WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Інвестиційна привабливість Івано-Франківської області. - Дипломна робота

Інвестиційна привабливість Івано-Франківської області. - Дипломна робота

аудит", 1998. -216с.
33. Дацишин М. Інвестиційний рейтинг регіонів України за підсумками 2003 року //Пріоритети. - №9(15). - 2004, с.25-33.
34. Дегтяренко Н.В. Оценка эффективности инвестиционных проектов. -М.: "Экспортное бюро", 1997. -144с.
35. Єлейко Я.І., Єлейко О.І., Раєвський К.Є. Інвестиції, ризик, прогноз: Навч. Посібник. -К.: Львівський банківський інститут Національного банку України, 2000. -176с.
36. Жимиров В.Н. Анализ и оценка инвестиций на предприятии. Автореферат диссерт. канд. эк. наук. -С.-П.: 1995. -19с.
37. Завлин П.А., Васильев А.В., Кноль А.И. Оценки экономической эффективности инвестиционных проектов. -С.-П.: Наука, 1997. -67с.
38. Игошин Н.В. Инвестиции. Организация управления и финансирования: Учебник для вузов. -М.: Финансы, ЮНИТИ, 1999. -413с.
39. Ипотечно-инвестиционный анализ: Уч. Пособие // Под. ред. засл. деят. науки РФ, проф. В.Е. Есипова. -С.-П.: 1998. -207с.
40. Іткін О.Ф., Пачес Л.М. Цілі і принципи державного регулювання інвестиційної діяльності //Інвестиції: теорія та досвід. - 2003. - №5, с.15-26.
41. Калач Г.М. Інвестування у розвиток реального сектору економіки України // Економіка, фінанси, право. - 2003. - №7, с.3-6.
42. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. -М.: Финансы и статистика, 1999. -144с.
43. Ковальчук О.В. Економіко-правові основи інвестування // Актуальні проблеми економіки. - 2002. - №12, с.42-48.
44. Ковальчук О.В. Моніторинг інвестиційних процесів в Україні // Актуальні проблеми економіки. - 2003. - №7(25), с.36-42.
45. Комаринський Я., Яремчук І. Фінансово-інвестиційний аналіз: Навч. посібник. -К.: Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, Агенство "Книга пам'яті України", 1998. -298с.
46. Котенко Н.О. Спеціальні (вільні) економічні зони та території пріоритетного розвитку в інвестиційній діяльності України // Економіка, фінанси, право. - 2004. - №1, с.3-4.
47. Левчеко З. Шляхи залучення інвестицій // Цінні папери України. - 2003. - №19 (257), с.12.
48. Левчеко З. Інвесторів відлякують суди // Цінні папери України. - 2003. - №36(247), с.12.
49. Лесеченко М.Д., Чемерис А.О., Чемерис О.М. Інвестиційний клімат: теорія і практика: Монографія / За ред. А.О.Чемериса. - Львів: ЛФ УАДУ, 2001. - 160.
50. Липсиц И.В., Коссов В.В. Инвестиционный проект: Методы подготовки и анализа: Учебно-справочное пособие. -М.: БЕК, 1996. -272с.
51. Маричева О.В. Управління інвестиційними проектами підприємства в умовах ВЕЗ //Фінанси України. - 2003. -№9, с.71-80.
52. Мацибора Т.В. Прямі іноземні інвестиції в економіці перехідного періоду // Економіка АПК. - 2003. - №8, с.100-104.
53. Меркулов Я.С. Экономическая оценка эффективности инвестиций и финансированияинвестиционных проектов. -М.: ИКЦ "ДЦС", 1997. -343с.
54. Михайлов В. Іноземні інвестиції в Україну. // Цінні папери України. - 2003. - №19(257) 22 травня, с.6.
55. Норткотт Д. Принятие инвестиционных решений: Пер. с англ. под. ред. А.Н. Шохина. -М.: Банки и биржи, БНИТИ, 1997. -247с.
56. Носова О.В. Оцінка інвестиційної привабливості України: основні підходи // Економіка і прогнозування . - 2003. - №3, с.119-137.
57. Омельченко А.В. Анализ инвестиционных проектов в программах реструкторизации предприятий // Финансовый бизнес. -2002. -№3, С. 46-50.
58. Омельченко А.В. Іноземні інвестиції в Україні. Довідник з правових питань. -К.: Юрінком, 1997. - 416с.
59. Онищенко В. Сучасні напрями формування інвестиційного процесу в Україні // Економіка України. -2002. -№3, с. 48-52.
60. Пересада А.А. Інвестиційний процес в Україні. -К.: Лібра, 1998. -392с.
61. Пересада А.А. Основы инвестиционной деятельности. -К.: Либра, 1996. -344с.
62. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. - К.:Лібра, 2002 - 472.
63. Піхоцький В.Активізація інвестиційної діяльності в Україні в рамках проекту податкового кодексу України // Економіка, фінанси, право. - 2003. - №2, с.18-20.
64. Прядко В., Гилка М. Проблеми інвестування економіки західноукраїнського регіону // Бухгалтерський облік та оподаткування. -2001. -№12, С. 26-27.
65. Прямі іноземні інвестиції в Україну у 2003 році // Український інвестиційний журнал. Welсom. - 2004 - №2, с.23.
66. Програма сприяння залученню іноземних інвестицій в економіку Івано-Франківської області на 2002-2005 роки. Затв. від 11 січня 2002 року// www/gov.if.ua/
67. Реверчук С.К., Реверчук Н.Й., Скоморович І.Г. Інвестологія: наука про інвестування: Навчальний посібник / За ред. д.е.н, проф.. С.К. Реверчука. - К.: Атака, 2001. - 264с.
68. Румянцев С. Перспективи розвитку інвестиційного бізнесу // Цінні папери України. -2003. - №36(274), с.8.
69. Рюмшин Є.О., Якушев Є.Ф., Федчишина В.В. Експорт капіталу та особливості інвестиційної політики України // Фондовый рынок - 2003. -№25, с.16-22.
70. Сиволап Л. Принципи підготовки й аналізу інвестиційних проектів // Економіст. -2001. -№1, С. 60-61.
71. Сухоруков А. Проблеми підвищення інвестиційної активності регіонів // Економіка України, -2002. -№8, С. 37-48.
72. Татаренко Н.О., Поручник А.М. Теорія інвестицій: Навч. посібник. -К.: КНЕУ, 2000. -160с.
73. Титман Лоренс Дж., Джонк Майкл Д. Основы инвестирования. -М.: Дело, 1997. -429с.
74. Фальдман В.К. Оценка инвестиционных проектов предприятий. -М.: ТЕНС, 1999. -56с.
75. Фліссак А., Фліссак К. Інвестиційне співробітництво України з Німеччиною: Позитивні тенденції та можливі ризики // Економічний часопис -ХХІ. -2002. -№3, с. 19-22.
76. Хмарська І. Проблеми формування та оцінювання інвестиційної привабливості регіонів України // Регіональна економіка. - 2003. - №3, с.138-146.
77. Чечетов М. Іноземні інвестиції: макроекономічний аспект // Економіка України. - 2005. - №8(513), с.4-15.
78. Шапран Н. Шапран В. Іноземні інвестиції в Україну: стратегія потребує вдосконалення // Цінні папери України. - 2003.- №38(276) 2 жовтня, с.10-11.
79. Шарко М.В. Нетрадиционные методы инновационного инвестирования и их роль в техническом развитии промышленности // Економіка, фінанси, право. - 2003. - №12, с.3-10.
80. Швиданенко Г.О., Оголь О.В., Заткіна В.В. Обґрунтування інвестиційних проектів у процесі трансформації власності: Навч. посібник // За заг. ред. Г.О. Швиданенко. -К.: КНЕУ, 1998. -172с.
81. Шевченко З. Інвестиційний клімат: від ізоляції до відкритості // Цінні папери України. - 2003. - №43 (281), с.9.
82. Шевченко-Марсель В., Другов О. Шляхи активізації фінансово-інвестиційної діяльності в транскордонному регіоні // Регіональна економіка. - 2003. - №3, с.55-62.
83. Шевчук В.Я., Рогожин П.С. Основи інвестиційної діяльності. -К.: Генеза, 1997. -266с.
84. Шилов Э.И., Кухленко О.В., Гойко А.Ф. и др. Методы оценки эффективности и привлекательности инвестиционных проектов (методические рекомендации). -К.: КГТУСА, 1996. -91с.
85. Янукович В. Кардинальні зрушення в інвестиційному процесі // Казна. - 2003. - №7-8 (33-34), с.3-4.

 
 

Цікаве

Загрузка...