WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування (пошукова робота) - Реферат

Матеріальна і фінансова основа місцевого самоврядування (пошукова робота) - Реферат

звітів до податкової адміністрації.
3.2.3. Фінансові ресурси підприємств, установ та організацій комунальної власності
Однією зі складових частин фінансів органів місцевого самоврядування є фінансові ресурси підприємств, установ, організацій, які є власністю цих органів. В Україні органи місцевого самоврядування отримали право мати свою власність на початку 90-х років. Така форма власності згідно із законодавством отримала назву комунальної.
У зв'язку з тим, що суб'єктами права комунальної власності в Україні є місцеві ради відповідних адміністративно-територіальних одиниць, існують різновиди комунальної власності: комунальна власність областей, міст, районів, районів у містах, сіл і селищ.
Закон України "Про власність" визначає комунальну власність як одну Із форм державної власності. Таким чином підприємства, що перебувають У комунальній власності відповідних адміністративно-територіальних одиниць, мають правовий статус державних комунальних підприємств.
У зарубіжних країнах, які мають сталі традиції місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, що належать місцевій владі, мають дещо інший правовий статус. їх майно І фінанси перебувають у муніципальній (корпораційній) власності територіальних колективів громадян відповідних адміністративно-територіальних одиниць і, таким чином, відокремлені від майна і фінансів органів державної влади. Зміцнення місцевого самоврядування в Україні потребує запровадження муніципальної форми власності і відокремлення фінансів місцевих органів влади від Державних фінансів.
Фінанси підприємств комунальної власності функціонують на основі загального законодавства, яке регламентує діяльність усіх господарських структур в економіці України. Використання фінансових ресурсів підприємств комунальної власності має свої особливості. їх прибуток розподіляється у співвідношенні, визначеному відповідними місцевими радами Згідно зі статутами цих підприємств, що затверджуються місцевими радами, "ким вони підпорядковані.
Прибуток підприємств комунальної власності підлягає оподаткуванню. Згідно із Законом "Про бюджетну систему України" сто відсотків податку на прибуток цих підприємств зараховується до бюджету місцевої ради того рівня, якому вони належать. Місцеві ради можуть надавати пільги або цілком звільняти від оподаткування підприємства комунальної форми власності у тій частині, у якій ці податки зараховуються до відповідних місцевих бюджетів.
3.2.4. Позабюджетні кошти органів місцевого самоврядування
Органи місцевого самоврядування мають право формувати позабюджетні та цільові фонди (ст. 68 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", рис. 3.7 Додатку). До цих фондів входять:
ў додаткові доходи та зекономлені кошти, отримані в результаті успішного виконання певних організаційних заходів розв'язку соціально-економічних проблем територіальної громади;
ў добровільні внески та пожертви підприємств, установ й організацій, окремих громадян;
ў доходи від випуску місцевих позик та проведення місцевих аукціонів та грошово-речових лотерей;
ў доходи від розпродажу майна ліквідованих, підприємств комунальної власності або надання його в оренду;
ў оплата за реєстрацію суб'єктів підприємницької діяльності;
ў інші позабюджетні кошти.
З фондів соціального розвитку підприємств, установ і організацій усіх форм власності пропорційно виділяються певні суми коштів на соціальний розвиток міських житлових масивів, сіл та селищ, на території яких проживає відповідна кількість їхніх працівників. Окрім того, до позабюджетних фондів місцевого самоврядування належать:
ў частина орендної плати за землю;
ў частини штрафів та платежів за забруднення довкілля, нераціональне використання природних ресурсів або утилізацію відходів на території самоврядної громади, а також інші платежі за порушення законодавства про охорону довкілля, санітарних норм і правил;
ў штрафи за адміністративні порушення, що вчинені на території самоврядної громади;
ў доходи від продажу населенню квартир та будинків із фонду комунальної власності. Органи місцевого самоврядування отримані вищеназваним шляхом кошти розміщують на спеціальних рахунках установ банків України та витрачають їх на свій розсуд відповідно до положень про ці кошти, що затверджуються сільською, селищною радою.
3.2.5. Валютні фонди місцевого самоврядування
Відповідно до ст. 68 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (дивись рис. 3.7 Додатку) органи місцевого самоврядування мають право мати валютні кошти. Ці кошти формуються за рахунок:
ў доходів від власної зовнішньоекономічної діяльності;
ў надходжень від реалізації товарів, робіт та послуг іноземним юридичним та фізичним особам, які виконуються підприємствами, установами й організаціями комунальної власності;
ў добровільних внесків та пожертв юридичних осіб і окремих громадян;
ў інших не заборонених чинним законодавством джерел.
Порядок формування та використання валютних коштів місцевого самоврядування визначається положенням про ці кошти, яке затверджується відповідною місцевою владою. Кошти валютних фондів розміщують на спеціальних валютних рахунках установ банків і вилученню не підлягають.
3.2.6. Фінансові ресурси органів самоорганізації населення
Фінансові ресурси органів самоорганізації населення утворюються за рахунок передачі частини відповідних фінансових ресурсів місцевої ради, яка дозволила створення цих органів, та за рахунок доходів від господарської діяльності створених ними підприємств з виконання робіт та надання послуг, пов'язаних із задоволенням соціально-культурних, господарських та побутових потреб населення, добровільних внесків та пожертв.
Відповідно до ч. 2 ст. 69 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" за рішенням зборів громадян за місцем їх проживання можуть запроваджуватися також місцеві збори на засадах добровільного самооподаткування, яке є формою залучення коштів населення для фінансування разових цільових заходів соціально-побутового характеру відповідної території.
Органи самоорганізації населення самостійно використовують наявні у їх розпорядженні фінансові ресурси відповідно до мети своєї діяльності і мають право відкривати в установах банків рахунки для грошових операцій.
3.3. Формування бюджету самоврядної територіальної громади
Складання проекту місцевого бюджету є одним із головних етапів бюджетного процесу, оскільки від його первинного формування залежить подальше правильне виконання, раціональне та ефективне використання коштів, зміцнення матеріальної бази соціально-культурних установ територіальної громади.
Складання обласних І районних бюджетів здійснюють обласні,районні фінансові відділи відповідних державних адміністрацій. При цьому вони розробляють пропозиції про розміри відрахувань від загальнодержавних податків і доходів та розміри лімітованих видатків для розроблення проектів бюджетів, зокрема сіл та селищ. Після отримання цих пропозицій виконкоми сільських, селищних рад розглядають розрахункові баланси доходів та

 
 

Цікаве

Загрузка...