WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Регламентація роботи та ведення діловодства в сільській, селищній радах та їх виконавчих комітетах (пошукова робота) - Реферат

Регламентація роботи та ведення діловодства в сільській, селищній радах та їх виконавчих комітетах (пошукова робота) - Реферат

надсиланням їх за відповідними адресами
Рішення сільської ради надсипаються відповідним підприємствам, установам, організаціям, посадовим особам у разі необхідності доводяться до відома населення не пізніше як у п'ятиденний термін після їх прийняття, якщо не встановлено іншого строку введення цих рішень у дію
Рішення сільської ради, прийняті в межах її повноважень, є обов'язковими для виконання усім розташованим на території ради підприємствам, установам та організаціям, незалежно від форм власності, посадовим особам, об'єднанням громадян, виконавчому комітетові сільської ради, а також окремим громадянам
Протоколи сесій
Кожна сесія сільської ради оформляється протоколом, який веде секретар сільської ради У ньому зазначають такі відомості
- найменування ради порядковий номер сесії (у межах скликання), дата та місце проведення сесії,
- число депутатів, обраних до ради, кількість присутніх та відсутніх депутатів на сесії,
- порядок денний сесії, прізвище, ініціали та посада доповідача та співдоповідача з кожного із питань,
- прізвище, ініціали та номер виборчого округу депутатів, що виступили в дебатах, а також тих, хто вніс запити, та тексти їхніх виступів,
- перелік усіх прийнятих рішень із зазначенням кількості голосів, поданих за рішення, проти та тих, що утримались від голосування
До протоколу додається рішення, прийняті сільською радою, письмові запити депутатів, список запрошених на сесію депутатів, список відсутніх депутатів.
Протокол сесії сільської ради підписує сільський голова, у разі його відсутності - секретар сільської ради, а у випадку, передбаченому Законом,
- депутат ради, який за дорученням депутатів головував на засіданні.
Розділ IV
Виконавчий комітет сільської ради
Виконавчим органом сільської ради є виконавчий комітет ради, який утворюється відповідною радою на термін ЇЇ повноважень. Після закінчення повноважень ради, сільського голови її виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.
Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною радою. Персональний склад виконавчого комітету сільської ради затверджує рада за пропозицією сільського голови.
Виконавчий комітет ради утворюється у складі відповідно сільського голови, секретаря виконкому та членів виконкому згідно із Законом (ст. 51, п.3).
Виконавчий комітет сільської ради очолює сільський голова. У виконавчому комітеті функції секретаря за рішенням ради може здійснювати секретар відповідної ради.
Виконавчий комітет підзвітний і підконтрольний раді, що його утворила, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади
- також підконтрольний районній державній адміністрації.
До складу виконавчого комітету сільської ради входить за посадою секретар відповідної ради. Депутати сільської ради до складу виконавчого комітету не входять.
Виконавчий комітет працює згідно з положенням, затвердженим сільською радою.
Розділ V
Постійні комісії сільської ради
Повноваження постійних комісій, організація їх роботи, взаємодія з Іншими органами передбачається окремим положенням про постійні комісії сільської ради, затвердженим сільською радою.
Розділ VI
Контрольна діяльність сільської ради
Сільська рада в межах своєї компетенції здійснює контроль за діяльністю створених органів ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на території сільської ради, та забезпечує дотримання законності.
Розділ VII
Дострокове припинення повноважень сільської ради
Повноваження сільської ради можуть бути достроково припинені у випадках:
- якщо рада прийняла рішення з порушенням Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших законів, прав і свобод громадян;
- якщо сесії ради не проводяться без поважних причин у термін, встановлений Законом та цим регламентом, або рада не вирішує питань, віднесених до її компетенції.
Повноваження сільської ради можуть бути припинені за рішенням місцевого референдуму.
Після дострокового припинення повноважень сільської ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори сільської ради, порядок проведення яких визначається Законом України "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".
Положення про постійні комісії сільської, селищної ради
Робота постійних комісій сільської, селищної ради визначається Положенням про постійні комісії, типовий зразок якого подано на формі 4.2.
(Форма 4.2)
Затверджено
рішенням сільської ради
двадцять п'ятого скликання
від 15 квітня 1998 року
ПОЛОЖЕННЯ
про постійні комісії
Димівської сільської ради XXV скликання
6 Попередньо розглядають кандидатури осіб, запропонованих для обрання, затвердження, призначення або погодження сільською радою, готують висновки З ЦИХ питань
III Права і обов'язки комісій
1 Питання, які належать до повноважень кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій а також за дорученням ради, її голови або секретаря сільської ради розглядатися постійними комісіями спільно Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на спільних засіданнях, підписують голови відповідних постійних комісій
2 Постійні комісії для вивчення питань, розроблення проектів рішень ради можуть утворювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, учених і фахівців
3 Постійні комісії з питань, які належать до їх компетенції, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ організацій та їх філіалів і відділень незалежно від форми власності, необхідні матеріали і документи
4 Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розглядові всіма органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані Про результати розгляду і вжиті заходи комісії мають бути повідомлені у встановлений ними термін У разі нерозгляду рекомендацій постійних комісій вони можуть звернутися в раду з пропозицією про притягнення до відповідальності посадових осіб
5 Член постійної комісії зобов'язаний брати участь в роботі комісії, сприяти втіленню в життя п рішень,виконувати доручення комісії
6 Член постійної комісії має право ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на засіданнях комісії, має право пропонувати питання для розгляду постійної комісії та брати участь у їх підготовці й обговоренні, вносити пропозиції про заслуховування звіту чи інформації посадових осіб на засіданнях комісії Член постійної комісії, пропозиції якого не отримали підтримки більшості в комісії, може винести їх на розгляд ради
7 Члени постійних комісій на час засідань комісій, а також для виконання доручень звільняються від виконання виборчих або службових обов'язків з відшкодуванням середнього заробітку за основним місцем праці та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю, за рахунок сільського бюджету
IV Порядок роботи постійних комісій
1 Постійні комісії сільської ради працюють відповідно до піврічних планів робіт, затверджених на їх засіданнях,

 
 

Цікаве

Загрузка...