WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Інвестиційна привабливість Івано-Франківської області. - Дипломна робота

Інвестиційна привабливість Івано-Франківської області. - Дипломна робота

тоді, як в Китаї середній інвестиційний пакет дорівнює приблизно 3 млн. дол. США, що більше відповідає промисловому використанню. Це означає, що сьогодні іноземні інвестиційні пропозиції ще не відповідають інвестиційним запитам підприємств промисловості і комунального господарства області. Іноземні інвестиції носять головним чином короткостроковий характер і розраховані на швидке обертання у сфері торгівлі та послуг. Серйозний іноземний капітал, здатний задовольнити багатомільйонні інвестиційні потреби, ще не прийшов в область. Серед іноземних співзасновників спільних підприємств переважають дрібні фірми і фізичні особи.
При аналізі структури вкладеного в економіку області капіталу нерезидентів простежується тенденція збільшення питомої ваги майнових внесків. Якщо у 1998 році цей показник склав майже 31%, то у 1999 - 44%, а у 2000 - 51%. Зазначена тенденція призводить до зменшення вкладень капіталу у грошовій формі. Це свідчить про те, що іноземні інвестиції часто спрямовуються не стільки на реальне інвестування і налагодження виробництва, скільки на формування сприятливих умов для імпорту в Україну.
Суттєвою особливістю ПІІ в економіку області є і те, що контрольні пакети акцій у статутних фондах більшості підприємств належать іноземним засновникам. Таким чином, українські учасники не мають практичних важелів управління підприємствами, не можуть враховувати інтереси держави при реалізації стратегічних планів підприємств. Актуальним є тут і питання визначення розмірів внесків іноземних партнерів, яке здійснюється переважно суб'єктивно, без проведення належних експертних оцінок.
Для відновлення та пожвавлення інвестиційного процесу в області вкрай потрібні інвестиції у виробництво. За експертними підрахунками, потреби народного господарства області в іноземних інвестиціях становлять на найближчу перспективу близько 1,5 млрд. дол. США. Проте сьогоднішня ситуація з надходженням іноземних інвестицій в економіку області ще далека від бажаної.
Ситуація ускладнюється низьким іміджем України на світовому інвестиційному ринку. За всіма рейтингами вона посідає останні місця щодо привабливості свого інвестиційного клімату і перші місця щодо ризику інвестування.Не відповідає потребам та можливостям області і внутрішній інвестиційний клімат. На основі аналізу інвестиційної діяльності в регіонах київським Інститутом реформ було розраховано рейтинг інвестиційної привабливості областей, згідно з яким Івано-Франківська область розташувалась на 23 місце серед 26 адміністративно-територіальних одиниць України. При цьому враховувались понад 80 показників, які характеризують економічний стан областей, рівень розвитку фінансової, ринкової, транспортної, телекомунікаційної, інформаційної інфраструктури, стан розвитку людських ресурсів, діяльність органів місцевої влади у сфері приватного підприємництва. Було показано існуючий зв'язок між значеннями загального рейтингу інвестиційної привабливості таобсягами прямих іноземних інвестицій. В області має бути значно посилена робота із створення сприятливих умов для інвестиційної діяльності.Незважаючи на труднощі і перешкоди, що існують, область може розраховувати на суттєве збільшення протягом найближчих 4 років обсягів іноземних інвестицій. Це має стати метою довгострокової політики області щодо залучення та використання її.
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 19.09.1991р. // Електронна бібліотека "Юрист-плюс". -К.: ЦКТ, 2000.
2. Закон України "Про іноземні інвестиції" від 13.03.92р.// www.rada.kiev.ua.
3. Закон України "Про деякі питання оподаткування підакцизних товарів" від16.11.95 // www.rada. kiev.ua
4. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" від 22.05.1997р. // Електронна бібліотека "Юрист-плюс". -К.: ЦКТ, 2000.
5. Закон України "Про режим іноземного інвестування" із змінами і доповненнями, внесеними Законом України від 16 липня 1999 року N 997-XIV.// www.rada.kiev.ua
6. Закон України "Про усунення дискримінації в оподаткуванні СПД, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження" 17.02.2000р. №1457 // www.rada.kiev.ua
7. Закон України "Про заходи щодо утворення гарантій та підвищення ефективності захисту прав власності в Україні" від 29.10.2005р // www.rada.kiev.ua
8. Декрет КМУ "Про режим іноземного інвестування" від 20.05.93р. №55-93 // www.rada.kiev.ua
9. Державна програма заохочення іноземних інвестицій в Україні від 17.12.93 // www.rada.kiev.ua
10. Лист ДПА України №14722/7/22-1217 від 30.09.99 "Щодо застосування податкового законодавства до підприємств з іноземними інвестиціями"// www.rada.kiev.ua
11. Послання Президента України до Верховної Ради. Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2002 р.-К.: 2003.-478 с.
12. Бернс В., Хавранек П.М. Руководство по оценке эффективности инвестиций / Пер. с англ. и дополн. изд. - М.: АОЗТ "Интерэксперт", "ИНФРА-М", 1995. -528с.
13. СП "МБЕРІФ -Бізнес-Центр" Проект " МБЕРІФ- Регіональна мережа" 2004.-7-9 http// www. Business. If. ua
14. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. -К.: МП "ИТЕМ" ЛТД, 1995. -448с.
15. Бланк И.А. Управление прибылью. - К.: Ника-Центр, 1998. - 544с.
16. Мелень Б. г. Наша справа від 29.09.2002.-11-12.
17. Мелень Б. г.Наша справа від 29.09.2002-9-10.
18. . Мелень Б. г. Наша справа від 29.09.2002-19-20.
19. Бочаров В.В. Методы финансирования инвестиционной деятельности предприятия. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 214с.
20. Бочаров В.В. Финансово-кредитные методы регулирования рынка инвестиций. - М.: Финансы и статистика, 1998. - 176с.
21. Бромвич М. Анализ экономической эффективности капиталовложений. / Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1996. - 432с.
22. Буткевич С.А. Приоритетность и привлекательность объектов инвестирования // Актуальні проблеми економіки. - 2002. - №11, с.25-27.
23. Виленский П.Л., Лившиц В.Н., Орлова Е.Р., Смоляк С.А. Оценка эффективности инвестиционных проектов. - М.: Дело, 1998. - 194с.
24. Вильямс Я. Справочник GAAP с коментариями. -М.: ИНФРА-М, 1998. -194с.
25. Винокуров Д. Облік інвестицій відповідно до П(С)БО // Податки та бухгалтерський облік . -2000. -№ 42, С. 2-27.
26. Власюк О.С Стратегії розвитку України: теорія і практика. К.: НІДС, 2002. - 864с.
27. Гапак Н. Законодавчі чинники формування інвестиційної політики як складової бізнесового клімату // Регіональна економіка. - 2003. - №3, с. 71-81.
28. Гитман Л.Д., Джонк М.Д. Основы инвестирования // Пер. с англ. -М.: Дело, 1999. -120с.
29. Гомольська В. Організаційно-економічні аспекти поліпшення інвестиційного клімату регіону // Регіональна економіка. - 2003. - №3, с.64.
30. Гребеникова Е. Состояние инвестиционной деятельности в Украине и возможности ее активизации // Економіка, фінанси, право. - 2003. - №2, с.14-17.
31. Гребеникова Е. Состояние инвестиционной деятельности в Украине и возможности ее активизации // Економіка, фінанси, право. - 2003. - №2, с.14-17.
32. Гусаков Б.И. Экономическая эффективность инвестиций собственника. -Минск: НПЖ "Финансы, учет,

 
 

Цікаве

Загрузка...