WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Інвестиційна діяльність в Івано-Франківській області та оцінка її результатів - Дипломна робота

Інвестиційна діяльність в Івано-Франківській області та оцінка її результатів - Дипломна робота

підприємства з іноземними інвестиціями втратили пільги з податку на прибуток, які були встановлені попередніми законодавчими актами.
У зв'язку з нормативно-юридичною плутаниною, що виникла внаслідок чергової зміни законодавчих умов забезпечення іноземного інвестування, до Державної податкової адміністрації України почали надходити численні листи-запити від суб'єктів підприємницької діяльності та державних податкових адміністрацій щодо застосування податкового законодавства до підприємств з іноземними інвестиціями. Основна увага в листах зверталась на гарантії від зміни законодавства протягом 10 років. Офіційне роз'яснення ДПА України полягало в тому, що Законом України від 13.03.1992 "Про іноземні інвестиції" чітко розмежовано поняття гарантій захисту іноземних інвестицій на основі і в межах національного режиму від поняття винятків та пільг відносно цього режиму. Тобто, норма гарантії від зміни законодавства протягом 10 років застосовується "тільки у разі змін спеціального законодавства України про іноземні інвестиції (а не загального законодавства - податкового, митного тощо) і тільки стосовно змін умов захисту іноземних інвестицій (а не умов зміни обсягів вилучень з національного режиму та пільг, що надавалися інвесторам)"[10]. Таке ж тлумачення давалося й щодо відповідних гарантій захисту, встановлених Декретом КМУ "Про режим іноземного інвестування". Крім того, в роз'ясненні ДПА України було зазначено, що поняття "спеціальне законодавство" не поширюється, зокрема, на податкове та митне законодавство, і закони України з питань оподаткування мають пріоритетність над іншими законодавчими та нормативно-правовими документами.
Відповідно до Закону "Про режим іноземного інвестування" спеціальний режим інвестиційної діяльності може бути встановлений на територіях спеціальних (вільних) економічних зон. Створення таких зон є одним із елементів інвестиційної політики, що надає можливість на основі збільшення надходжень інвестицій, у тому числі іноземних, до окремих регіонів України сприяти прискоренню соціально-економічного розвитку цих територій, поліпшенню використання природно-господарського потенціалу, залученню і впровадженню нових технологій, насиченню внутрішнього ринку високоякісною продукцією тощо.
Позитивним можна вважати визначення моменту набуття підприємством статусу підприємства з іноземними інвестиціями. Таким моментом вважається день зарахування іноземної інвестиції на його баланс. Державна реєстрація іноземних інвестицій за Законом здійснюється лише після фактичного їх внесення, тоді як Декрет давав змогу реєструвати і до моменту фактичного внесення, тобто реєструвалися наміри здійснення іноземної інвестиції.
Законом України "Про режим іноземного інвестування" збережені у повному обсязі державні гарантії захисту іноземних інвестицій, що надавалися іноземним інвесторам на території України відповідно до попередньої нормативної бази. Зокрема, іноземні інвестиції не підлягають націоналізації. Іноземні інвестори мають право на відшкодування збитків, включаючи упущену вигоду і моральну шкоду, завданих їм внаслідок дій, бездіяльності або неналежного виконання державними органами України чи посадовими особами передбачених законодавством обов'язків щодо іноземного інвестора. У разі припинення інвестиційної діяльності іноземному інвестору гарантується повернення його інвестицій у натуральній формі або у валюті інвестування без сплати мита, а також доходів з цих інвестицій у грошовій чи товарній формі. Держава також гарантує безперешкодний і негайний переказ за кордон прибутків та інших коштів в іноземній валюті, одержаних на законних підставах внаслідок здійснення іноземних інвестицій. Якщо в подальшому спеціальним законодавством про іноземні інвестиції будуть змінюватися гарантії захисту іноземних інвестицій, то протягом десяти років з дня набрання чинності таким законодавством, на вимогу іноземного інвестора, застосовуються гарантії захисту іноземних інвестицій, зазначені Законом України "Про режим іноземного інвестування".
Іноземні інвестори можуть здійснювати інвестиції в Україну у вигляді будь-яких цінностей, зокрема конвертованої валюти, будь-якого рухомого або нерухомого майна та пов'язаних з ним майнових прав, акцій, облігацій, інших цінних паперів, прав інтелектуальної власності, включаючи авторські права, права на винаходи, ноу-хау тощо.
Іноземні інвестиції можуть вкладатися в будь-які об'єкти, інвестування в які не заборонено законами України. При цьому іноземні інвестори самі визначають найбільш прийнятну для них форму здійснення інвестицій: шляхом створення юридичної особи, що повністю належить іноземному інвестору, чи за їх частковою участю або на підставі договорів (контрактів) про спільну інвестиційну діяльність, укладених з українськими підприємствами (підприємствами з іноземними інвестиціями вважаються будь-які підприємства чи організації, створені відповідно до законодавства України, у статутному фонді яких іноземна інвестиція становить не менше 10%).
Якщо при здійсненні іноземного інвестування між іноземними інвесторами і державою виникають спори з питань державного регулювання іноземних інвестицій та діяльності підприємств з іноземними інвестиціями, то, відповідно до вищезгаданого Закону, такі спори підлягають розгляду у судах України.
Законом України від 17.02.2000 р. "Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження" встановлено, що на території України до суб'єктів підприємницької діяльності або інших юридичних осіб, їх філій, відділень, відокремлених підрозділів, включаючи постійні представництва нерезидентів,створених за участю іноземних інвестицій, незалежно від форм та часу їх внесення, застосовується національний режим валютного регулювання та справляння податків, зборів (обов'язкових платежів), встановлений законами України для підприємств, створених без участі іноземних інвестицій [6]. З прийняттям цього Закону суб'єкти підприємництва втратили всі свої пільги у податковому, митному і валютному регулюванні. З метою остаточного скасування пільг у Законі вказується, що його дія розповсюджується на всі прямі іноземні інвестиції незалежно від часу їх внесення і реєстрації, але не поширюється на правовідносини, визначені Законом України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні". Слід зазначити, що Україна, по суті, створила систему захисту підприємств з мізерними інвестиціями, а не самих інвестицій.
Спеціальне законодавство України про іноземні інвестиції, а також державні гарантії захисту іноземних інвестицій не достатньо регулюють валютне, митне та податкове законодавство, чинне на території України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
Указом Президента України "Про деякі питання іноземного інвестування" урегульоване здійснення іноземних інвестицій у формі придбання державних боргових зобов'язань, що дає можливість забезпечення захисту іноземних інвестицій, вкладених у цінні папери, і підвищення інвестиційного рейтингу України.
Закон України "Про внесення змін до деяких законів України з метою стимулювання

 
 

Цікаве

Загрузка...