WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Регламентація роботи та ведення діловодства в сільській, селищній радах та їх виконавчих комітетах (пошукова робота) - Реферат

Регламентація роботи та ведення діловодства в сільській, селищній радах та їх виконавчих комітетах (пошукова робота) - Реферат

виконавчого комітету вищої ради з прикладенням гербової печатки їхнього виконавчого комітету
Посадові особи виконавчих комітетів сільських, селищних рад у разі виявлення порушення закону під час вчинення нотаріальних дій громадянами або окремими посадовими особами, повідомляють про ці порушення відповідні підприємства, установи, організації чи органи прокуратури для вжиття необхідних заходів.
У вчиненні нотаріальної дії можливі відмови у випадках, якщо:
ў вчинення такої дії суперечить чинному законодавству;
ў дія належить до компетенції нотаріуса або посадової особи іншого виконавчого комітету;
ў з проханням про вчинення нотаріальної дії звернулась недієздатна особа або представник, який не має необхідних повноважень;
ў доручення, що видає юридична особа, суперечить цілям, вказаним в її статуті чи положенні;
ў якщо документи містять відомості, що зневажають честь і гідність громадян.
У разі відмови громадянинові у вчиненні певної нотаріальної дії необхідно в письмовій формі викласти самі причини відмови. У постанові про відмову вказують таке (дивись форму 4.14 Додатку):
ў дата винесення постанови;
ў прізвище, ініціали, займана посада посадової особи;
ў прізвище, ім'я, по батькові громадянина, який звернувся за вчиненням нотаріальної дії, місце його проживання або найменування і місце розташування юридичної особи;
ў про вчинення саме якої нотаріальної дії просила особа, що звернулася до посадової особи виконавчого комітету (короткий зміст прохання);
ў мотиви, з яких відмовлено у вчиненні нотаріальної ДІЇ, з посиланням на чинне законодавство;
ў порядок і терміни оскарження відмови з посиланням на цивільне процесуальне законодавство.
Посадові особи виконавчих комітетів посвідчують заповіти і доручення за встановленою законодавством формою.
Відповідно до чинного законодавства обов'язковому посвідченню підлягають такі угоди:
ў заповіти (ст. 541 Цивільного кодексу);
ў доручення на укладання угод, що потребують нотаріальної форми, а також на вчинення дій щодо юридичних осіб, за винятком випадків, коли законом або спеціальними правилами дозволена інша форма доручення (ст. 65 Цивільного кодексу);
ў доручення, що видаються в порядку передоручення (ст. 68 Цивільного кодексу).
Заповіти і доручення, які посвідчують, виконуються не менш як у двох примірниках, один з яких залишається у виконавчому комітеті сільської, селищної ради. Для з'ясування дієздатності заповідача чи довірителя посадова особа виконавчого комітету вимагає документ, у якому вказано вік заповідача чи довірителя. Доручення від імені неповнолітніх, які не досягли 15 років, а також від імені громадян, визнаних у судовому порядку недієздатними, можуть вчиняти лише їх законні представниками - батьки, усиновителі чи опікуни (ст.ст. 14,16 Цивільного кодексу). Доручення від неповнолітніх віком від 15 до 18 років, а також від імені осіб, визнаних у судовому порядку обмежено дієздатними, можуть бути посвідчені лише за згодою батьків, усиновителів чи опікунів (ст.ст. 13,15 Цивільного кодексу). Справжність підпису батьків повинна бутизасвідчена нотаріально або юридичною особою.
Під час вчинення нотаріальних дій посвідчуються доручення, складені від імені однієї або кількох осіб. Зразки заповнення відповідних доручень подано у формах 4.15-4.26 Додатку.
Посадова особа виконавчого комітету посвідчує заповіти дієздатних громадян, складені відповідно до вимог ст.ст. 541, 543 Цивільного кодексу і особисто подані ними посадовій особі виконавчого комітету. Посвідчення заповітів через представників, а також заповіту від імені кількох осіб не допускається.
Громадянин, на користь якого заповідається майно, не має права підписувати його за заповідача. Під час посвідчення заповіту від заповідача не вимагається подання доказів, які підтверджують його право на майно, що заповідається. Заповіт повинен бути складений так, щоб розпорядження заповідача не викликало непорозумінь чи суперечок після відкриття спадщини.
Посадова особа виконавчого комітету під час посвідчення заповіту зобов'язана роз'яснити заповідачеві зміст ст. 535 Цивільного кодексу, крім випадку, якщо предметом заповіту є лише вклад у кредитній установі.
За заповітом майно може бути заповідане лише у власність, проте заповідач може покласти на спадкоємця, до якого переходить, зокрема, житловий будинок, зобов'язання надати іншій особі право довічного користування цим будинком або певною його частиною (ст. 539 Цивільного кодексу)
Заповіти записують до алфавітної книги обліку заповітів (форма 4 27 Додатку) Заповідач може в будь-який час змінити або скасувати заповіт, подавши про це заяву до виконавчого комітету відповідної сільської, селищної ради
У разі одержання заяви про скасування чи зміну заповіту, так само як і одержання нового заповіту, який скасовує чи змінює раніше посвідчений заповіт, про це робиться позначка в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій, в алфавітній книзі обліку заповітів та відповідний напис на примірнику заповіту, який зберігається у виконавчому комітеті ради Слід зауважити, що витяг з реєстру про заповіт видається лише після смерті заповідача
Зразки заповнення різноманітних видів заповітів, які може вчиняти посадова особа сільського, селищного виконавчого комітетів, подано у формах 4 28-4 30 Додатку
В інтересах спадкоємців, відмовоодержувачів, кредиторів або держави за місцем відкриття спадщини вживаються заходи щодо охорони спадкового майна Повідомлення громадян, підприємств, установ і організацій та доручень державних нотаріусів та посадових осіб виконавчих комітетів про вжиття заходів до охорони спадкового майна реєструється в книзі обліку заяв про вжиття заходів до охорони спадкового майна (форма 4 31 Додатку) Для охорони спадкового майна проводять опис майна та передачу його на зберігання спадкоємцям або іншим особам, яких вони призначають Опис спадкового майна виконують з участю зацікавлених осіб, якщо вони цього бажають у присутності не менше як двох свідків
Накладання забороновідчуження за місцем розташування житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, іншого нерухомого майна чи розташування земельної ділянки здійснюють
ў за повідомленням установи банку, підприємства чи організації про видачу громадянинові позики на будівництво, капітальний ремонт чи купівлю житлового будинку,
ў за повідомленням приватного нотаріуса про посвідчення договору про-заставу житлового билинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, іншого нерухомого майна,
ў в усіх інших випадках, передбачених чинним законодавством.
Накладання заборони проводиться шляхом виконання запису про ці випадки за встановленою формою 4 32 Додатку Один із примірників повідомлення з написом посадової особи виконавчого комітету про накладання заборони надсилають відповідній установі, підприємству або організації, що ініціювали цю подію, а другий - залишають у виконавчому комітеті відповідної місцевої ради, яким безпосередньо накладено заборону відчуження, і підшивають до справи
Накладання заборони реєструється в реєстрі для реєстрації заборон У цьому ж реєстрі реєструється повідомлення судових і слідчих

 
 

Цікаве

Загрузка...