WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Регламентація роботи та ведення діловодства в сільській, селищній радах та їх виконавчих комітетах (пошукова робота) - Реферат

Регламентація роботи та ведення діловодства в сільській, селищній радах та їх виконавчих комітетах (пошукова робота) - Реферат

чотирьох різних адрес; за надсилання документа більше ніж на чотири адреси, слід скласти список розсилання на окремому аркуші паперу, а на кожному примірнику документа вказувати лише одну адресу.
У діловому листуванні існує низка загальноприйнятих правил:
1. Службові листи пишуть на чистому бланку або аркуші паперу лише з його лицьової сторони.
2. У міжнародній практиці писати довгі лист не прийнято, але якщо листи займають більше однієї сторінки, то в кінці аркуша слід поставити "далі буде" ("to be continued"),
3. Кожна сторінка, окрім першої, нумерується арабськими цифрами.
4. Службові листи виконують на друкарській машинці, або комп'ютері Ширина полів з лівого боку - не менше 20 мм, з правого - до 5 мм. Сам текст документа чи листа друкують через 1,5-2 інтервали. Абзац з крайнього рядка - 5 інтервалів, а звертання до адресата пишеться без абзацу.
5. Вихідна інформація офіційного характеру не повинна містити будь-яких позначок, ініціалів машиністки, номерів телефонів тощо.
6. У тексті не допускають виправлень, підчищень.
7. Конверти мають бути відповідного розміру.
8. Лист складається текстом всередину. Найважливіші ділові листи бажано не перегинати, а надсилати у великих цупких конвертах. Офіційні листи можна складати.
9. Якщо Ви надсилаєте вітальні листівки, слід пам'ятати про те, що ставити лише підпис прийнято на офіційному привітанні. Особиста листівка повинна містити хоча б кілька рядків написаних від руки.
10. На телеграфний (телефаксовий) запит відповідь слід подати протягом 3-х днів, на лист - до 10 днів. Якщо запит вимагає детального розгляду, то протягом 3-х днів слід повідомити, що лист прийнято до відома і подати остаточну відповідь протягом наступних 30 днів.
Датування документів
Усі службові документи підлягають датуванню. Датою документа вважають дату Його підписання, затвердження або дату події, яка зафіксована в документі (для протоколів, актів та деяких інших документів). Датою вступу в силу рішення, розпорядження, ухвали вважається дата, коли їх підписав голова виконавчого комітету, або дата прийняття документа радою чи виконавчим комітетом, якщо в документі не вказано іншого терміну вступу його в силу. Дату реєстрації або відправлення із зазначенням місця вказують буквами з правого боку нижче реквізитів установи, організації: 11 квітня 1998 року (скорочення 11.04.98 р. у міжнародній практиці не вживається). Дату на документі проставляє особа, яка його підписала або затвердила, у момент підписання або затвердження. Обов'язково необхідно ставити дату, підпис і службові позначки на документах, які пов'язані з їх проходженням та виконанням (резолюції, погодження, візи, позначки про виконання документа, скерування його до справи тощо). Дату підписання проставляють у лівій верхній частині документа разом з індексом на спеціально відведеному для цього місці бланку. Адресу, написану на конверті, повторюють на початку листа в лівому верхньому куті.
Нумерація документів
При реєстрації вхідних, вихідних та внутрішніх документів кожному з них присвоюється умовний індекс (номер), який вказує на місце складання, виконання та зберігання документа. Індекс (номер) вхідного документа під час його реєстрації складається з номера справи за номенклатурою, порядкового номера реєстрації вхідних документів з початку року та номера цієї справи за номенклатурою. Індекс (номер) вихідного ініціативного документа складається з номера справи за номенклатурою І вхідного номера документа, на який дається відповідь. Індекс (номер) внутрішнього документа складається з номера справи за номенклатурою та порядкового номера реєстрації вхідних документів з початку року.
Виняток становлять індекси розпорядчих документів (рішень, розпоряджень щодо основної діяльності і щодо особового складу тощо), протоколів. Індексами (номерами) розпорядчих документів і протоколів є їхні реєстраційні номери, що їм присвоюють самостійно в межах кожного виду документа.
Погодження документів
Проекти рішень і постанов, які готуються на засіданнях виконавчого комітету сільської, селищної ради, мають пройти процес погодження. Його проводять для визначення доцільності, економічної обґрунтованості положень, відповідності їх чинному законодавству та компетенції виконавчого комітету цієї ради.
Проекти рішень, розпоряджень погоджуються, насамперед, з організаціями та установами, які мають безпосередній стосунок до питань, про які йдеться в проекті.
Проект рішення, постанови погоджують із заступником керівника, куратором питань, якірозглядаються в цьому документі, Із юристом, що засвідчує узгодження цього документа з правовими актами та розпоря-дженннями вищих установ. Візи на документі розташовують нижче від підпису керівника таким чином:
Проект постанови внесено: голова комісії ______________(підпис)___________________(ініціали, прізвище)
Проект постанови погоджено:
1. Головний інженер (зоотехнік)
___________(підпис)________________(ініціали, прізвище)
2. Зоотехнік
___________(підпис)________________(Ініціали, прізвище)
3. Юрисконсульт
___________(підпис)________________(ініціали, прізвище)
Дата
Зауваження і пропозиції до проекту документа викладають на окремому аркуші та датують У цьому разі візу ставлять так
Головний інженер (агроном,
зоотехнік)
________________________
(підпис) (ініціали прізвище)
Дата
Зовнішнє погодження проектів документів оформляється грифом, до якого входять такі елементи слово "Погоджено", найменування посади, особистий підпис, ініціали, прізвище особи, з якою погоджують документ, дата, наприклад
Погоджено
Завідувач фінансового відділу
___________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Дата
Якщо погодження здійснюється колегіальним органом чи через службовий лист, то це оформляється так
Погоджено
Протокол засідання комісії
з гуманітарних питань
21 07 98р, №03
Гриф погодження розташовують під підписом керівника, а якщо є візи, то під ними Коли зміст документа торкається інтересів кількох організацій, оформляють лист погодження про що роблять позначку на самому документі після підпису керівника, наприклад
Лист погодження додається
__________(підпис)_______(дата)
Листок погодження оформляють на окремому аркуші таким чином
Лист погодження
Положення про постійну комісію з питань планування місцевого бюджету, соціально економічного та культурного розвитку села, земельної реформи та охорони навколишнього середовища виконавчого комітету селищної ради
Погоджено
Посада
_________ ____________________
(підпис) (розшифрування підпису)
Погоджено
Посада
_________ ____________________
(підпис) (розшифрування підпису)
Дата Погоджено
Посада
_________ ____________________
(підпис) (розшифрування підпису)
Погоджено
Посада
_________ ____________________
(підпис) (розшифрування підпису)
Дата
Під час оформлення віз, окрім особистого підпису візувальника, наводять розшифрування його підпису та дату (в разі потреби зазначають посаду

 
 

Цікаве

Загрузка...