WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Регламентація роботи та ведення діловодства в сільській, селищній радах та їх виконавчих комітетах (пошукова робота) - Реферат

Регламентація роботи та ведення діловодства в сільській, селищній радах та їх виконавчих комітетах (пошукова робота) - Реферат

візувальника), наприклад
Начальник юридичного відділу
_____________О І Федоренко
(підпис)
25 05 98р
Листи та інші вихідні документи візують на примірнику, який залишається у виконавчому комітеті сільської сечищної ради
Підписання документів
Коли документи підготовлені до підпису і погоджені із зацікавленими організаціями та посадовими особами, вони мають бути засвідчені Під час підписання документа слід зазначити фактичні посади, ініціали та прізвища осіб, які підписали документ Керівник установи, організації, підприємства підписує звичайно перший примірник документа Не допускається ставити прийменник "За" чи косу лінію перед назвою посади керівника
Коли службовий документ одночасно скеровується декільком вищим установам, підприємствам, організаціям чи іншим керівним органам, сільський, селищний голова обов'язково підписує всі примірники документа. Якщо службовий документ відправляють лише підвідомчим організаціям, то підписують тільки перший екземпляр, який залишається у справах ради, а в решту місць розсилають примірники за підписом секретаря.
Підпис складається з назви посади особи, яка підписує документ (повної, якщо документ оформляють не на бланку, скороченої - якщо на бланку), її особистого підпису та його розшифрування, наприклад;
Голова Вербської
сільської ради (підпис) Н.І. Іваненко,
або
Голова (підпис) Н.І. Іваненко
Якщо документ підписують кілька посадових осіб, то їхні підписи розташовують один під одним, у послідовності, що відповідає рівням посад, які вони обіймають, наприклад:
Голова сільської ради (підпис) М.В. Безкоровайний
Бухгалтер (підпис) А.І. Набувайло
Коли документ підписують кілька осіб, які обіймають посади однакового рівня, то підписи оформляють за алфавітним порядком прізвищ:
Голова Тірійської
сільської ради (підпис) П.І. Нечипоренко
Голова Нетішинської
сільської ради (підпис) А.О. Підкуймуха
15.10.1999 р. Якщо документ підписує комісія, то спочатку зазначають голову комісії, а нижче - її членів (за алфавітним порядком, незалежно від посади), наприклад'.
Голова комісії (підпис) М.І. Чорній
Члени комісії (підпис) О.О. Іваненко
(підпис) Б.І. ОлексієнкО
(підпис) І.І. Хмельницький
Рішення, ухвалу ради, виконавчого комітету підписує сільський, селищний голова, а в разі його відсутності - секретар ради. Доповідні записки, довідки і документи інформаційного або аналітичного характеру, відповіді на листи може підписувати особа, яка їх готує, якщо ці питання не виходять за межі її компетенції. Документи, які надсилають у вищі органи, підписує лише сільський, селищний толова.
Особливим способом засвідчення документа є Його затвердження, що санкціонує поширення його дії на певне коло установ, осіб і громадян. Документ, що затверджується, набуває сили лише тільки з моменту його затвердження. Гриф затвердження складається зі слова "Затверджую", назви посади особи, яка затверджує документ, її особистого підпису, його розшифрування та дати, наприклад:
Затверджую:
Голова Тисівської сільської ради
____________ О.І. Безкоровайна
(підпис)
14.05.1998 р.
Якщо документ затверджує відповідне рішення виконавчого комітету сільської, селищної ради, то гриф затвердження проставляють так:
Затверджено:
рішенням виконавчого комітету
Тисівської сільської ради
від 16.06.98 р., № 17
При цьому гриф затвердження розташовують у правому верхньому куті документа.
Обов'язковому затвердженню підлягають такі документи:
ў положення про організації, установи, підприємства, їх структурні підрозділи, дорадчі органи тощо;
ў статути установ, підприємств та організацій;
ў звіти і баланси, структура і штатні розклади підприємств, установ та організацій;
ў поточні і перспективні плани, акти контрольно-ревізійного характеру;
ў акти прийняття в експлуатацію збудованих або реконструйованих приміщень та споруд;
ў акти прийому і передачі справ;
ў окремі види протоколів.
На документах, що засвідчують права посадових осіб, які фіксують витрати коштів і матеріальних цінностей, а також спеціально передбачених правовими актами дій, підпис відповідальної особи має бутизасвідчений гербовою (круглою, що прирівнюється до гербової) печаткою. Відбиток печатки слід проставляти таким чином, щоб він захоплював частину (3-4 знаки) назви посади особи, яка підписала документ.
Відбиток гербової печатки проставляють на гарантійних листах, штатних розкладах та змінах до них, договорах, угодах, дорученнях, посвідченнях про відрядження та на зразках відбитків печаток і підписів працівників, які мають право здійснювати фінансово-господарські операції Перелік інших документів, які необхідно скріплювати печаткою, визначає сільський, селищний голова на підставі чинних нормативних актів,
Печатку з найменуванням сільської, селищної ради (не гербову) проставляють на копіях документів, що їх надсилають в Інші установи, та на розмножених примірниках розпорядчих документів, що також надсилають в інші установи.
Зауваги про проходження та виконання документів
Кожен документ, який проходить у виконавчому комітеті сільської, селищної ради, обов'язково повинен мати такі позначки:
ў позначку про надходження документа, яку розташовують у правому нижньому куті першого аркуша документа. Вона складається із назви організації - одержувача документа, його внутрішнього індексу та дати надходження документа, наприклад:
Димівська сільська рада
Вх. № 120
22.11.98 р.
ў позначку про взяття документа на контроль, яку ставлять на лівому полі першого аркуша документа (на рівні заголовка до тексту) і позначають словом "Контроль" або буквою "К";
ў позначку про виконання документа й скерування його до справи, яка містить такі відомості: а) короткі відомості про виконання, якщо немає документа, котрийсвідчить про виконання, або, якщо такий документ є, посилання на дату та його номер;
б) фразу "До справи";
в) номер справи, де зберігається документ.
Позначку про виконання документа й скерування його до справи має підписати й датувати виконавець документа чи керівник структурного підрозділу, в якому виконано цей припис документа. Зазначений реквізит оформляють від руки на нижньому краю першої сторінки документа, наприклад:
До справи № 15
Питання вирішено у телефонній розмові з директором училища
Сенченко А.П.
(підпис) Берегівський М.Б.
02.10.98 р.,
або
До справи № 02-09
Відправлено факс 20.09.98 р. № 251
(підпис) Гусь С.С.
23.10.98 р.
Позначка "До справи" свідчить про те, що робота над документом закінчена. Кожний документ повинен мати позначку про свого безпосереднього виконавця. Його прізвище та номер службового телефону проставляють у нижньому лівому куті лицьового боку останнього аркуша документа. Нижче прізвища виконавця і номера його телефону подають індекс особи, яка друкувала документ (перші букви його імені та прізвища), кількість надрукованих примірників і дату роздруку документа, наприклад:
Забігайло, тел.: 3-12-15
МС 2 04.05.98 р.
На документах, що їх

 
 

Цікаве

Загрузка...