WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Регламентація роботи та ведення діловодства в сільській, селищній радах та їх виконавчих комітетах (пошукова робота) - Реферат

Регламентація роботи та ведення діловодства в сільській, селищній радах та їх виконавчих комітетах (пошукова робота) - Реферат

роблять відповідний запис, наприклад: присутні: 56 осіб (список додається),
У протоколах зборів, конференцій, де для ухвалення рішень потрібен певний кворум, зазначають, скільки мало бути присутніх і скільки було (чи кількість відсутніх), наприклад, у протоколах зборів зазначають: "На збори запрошено - 215 осіб, присутні - 204 особи, відсутні - 11, із них 4-у відрядженні, 7-з невідомих причин".
Далі наводять порядок денний: зазначають питання, винесені на розгляд колегіального органу, і прізвища доповідачів чи тих, хто готував питання до виступу. Кожне питання нумерують, наприклад:
1. Про перспективи розвитку селища (доповідач - селищний голова Теребенько Я.П.).
2. Про стан виплати пенсії мешканцям селища (інформація секретаря виконкому селищної ради Шевченко О.М.).
Основну частину тексту протоколу поділяють на розділи, що відповідають пунктам порядку денного. У кожному з розділів є такі підрозділи: "СЛУХАЛИ", "ВИСТУПИЛИ", "УХВАЛИЛИ" ( "ПОСТАНОВИЛИ"). Ці слова прийнято зверху та знизу відокремлювати двома інтервалами, друкувати великими літерами, кожне від нульового положення табулятора, після них ставити двокрапку.
Словом "СЛУХАЛИ" починають кожен розділ. Його друкують в одному рядку з номером питання порядку денного.
Прізвища та ініціали доповідача та тих, хто брав участь в обговоренні, зазначають з абзацу (після прізвища з ініціалами ставлять тире). Текст виступу (не в лапках) починають з великої літери (якщо тексти або тези доповідей чи виступів додаються окремо, то після прізвища з ініціалами ставлять тире і роблять запис: "Текст доповіді (виступу, повідомлення) додається". Після кожного виступу записують запитання та відповіді на них у порядку надходження (якщо є), наприклад:
Симоненко А.А. - Скільки соток землі Ви надаєте мешканцям села для забудови?
Перебийніс І.С. - 0,6 га.
Симоненко А.А. - Чи це достатньо, на Вашу думку?
Перебийніс І.С. - Ні.
Наприкінці кожного розділу записують прийняту ухвалу (постанову) з питань порядку денного. Ухвали, що містять кілька питань, поділяють на пункти і підпункти, нумеруючи арабськими цифрами. Ухвала, як і всі розпорядчі документи, має бути конкретною (кому, що виконати, до якого числа тощо), наприклад:
1. СЛУХАЛИ:
Дорошенка І.П. - Текст доповіді додається. ВИСТУПИЛИ:
Нетребенко А.О. - (наводиться стислий виклад виступу).
Потебенько О.А. - (наводиться стислий виклад виступу).
УХВАЛИЛИ:
1.1. Комісіям з питань планування, місцевого бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку села, земельної реформи, охорони навколишнього середовища та з питань освіти, охорони здоров'я, культури, спорту, побутового і торговельного обслуговування та соціального захисту населення провести спільне засідання 22.12.99 р. (Відповідальний - голова комісії з питань освіти та охорони здоров'я Сидоренко А.Й.).
Голові бюджетної комісії Тарасенко М.П. подати до 26.11.99 р. доопрацьований проект бюджету на 2000 рік.
2. СЛУХАЛИ: ______________________________
ВИСТУПИЛИ:______________________________
УХВАЛИЛИ: ______________________________
2.1,
2.2.
2.3.
Коли обирають посадових осіб, то в протоколі зазначають результати голосування щодо кожної із кандидатур окремо.
Протоколи бувають стислі та повні. У стислих протоколах зазначають прізвища доповідачів, теми доповідей, прізвища тих, хто виступив у обговореннях, рішення. Стисло протоколюють, як правило, оперативні наради. У решті випадків слід складати повний протокол, який містить записи всіх виступів, а отже, відображає повну роботу колективу, процес напрацювання рішення в сутичці думок та дискусій.
ПІД час засідання можна скласти лише чорновий варіант протоколу. У п'ятиденний термін протокол уточнюють, вивіряють згідно із стенограмами та фонозаписами, редагують і оформляють. Якщо до протоколу додають стенограму, то про це роблять запис після першої частини тексту, наприклад: "Засідання ради стенографували. Стенограма додається". Готовий протокол підписує голова та секретар.
Рішення колегіальних органів доводять до виконавців у вигляді окремих документів - постанов, ухвал. У решті випадків оформляють витяг із протоколу. Витяг з протоколу - це певна частина (уривок) протоколу, оформлена належним чином. Витяги з протоколів оформляють на загальних, спеціальних бланках або на чистих аркушах паперу формату А4.
Реквізити витягу з протоколу:
o назва виду документа (витяг з протоколу);
o дата (переносять з оригіналу протоколу);
o індекс (переносять з оригіналу протоколу);
o місце складання чи видання (переносять з оригіналу протоколу);
o гриф затвердження (переносять з оригіналу протоколу, якщо цей реквізит там є);
o заголовок до тексту (переносять з оригіналу протоколу);
o текст із вступноїчастини - беруть пункти "Голова", "Секретар", "Присутні", відповідний номер питання порядку денного; із основної - цитують пункти, що стосуються певного питання порядку денного;
o підпис (переносять реквізити з оригіналу, але голова і секретар не підписують)
o позначка про засвідчення копії (оформляють без слова "копія" у правому верхньому куті аркуша).
Заголовок до тексту документа
Для кожного Із документів, що друкується, незалежно від Його призначення, складається короткий зміст, у якому має бути відображено основний зміст документа. Якщо в документі йдеться про декілька питань, заголовок може бути узагальнений. Заголовки складають також і для факсів, телефонограм, повідомлень, документів, що друкуються на папері формату А 5 (148 x210 мм).
Кореспонденція, яка адресується, повинна бути обличчям - Вашим чи Вашої установи (підприємства, організації). Обличчям настільки виразним і неповторним, щоб навіть без підпису адресат уже знав, що це написали Ви. Тому необхідно:
ў назви документів, які адресуються установі, її структурним підрозділам або конкретній службовій особі, слід друкувати в називному відмінку. Документи чи листи не мають бути надто довгими, якщо цього не вимагає ситуація. Необхідно викладати інформацію чітко та по суті, без зайвих "ліричних відступів". Пишіть коротко і просто.
ў у разі відправлення документа посадовій особі назву установи пишуть у називному відмінку, а посаду та прізвище адресата - у давальному, наприклад:
Відділ культури Миколаївської
районної державної адміністрації,
завідувачеві відділу
(прізвище, ініціали)
______________________________
(прізвище, ініціали)
ў якщо адресують документ безпосередньо керівникові установи, організації, підприємства, його подають у давальному відмінку, а назва установи, організації чи підприємства входить до найменування посади, наприклад:
Завідувачеві організаційного відділу
Сарнівської районної державної
адміністрації
_______________________
(прізвище, ініціали)
ў адресуючи документи окремим громадянам, спочатку зазначають поштову адресу , а потім їхнє прізвище та ініціали, наприклад:
293440, Львівська область,
м. Миколаїв,
вул. ___________________,
буд. _____, кв. _________,
______________________
(прізвище, ініціали)
Кореспонденція, яку відправляють, не повинна мати більше

 
 

Цікаве

Загрузка...