WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Регламентація роботи та ведення діловодства в сільській, селищній радах та їх виконавчих комітетах (пошукова робота) - Реферат

Регламентація роботи та ведення діловодства в сільській, селищній радах та їх виконавчих комітетах (пошукова робота) - Реферат

відправляються у вищі організації та установи, Цей реквізит проставляють у нижньому лівому куті зворотного боку останнього аркуша документа.
Сільські, селищні ради, виконавчі комітети цих рад досить часто надають копії службових документів. Кожну копію документа виготовляють і видають лише з дозволу сільського, селищного голови Засвідчуючи копію документа, проставляють надпис "З оригіналом згідно", наводять назву посади особи, яка засвідчила копію, и особистий підпис, його розшифрування та дату засвідчення, наприклад
З оригіналом згідно
секретар (підпис) 01 Демиденко
12 05 98 р
На копіях вихідних документів, що залишаються у справі, допускається не зазначати дату засвідчення та посаду особи яка засвідчила копію Якщо копію документа пересилають до інших організацій чи видають на руки, то, крім підпису про засвідчення, проставляють відбиток печатки
Позначка "Копія" розміщується на документі праворуч під реквізитом "адресат", а позначка про засвідчення копи - нижче реквізиту "підпис"
Додатки до документів
Якщо документи, які відправляють, мають додатки, то їх оформляють так
Додаток на 10 арк. у 2 прим
Якщо в тексті немає відомостей про додатки, то в позначці про наявність додатку наводять їхні назви із зазначенням кількості аркушів у кожному, а також загальну кількість примірників, наприклад
Додатки
1 Проект постанови виконавчого комітету на 3 арк. у 2 прим
2 Пояснювальна записка до проекту постанови на 1 арк. у 2 прим
Якщо до документа додається інший документ, що має додаток то позначка про наявність додатку оформляють так
Додаток лист Головдержслужби України від 06 05 99 р № 52/2346 та додаток до нього, всього на 16 арк.
Якщо додаток надсилають не па всі зазначені в документі адреси, то його оформляють так
Додаток на 2 арк. у 2 прим на першу адресу
Якщо додатки брошуровані, то в позначці про додатки кількість аркушів не зазначають
Документи-додатки, які відправляють, повинні мати всі необхідні реквізити назву виду документа, заголовок, дату, підпис Крім того, у правому верхньому куті документа додатку роблять позначку, яка вказує на його зв'язок з основним документом, наприклад
Додаток 2
до постанови виконавчого комітету
Димівської сільської ради
від 21 11 98 р № 52
Підготовка та оформлення матеріалів для проведення сесій сільської, селищної ради, засідань виконавчого комітету
Для успішного проведення пленарних чи постійних засідань сільської, селищної ради, а також засідань їх виконавчих комітетів необхідна попередня підготовка, насамперед, організаційна Вона, у свою чергу, вимагає ретельної підготовки відповідних документів та матеріалів Спочатку постійним комісіям ради роздають план роботи, де зазначено зміст питання яке розглядається, дата розгляду, прізвища доповідачів і виконавців, термін подання документів і матеріалів Питання і матеріали, які виносять на засідання ради чи виконавчого комітету, подають секретареві ради за 5-7 днів до їх розгляду
До цих матеріалів відносять
ў проект рішення ради, виконавчого комітету (у необхідних випадках погоджений із зацікавленою організацією, установою, підприємством),
ў записку про зауваження, які виникли в процесі підготовки проекту,
ў список осіб, що їх запрошено на сесію ради чи засідання п виконавчого комітету
Проекти рішень (постанов), довідок, які до них додаються, інші матеріали, що надійшли на засідання виконкому, мають бути чіткими, короткими, містити аналіз і оцінку справ з цього питання, передбачати конкретні заходи щодо поліпшення роботи, в цьому напрямку діяльності, термін їх виконання і прізвища виконавців На розгляд виконкому виносять Питання, які слід вирішувати колегіально.
Порядок денний засідання складають заздалегідь його підписує секретар ради і розсилає членам виконавчого комітету в такій формі
ПОРЯДОК ДЕННИЙ
засідання виконавчого комітету Димівської сільської ради
_________________ "___"______________199_ р
(місце засідання) (дата засідання)
______________________________________________________________
(час початку і закінченим обговорення певного питання його найменування)
Доповідач_______________________________________
(ініціали прізвище і посада)
Секретар (підпис) (прізвище, ініціали)
До порядку денного додається список осіб, запрошених на засідання, із зазначенням їхніх посад, прізвищ, імен, по батькові та часу, на який вони мають прибути на засідання
Матеріали, підготовлені на засідання (проекти рішень, довідки, списки) а також один примірник розмножених матеріалів зберігаються у виконавчому комітеті ради окремо із кожного засідання
Після закінчення сесії чи засідання, депутати, члени виконавчого комітету та особи, що були запрошені для участі в заходах, повертають отримані раніше матеріали секретареві виконавчого комітету ради про що робиться позначка в листі розсилання матеріалів Зайві примірники при цьому секретар виконавчого комітету знищує
Відповідальність за своєчасну та якісну підготовку матеріалів до сесії ради засідання виконавчого комітету покладається на осіб, яким доручено готувати ці матеріали Секретар ради виконавчого комітету контролює своєчасність подання матеріалів до засідань і перевіряє наявність усіх матеріалів та правильність їх оформлення Якщо документи з підготовки до розгляду на засідання виконавчого комітету вчасно не подані, секретар виконавчого комітету доповідає сільському, селищному голові, який приймає рішення, чи слід це питання розглядати на засіданні або чи його варто зняти з порядку денного
У процесі підготовки проекту рішення з ним ознайомлюють зацікавлених осіб, і за умови якщо в них виникають певні зауваження і пропозиції, вони мають їх чітко сформулювати, щоб у разі згоди виконавчого комітету з їхніми зауваженнями і пропозиціями їх можна було внести до самого проекту
Приклад змісту протоколу сесії сільської, селищної ради подано нижче Корчіеська селищна рада
ПРОТОКОЛ
другої сесії XXV скликання
15 грудня 1999 року
сел Корчів
Всього обрано депутатів ______ осіб
Присутні на сесії _________ депутатів (список додається)
Запрошених осіб (список додається)
Сесію веде селищний голова Н І Іваненко
Порядок денний
1 Про стан доріг у селищі (доповідач - селищний голова Н І Іваненко).
2 _____________________
1 СЛУХАЛИ
Іваненка Н І - текст доповіді додається
ВИСТУПИЛИ
Перебийніс AM- головний інженер КСП "Верховина" Необхідність ремонту доріг у селищі давно назріла У період негоди неможливо під їхати до ферми чи ремонтної бригади, що гальмує нормальну роботу господарства Слід розробити документацію і відшукати шляхи фінансування цієї роботи
Сошенко І А - вчитель середньої школи До цієї роботи необхідно залучити спонсорів Переважно саме їх транспорт і розбиває наші дороги УХВАЛИЛИ
1 1 Селищній раді разом з представниками підприємств, які розташовані на н території, до 18 січня 2000 року укласти угоду про наміри (відповідальний - Іваненко Н І ) 1 2 Розробити технічну документацію на ремонт доріг (термін 15 лютого 2000 року, відповідальний - ЯНКІВ П І)
2 СЛУХАЛИ
(пункт 2

 
 

Цікаве

Загрузка...