WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Стратегічне планування інвестиційної діяльності - Курсова робота

Стратегічне планування інвестиційної діяльності - Курсова робота

регіонах або в різних галузях економіки з метою захисту інвестицій від неспецифічних регіональних і галузевих інвестиційних ризиків. Концентрація має на увазі зосередження інвестицій в одному регіоні або в одній галузі економіки.
Підготовка остаточного стратегічного плану інвестиційної діяльності. Підготовляється остаточний варіант стратегічного плану інвестиційної діяльності. Стратегічний план повинен містити в собі основні стратегічні напрями інвестиційної діяльності (насамперед, галузеву й регіональну спрямованість інвестиційної діяльності), форми інвестиційної діяльності і їхнє співвідношення, а також джерела фінансування інвестиційної діяльності підприємства вперспективному періоді.
Організація реалізації інвестиційної стратегії підприємства. Містить у собі вибір механізмів реалізації розробленої інвестиційної стратегії підприємства.
Розроблена інвестиційна стратегія підприємства повинна відповідати ряду вимог. Насамперед, інвестиційна стратегія повинна бути погоджена із загальною стратегією розвитку підприємства. Крім того, інвестиційна стратегія підприємства повинна бути оптимізована з погляду потреб і можливостей підприємства, реалізована, ефективна.
1.3. Тактичне планування інвестиційної діяльності
Тактичне планування інвестиційної діяльності підприємства ґрунтується на розробленій інвестиційній стратегії підприємства.
Тактичне планування інвестиційної діяльності - це процес розробки конкретних поточних планів, які дозволяють визначити форми інвестиційної діяльності підприємства й джерела її фінансування на майбутній період. Період тактичного планування становить 1 рік.
Основою розробки комплексу тактичних планів інвестиційної діяльності є:
- інвестиційна стратегія підприємства;
- система методів інвестиційного планування підприємства;
- система розроблених на підприємстві планових норм і нормативів;
- система зовнішніх інформативних показників (ставок податкових платежів, норм амортизаційних відрахувань, середні ставки кредитного и депозитного відсотків на фінансовому ринку і т.д.);
- результати інвестиційного аналізу за минулий період. Система методів тактичного інвестиційного планування містить у собі такі основні методи:
1. Балансовий метод. Балансовий метод ґрунтується на взаємному пов'язуванні інвестиційних ресурсів, який розташовує або буде розташовувати підприємство, і потреб у них у рамках планового періоду. Якщо ресурсів порівняно з потребами недостатньо, то починається пошук їхніх додаткових джерел, що дозволяють покрити дефіцит.
Балансовий метод реалізується шляхом складання інвестиційного балансу, що являє собою двосторонню бюджетну таблицю, у лівій частині якої відображаються джерела інвестиційних ресурсів, а в правій частині - їхній розподіл. В основі цього балансу лежить рівняння, яке полягає в тому, що залишки ресурсів на початок періоду плюс їхнє надходження із внутрішніх і зовнішніх джерел повинні дорівнювати сумі витрат і залишку на кінець періоду.
2. Нормативний метод. Нормативний метод полягає в тому, що в основу планових завдань на певний період заставляються норми витрат ресурсів на одиницю продукції. В інвестиційному плануванні використовуються натуральні й вартісні норми.
Найбільше поширення в інвестиційному плануванні одержав показник норми прибутку на вкладений капітал і його різновиди (норма прибутку на власний капітал, норма прибутку на акціонерний капітал, середня норма прибутку на середню величину капітальних вкладень).
3. Економіко-математичні методи. Для використання економіко-математичних моделей у плануванні необхідно економічний об'єкт або процес записати за допомогою математичних залежностей.
В інвестиційному плануванні найбільше застосування знайшли такі економіко-математичні методи:
- теорії ймовірності й математичної статистики;
- математичного програмування;
- імітування;
- оцінки й перегляду планів.
Використання економічно-математичних методів дає можливість створити такий аналог досліджуваних об'єктів, у якому відбиті всі їхні найважливіші властивості й опущені малозначні другорядні риси.
Розглянемо види тактичних планів підприємства.
План реального інвестування. Метою розробки цього плану є визначення потреби в загальному обсязі реального інвестування підприємства. План повинен відображати забезпечення простого й розширеного відтворення основних фондів підприємства; приріст основних фондів підприємства, а також його оборотних активів. У цьому плані повинні бути також відбиті джерела фінансування потреб у реальному інвестуванні.
Основні показники плану реального інвестування:
- загальний обсяг реального інвестування на майбутній період;
- відтворювальна структура реальних інвестицій підприємства;
- технологічна структура реальних інвестицій підприємства;
- витрати, пов'язані із здійсненням реального інвестування;
- структура джерел фінансування реальних інвестицій.
План фінансового інвестування. Метою розробки цього плану є визначення структури й обсягів фінансового інвестування підприємства.
Основні показники плану фінансового інвестування такі:
- загальний обсяг фінансового інвестування;
- структура портфеля цінних паперів;
- планові показники рівня прибутковості й ліквідності портфеля.
План надходження й витрати коштів. Мета розробки цього плану - забезпечити платоспроможність та фінансову стабільність підприємства.
Основні показники плану:
- прогнозні грошові припливи підприємства;
- прогнозні грошові відтоки підприємства.
Інвестиційний баланс. Мета розробки цього плану - оптимізувати структуру інвестиційних ресурсів підприємства, а також забезпечити необхідний приріст інвестиційного капіталу. План відображає інвестиційні ресурси підприємства й напрями їхнього використання.
Приклад інвестиційного балансу представлений у табл. 1.
Таблиця 1
Інвестиційний баланс підприємства
Джерела інвестиційних ресурсів Розподіл ресурсів
1. Залишок на початок періоду
2. Власні інвестиційні ресурси
3. Позикові інвестиційні ресурси
4. Притягнуті інвестиційні ресурси 1. Фінансування реального інвестиційного проекту № 1
2. Фінансування реального інвестиційного проекту № 2
3. Придбання цінних паперів
4. Залишок на кінець періоду
Разом Разом
Баланс Баланс
Усі поточні інвестиційні плани підприємства бажано підготувати в трьох варіантах - оптимістичному, реалістичному, песимістичному.
1.4. Оперативне планування інвестиційної діяльності
Оперативне планування інвестиційної діяльності підприємства є заключною формою інвестиційного

 
 

Цікаве

Загрузка...