доручення комісії.
9. Рішення, висновки, рекомендації постійної комісії підписує голова комісії. Рішення або висновки, прийняті комісіями спільно, підписують голови відповідних комісій разом. Протоколи засідань комісії підписують голова і секретар комісії.
V. Основні напрями діяльності постійних комісій сільської ради
1. Комісія мандатна з питань депутатської діяльності та етики, дотримання законодавства:
- готує висновки з питань, пов'язаних із захистом прав депутата та іншими гарантіями депутатської діяльності, відкликання депутата виборцями або достроковим припиненням повноважень депутата;
- готує за дорученням ради або сільського голови рекомендації з питань, пов'язаних з депутатською діяльністю та дотриманням норм депутатської етики, дотриманням законодавства України підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами;
- готує висновки про роботу депутатів у раді та про виконання ними рішень ради та її виконавчих органів;
- бере участь у розробленні та здійсненні заходів для боротьби із злочинністю, забезпечення охорони громадського порядку, для збереження колективної та приватної власності.
Комісія заслуховує депутата, який порушує регламент сільської ради, законодавство України з питань повноважень депутата. Комісія може приймати щодо депутата такі заходи впливу:
- зробити зауваження на закритому засіданні;
- оголосити на сесії сільської ради факти порушень депутатом моральних норм;
- зобов'язати висловити вибачення.
За дорученням ради комісія може розглянути й інші питання. Зокрема, організувати допомогу з правових питань депутатам сільської ради, працівникам виконкому сільської ради, активістам, залучаючи до цього спеціалістів районної ради та райдержадміністрації.
2. Комісія з питань планування, місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного та культурного розвитку села, земельної реформи та охорони навколишнього середовища:
- попередньо розглядає проекти планів та програм соціально-економічного та культурного розвитку території сільської ради, місцевого бюджету, а також звіти про їх виконання;
- здійснює контроль за виконанням планів та програм соціально-економічного та культурного розвитку і бюджету;
- проводить роботу з виявлення внутрішньогосподарських резервів і додаткових доходів бюджету, використання вільних бюджетних коштів;
- контролює надходження до бюджету, в т.ч. за рахунок місцевих податків і зборів, надходження та видатки позабюджетного фонду, самооподаткування;
- вносить сільській раді пропозиції з питань розвитку комунальної власності;
- бере участь у підготовці питань землекористування та визначення форм власності, котрі перебувають у компетенції сільської ради, сприяє ефективній реалізації земельної реформи;
- розробляє перспективні плани охорони довкілля;
- бере участь у проведенні екологічних експертиз проектів будівництва та реконструкції об'єктів;
- здійснює контроль за виконанням природоохоронного законодавства;
- готує питання на пленарні засідання сільської ради про діяльність колективних сільськогосподарських підприємств, фермерів, індивідуальних господарств, сприяє розвиткові аграрного сектора на селі, вирішенню соціальних питань сприяння з боку колективних господарств. За дорученням ради комісія може розглядати й інші питання.
3. Комісія з питань освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, побутового і торговельногообслуговування та соціального захисту населення:
- аналізує стан освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, побутового і торговельного обслуговування, вносить пропозиції для подальшого покращення та розвитку галузей, зміцнення їх матеріальної бази;
- бере участь у розробленні програми розвитку спорту та фізичної культури;
- здійснює контроль за виконанням комплексних програм "Турбота", "Діти України", "Здоров'я людей похилого віку", інших програм;
- вносить рекомендації щодо підвищення ролі культурно-освітніх закладів в естетичному вихованні і вдосконаленні організації дозвілля населення;
- бере участь у розробленні заходів щодо створення належних умов праці жінок та лікувально-профілактичної допомоги їм,
- аналізує стан соціального захисту ветеранів та вносить пропозиції щодо поліпшення їх обслуговування;
- готує висновки щодо соціального обслуговування вдома самотніх непрацездатних громадян похилого віку.
4. Можливе утворення постійних комісій сільської, селищної ради також з інших питань, які визначаються конкретними потребами соціально-економічного функціонування відповідних територіальних

 
 

Цікаве

Загрузка...