WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Регламентація роботи та ведення діловодства в сільській, селищній радах та їх виконавчих комітетах (пошукова робота) - Реферат

Регламентація роботи та ведення діловодства в сільській, селищній радах та їх виконавчих комітетах (пошукова робота) - Реферат

згідно з номенклатурою Підсумки виконання документів, які взяті на контроль, підводяться на перше число кожного місяця, про них доповідають сільському, селищному голові з пропозиціями про поліпшення стану цієї роботи
Ведення діловодства постійними комісіями сільської,
селищної ради
Документи постійних комісій відображають роботу ради та u виконавчого комітету в усіх напрямах роботи господарського, соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади Вони мають бути єдиними й обов'язковими для всіх наступних комісій У них фіксується як діяльність самих комісій загалом, так і робота кожного із членів комісії окремо за період й скликання
Діловодство постійних комісій формується із справ Рекомендується групувати документи за такими справами
ў список членів постійних комісій за розгорнутою формою, список активу комісії, табель обліку відвідувань засідань членами комісії,
ў перспективний план роботи ради, план роботи постійних комісій,
ў протоколи засідань, висновки і рекомендації комісій,
ў довідки, акти, інформації, матеріали перевірок роботи підприємств, організацій і закладів у відповідних галузях господарств, листування,
ў рішення сільської, селищної ради і виконавчого комітету, що стосуються роботи постійної комісії
Матеріали роботи кожної постійної комісії зберігають у папках За стан ведення документації несуть відповідальність голова та секретар постійної комісії
Планування роботи постійної комісії
План роботи - це документ, що встановлює точний перелік накреслених заходів, які мають бути виконані, їх послідовність, обсяг, часові координати, реквізити керівників і конкретних виконавців Під час складання плану своєї роботи постійна комісія має керуватися загальними завданнями, які стоять перед радою, та перспективним планом роботи ради
Плани бувають
1 Перспективні (розраховані на декілька років)
2 Річні
3 Піврічні
4 Квартальні
5 Місячні
Плани можуть бути у формі графіка, таблиці, тексту Реквізити плану роботи повинні мати гриф затвердження (у правому верхньому куті із зазначенням посади особи, й підпису та його розшифрування), назву виду документа (план роботи), зазначення періоду, на який складено план, назву комісії, посаду та прізвище члена комісії, робота якого планується, номера запису за порядком, прізвище виконавця, терміну виконання, позначки про виконання
План робіт комісії (див форму 4 10 Додатку) підписує голова постійної комісії, а затверджує сільський, селищний голова Оформлення протоколу засідання постійних комісій подано в підрозділі 4 3 5
Робота з пропозиціями, заявами та скаргами громадян
Діловодство із пропозиціями, заявами та скаргами громадян у сільській, селищній радах ведеться окремо від інших видів діловодства
За цей напрям роботи безпосередньо несуть відповідальність сільський, селищний голова та секретар ради Вони систематично перевіряють ведення діловодства зі скаргами і заявами громадян та вживають заходів для вдосконалення цієї ділянки роботи.
Усі пропозиції, заяви і скарги громадян, що надходять на ім'я сільського, селищного голови, до ради, й виконкому, мають бути прийняті та зареєстровані в журналі у день їх надходження (форма 4 11 Додатку) їхня реєстрація та попередній розгляд покладаються на секретаря ради Конверти, в яких надійшли листи, зберігають або з них роблять вирізки з адресою кореспондента Реєстрацію прийому громадян проводять у журналі за формою 4 12 Додатку
Під час особистого прийому громадян їх письмові пропозиції, заяви і скарги такожпідлягають реєстрації в журналах за формою 4 12 Додатку У нижній частині на вільному місці першого аркуша пропозиції, заяви, скарги проставляється штамп, у якому подається реєстраційний індекс Цей індекс складається із дати надходження початкової літери прізвища автора й порядкового номера пропозиції (заяви, скарги) що надійшла, наприклад 21 05 98 р І-З Якщо ж пропозиція (скарга, заява) надійшла від громадян повторно, то під час її реєстрації їй надається черговий реєстраційний індекс, а у відповідній графі журналу вказується реєстраційний індекс першої пропозиції (заяви, скарги) У правому верхньому куті повторних пропозицій, скарг та заяв у журналі робиться позначка "Повторно" і підбирається все попереднє листування Повторними слід вважати ті пропозиції, заяви та скарги, які надійшли від однієї і тієї ж особи і з того ж самого питання, за умови, що з часу подання першої пропозиції, заяви чи скарги вже минув установлений законодавством термін розгляду або заявник незадоволений наданою йому відповіддю
Пропозиції, заяви, скарги однієї і тієї самої особи із одного і того ж питання, що надіслані різним адресатам та надшили на розгляд виконкому вдруге, обліковуються за реєстраційним індексом першої пропозиції, заяви, скарги з доданням порядкового номеру, що проставляється через дріб, наприклад 1-3/1, І-3/2
Контроль за своєчасним вирішенням пропозицій, заяв і скарг громадян У виконавчих комітетах сільських, селищних рад, в організаціях, установах покладаються на ВІДПОВІДНИХ службових осіб, які зобов'язані забезпечувати своєчасний, правильний і повний розгляд листів та виконання рішень, прийнятих за пропозиціями, заявами і скаргами громадян
На пропозиціях, заявах і скаргах, за якими вимагається повідомити про наслідки їх розгляду, у журналі проставляється штамп "Контроль" або Позначка контролю "К".
Пропозиції, заяви і скарги громадян, на які дано проміжні відповіді, з контролю не знімаються Рішення про зняття з контролю пропозицій, заяв і скарг громадян приймають посадові особи, які прийняли рішення про їх контроль
Відповіді на пропозиції, заяви і скарги громадян дають сільські селищні голови, секретарі рад у письмовій або усній формі У разі усної відповіді робиться відповідний запис у журналі та в матеріалах справи (на звороті листа або в окремій довідці)
Індекс відповіді складається з реєстраційного індексу і номера справи за номенклатурою, до якої підшивається пропозиція, заява або скарга разом з документами з їх вирішення
Скарги, заяви і пропозиції вважаються вирішеними тоді, коли розглянуто всі порушені в них питання, дано вичерпні відповіді щодо вжитих заходів згідно з існуючим законодавством
Скарги, заяви і пропозиції, подані громадянами, після їх вирішення мають бути повернені секретареві виконкому, який відповідає за діловодство з цих питань, з відповідними матеріалами, які стосуються справи, для централізованого п формування - самі виконавці не мають права формувати і зберігати ці справи
Після остаточного рішення щодо конкретної скарги, заяви чи про позиції та його виконання, на ній ставиться напис "До справи" і особистий підпис сільського, селищного голови або секретаря ради
Документи і копи відповідей на скарги, заяви і пропозиції, які пов'язані з їх вирішенням, а також документи з особистого прийому громадян формуються у справи відповідно до затвердженої номенклатури справ виконавчого комітету ради Ці документи розміщують в алфавітному або хронологічному порядку Кожна скарга, заява чи пропозиція і документи їх розгляду та вирішення формуються в окрему групу і зберігаються підшитими в окремій папці Якщо

 
 

Цікаве

Загрузка...