WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Регламентація роботи та ведення діловодства в сільській, селищній радах та їх виконавчих комітетах (пошукова робота) - Реферат

Регламентація роботи та ведення діловодства в сільській, селищній радах та їх виконавчих комітетах (пошукова робота) - Реферат

органів про накладення арешту на нерухоме майно (форма 4 33 Додатку) У разі накладення заборони чи арешту роблять запис в алфавітній книзі обліку заборон відчуження і арештів нерухомого майна (форма 4 34 Додатку)
Після одержання повідомлення установи банку, підприємства чи організації про погашення позики, повідомлення про припинення договору застави заборона відчуження житлового будинку, квартири, дачі садового будинку, гаража, іншого нерухомого майна знімається, про що роблять відповідні позначки в реєстрі для реєстрації заборон
Засвідчення справжності підпису на документах та правильності копій різноманітних документів та витягів з них здійснюють за умови, якщо зміст останніх не суперечить законові, вони не мають характеру угод і не містять у собі відомостей, які зневажають честь і гідність людини і громадянина Зразки таких засвідчень зображені на формах 4 35-4 43 Додатку
Реєстрація актів громадянського стану
Згідно зі ст. 38 пункту (б) підпункту 5 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" виконавчим комітетам сільських, селищних рад надано право проведення реєстрації актів громадянського стану на підпорядкованій їм території До таких актів насамперед слід віднести реєстрацію
ў одруження,
ў народження дитини,
ў встановлення батьківства,
ў розірвання шлюбу,
ў смерті
Посадові особи виконавчих комітетів місцевих рад, які здійснюють ці акти реєстрації, під час їх виконанні повинні суворо дотримуватись нижчезазначених вимог заповнення бланків запису актів громадянського стану, що розроблені відповідно до Закону України "Про органи реєстрації актів громадянського стану":
ў записи складаються державною мовою в присутності заявника лише на бланках єдиної форми, затвердженій у встановленому порядку. Бланки записів актів та свідоцтв заповняються друкарським способом;
ў усі графи записів актів заповнюють вичерпними відповідями, виправлення чи підчистки не допускаються;
ў реєстрацію записів здійснюють у двох окремих примірниках, які мають один і той самий порядковий номер;
ў нумерація записів починається з першого номера і проводиться послідовно протягом року з 01 січня по 31 грудня включно;
ў кожен вид реєстрації має окрему нумерацію.
У всіх випадках записів актів відомості про прізвище, ім'я, по батькові, громадянство та національність зазначають повністю, відповідно до пред'явлених документів. У графі "стать" необхідно записувати "чоловіча" або "жіноча". У графі "національність" та "громадянство" - національність та громадянство вказуються відповідно до пред'явлених документів. У випадках реєстрації актів громадянського стану осіб без громадянства в графі "громадянство" записують: "особа без громадянства", У графі "дата народження", "дата смерті" - число та рік вказуються арабськими цифрами, а місяць словами. Наприклад, "05 червня 1996 року". У графі "місце народження", "місце смерті","місце проживання" підкреслюють слово "місто", "селище" або "село" та вказують назву міста (селища, села), району, області, краю, держави згідно з існуючим адміністративно-територіальним поділом. У графі "місце проживання" - відомості вказують на підставі інформації, яка зазначена в паспорті, а за його відсутності - зі слів заявника. У всіх випадках записів актів "Документи, що посвідчують особу" зазначається найменування документа, його серія, номер, коли і яким органом виданий.
Графу 10 запису акта про народження дитини та графу 12 запису акта про смерть громадянина заповнюють лише відповідно до документів лікувального закладу або рішення суду про встановлення факту смерті чи оголошення особи померлою.
Під час реєстрації народження дитини відомості про її батьків у запису акта та свідоцтві про народження зазначаються відповідно до документів про одруження батьків (або про встановлення батьківства). У разі, коли мати дитини не перебуває у шлюбі та не має спільної заяви батьків або рішення суду про встановлення батьківства, запис про батька дитини проводять за прізвищем матері, ім'я та по батькові - за бажанням матері, запис про громадянство та національність батька - за громадянством та національністю матері. Графи 14 та 17 у цьому випадку не заповнюють. У графі 18 запису акта про народження (форма 4.45 Додатку) вказують номер та дату складання запису акта про одруження або про встановлення батьківства, а за їх відсутності - проставляють підпис матері дитини.
У запису акта про встановлення батьківства відомості про дитину (див. форму 4.46 Додатку, графи 1-5) заповнюють відповідно до запису акта про народження. За одночасної реєстрації народження дитини і встановлення батьківства спочатку складається акт про народження, а вже потім - про встановлення батьківства.
Під час складання запису актів про одруження у випадках, коли реєструється повторний шлюб, необхідно в графі 13 форми 4.44 Додатку зазначити дату, місце і номер запису акта про смерть другого із подружжя або назву суду та дату винесення судового рішення про визнання попереднього шлюбу недійсним.
Під час реєстрації розірвання шлюбу одним Із подружжя обов'язково вказати відомості про другого із подружжя, необхідні для заповнення свідоцтва про розірвання шлюбу. У графі 10 запису акта (див. форму 4.47. Додатку) вказують дату подання заяви про розірвання шлюбу або назву суду та дату винесення ним судового рішення про розірвання шлюбу.
Під час реєстрації запису акта смерті необхідно записувати в графі 7
(див. форму 4.48 Додатку) "У віці ___ років" та вказувати ці дані у свідоцтві про смерть.
Слід зауважити, що реєстрацію шлюбу здійснюють відповідно до вимог ст.ст. 173-178 Кодексу про шлюб та сім'ю України, реєстрацію народження дитини - ст.ст. 163-168 та реєстрація смерті - ст.ст. 169-172 цього ж Кодексу.
Якщо окремі графи запису акта громадянського стану не заповнюються у зв'язку з відсутністю необхідних відомостей або якщо необхідно відзначити якісь особливості заповнення актового запису, то у графі "для відміток" роблять відповідний запис.
Два заповнені примірники запису акта громадянського стану прочитує заявник, підписує їх, після цього запис підписує секретар сільської, селищної ради, а відтак він скріплюється гербовою печаткою відповідної ради.
Відомості, зазначені у свідоцтві, що видається на підставі запису акта громадянського стану, мають цілком відповідати даним, зазначеним у запису цих актів. Вносити до свідоцтва будь-які додаткові записи чи виправлення забороняється.
Нижче в Додатку наведені зразки заповнення актових записів про одруження (форма 4.44 Додатку), народження дитини (форма 4.45 Додатку), встановлення батьківства (форма 4.46 Додатку), розірвання шлюбу (форма 4.47 Додатку) та смерті (форма 4.48 Додатку), що їх можуть вчиняти посадові особи сільської, селищної ради.
Робота зі справами
Усі документи! масиви, які проходять через систему діловодства сільської, селищної ради, їх виконавчих комітетів, постійних комісій сільських, селищних рад, мають належним чином складатись, формуватись та зберігатись.
Формування справ
Справа - це сукупність документів або окремі документи, які стосуються одного питання чи певної його ділянки й уміщені в окрему обкладинку (ДСТУ

 
 

Цікаве

Загрузка...