WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Стратегічне планування інвестиційної діяльності - Курсова робота

Стратегічне планування інвестиційної діяльності - Курсова робота

види аналізу. Комплексний аналіз - припускає вивчення не тільки інвестиційної діяльності, а й технічних, виробничих, соціальних аспектів діяльності підприємства у взаємозв'язку. Горизонтальний інвестиційний аналіз заснований на вивченні динаміки окремих показників інвестиційної діяльності в часі. Вертикальний інвестиційний аналіз ґрунтується на структурному розкладанні окремих показників інвестиційної діяльності підприємства (інвестицій у цілому, інвестиційних ресурсів, грошових потоків). Порівняльний інвестиційний аналіз заснований на порівнянні фактичних і запланованих показників інвестиційної діяльності, а також на порівнянні показників інвестиційної діяльності підприємства з аналогічними средньогалузевими показниками й показниками конкурентів.
Про періодичність здійснення розрізняють періодичний інвестиційний аналіз - проводиться періодично (річний, квартальний, місячний, декадний, щоденний) і неперіодичний інвестиційний аналіз, проведення якого обґрунтовано необхідністю.
На практиці окремі види інвестиційного аналізу у відособленому вигляді трапляються рідко, найчастіше вони тісно взаємозалежні. Різні види інвестиційного аналізу використовуються для обґрунтування різних управлінських інвестиційних рішень.
В інвестиційному аналізі використовується ряд методів. Основні з них - це аналіз рядівдинаміки, системний аналіз, структурний аналіз, аналіз фінансових коефіцієнтів, порівняльний аналіз, кореляційний аналіз та ін.
3. Інвестиційний контроль і моніторинг інвестиційної діяльності підприємства
Важливою функцією управління інвестиційною діяльністю на підприємстві є інвестиційний контроль.
Інвестиційний контроль - це процес перевірки виконання й забезпечення реалізації всіх управлінських рішень у сфері інвестиційної діяльності підприємства.
Об'єктом інвестиційного контролю можуть виступати різні управлінські рішення в сфері інвестиційної діяльності підприємства.
Ефективний інвестиційний контроль повинен відповідати ряду вимог, до яких належать:
- своєчасність проведення контролю;
- гнучкість методів контролю;
- простота контролю;
- економічність контролю.
Інвестиційний контроль ґрунтується на результатах інвестиційного аналізу.
Розрізняють різні види інвестиційного контролю за класифікаційними ознаками:
1. За формою здійснення контролю:
- зовнішній інвестиційний контроль - здійснюється зовнішніми контролюючими органами (податковою адміністрацією, банком, який видав кредит, зовнішнім інвестором) з метою виявлення тенденцій розвитку інвестиційної діяльності підприємства, виявлення змін у факторах інвестиційної привабливості підприємства, а також контролю над відповідністю інвестиційної діяльності підприємства існуючим стандартам;
- внутрішній інвестиційний контроль - являє собою організований усередині підприємства процес перевірки виконання інвестиційних планів та управлінських рішень у сфері інвестицій з метою реалізації інвестиційної стратегії підприємства.
2. За видами контролю:
- стратегічний інвестиційний контроль - спрямований на інвестиційну стратегію підприємства й виконання її основних показників. Контрольний період - квартал, рік;
- тактичний інвестиційний контроль - спрямований на виконання показників тактичних планів інвестиційної діяльності підприємства. Контрольний період - місяць, квартал;
- оперативний інвестиційний контроль - контроль виконання календарних планів і бюджетів інвестиційної діяльності. Контрольний період - тиждень, місяць.
Внаслідок інвестиційного контролю на підприємстві виявляються відхилення фактичних результатів від запланованих та аналізуються причини цих відхилень. Негативні відхилення усуваються шляхом прийняття координуючих управлінських рішень й усунення виявлених причин.
Інвестиційний контроль на підприємстві містить у собі ряд послідовних етапів:
- спостереження за ходом реалізації інвестиційних планових завдань;
- виявлення відхилення фактичних результатів інвестиційної діяльності від запланованих;
- виявлення серйозних погіршень в інвестиційній позиції підприємства;
- виявлення причин відхилень фактичних результатів інвестиційної діяльності від запланованих;
- розробка оперативних управлінських рішень з нормалізації інвестиційної діяльності підприємства відповідно до передбачених завдань інвестиційних планів;
- коригування при необхідності окремих запланованих цілей і показників інвестиційної діяльності у зв'язку зі зміною зовнішніх і внутрішніх умов її здійснення.
Ефективна організація інвестиційного контролю на підприємстві припускає здійснення моніторингу інвестиційної діяльності.
Моніторинг інвестиційної діяльності - це механізм постійного спостереження за контрольованими показниками інвестиційної діяльності, визначення розмірів відхилень фактичних результатів від передбачених і виявлення причин цих відхилень.
Організація моніторингу інвестиційної діяльності сприяє становленню безперервного процесу контролю основних інвестиційних показників, що у свою чергу, веде до підвищення ефективності управління інвестиційною діяльністю підприємства.
Література:
1. Основні напрямки інвестиційної політики на 1999-2001 pp.: Указ Президента України від 18.08.1999 р. № 1004/99 // Моніторинг інвестиційної діяльності в Україні. - 1999. - № 3. - С. 46-48.
2. Пересада A.A. Основы инвестиционной деятельности. - К.: "Либра" ООО, 1996. - 344 с.
3. Савчук В.П., Прилито С.И., Величко Е.Г. Анализ и разработка инвестиционных проектов. - Учебное пособие. - К.: Абсолют-В, Эльга, 1999. - 304 с.
4. Савчук О.В. Теорія і практика оцінки ефективності інвестицій в Україні // Економіка України. - 2003. - № 12. - С 19-25.
Висновок
Планування інвестиційної діяльності становить основу управління інвестиційною діяльністю підприємства. Планування - це, насамперед, процес вироблення й прийняття рішень, що дають можливість забезпечити ефективне функціонування й розвиток підприємства в майбутньому.
Інвестиційна діяльність підприємства не зводиться тільки до фінансування поточних інвестиційних потреб підприємства. У сучасних умовах все більше керівників пріоритетного значення надає формуванню перспективних напрямів інвестиційної діяльності підприємства, ефективним інструментом чого є стратегічне планування. Стратегічне планування інвестиційної діяльності являє собою найбільш складну форму планування. Ця складність зумовлена, насамперед, довгостроковим періодом здійснення стратегічного планування й виникаючою звідси високою мірою непередбачуваності реалістичності планових рішень.

 
 

Цікаве

Загрузка...