WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Стратегічне планування інвестиційної діяльності - Курсова робота

Стратегічне планування інвестиційної діяльності - Курсова робота


Курсова робота
Стратегічне планування інвестиційної діяльності
ПЛАН
1. Планування інвестиційної діяльності підприємства.
Сутність інвестиційного планування.
Стратегічне планування інвестиційної діяльності.
Тактичне планування інвестиційної діяльності.
Оперативне планування інвестиційної діяльності.
2. Аналіз Інвестиційної діяльності підприємства.
3. Інвестиційний контроль і моніторинг інвестиційної діяльності підприємства.
4. Висновок.
5. Література.
1. Планування інвестиційної діяльності підприємства
1.1. Сутність інвестиційного планування
Планування інвестиційної діяльності становить основу управління інвестиційною діяльністю підприємства. Планування - це, насамперед, процес вироблення й прийняття рішень, що дають можливість забезпечити ефективне функціонування й розвиток підприємства в майбутньому.
Планування інвестиційної діяльності - це процес розробки системи планів і планових показників із забезпечення підприємства необхідними інвестиційними ресурсами й підвищення ефективності його інвестиційної діяльності в майбутньому.
Основні принципи інвестиційного планування такі:
1. Науковий характер планування. Цей принцип означає, що при розробці й прийнятті планових рішень повинні бути використані наукові методи планування.
2. Безперервність планування. Цей принцип означає, що планування розглядається не як одинична дія, а як постійний процес вироблення планових рішень відповідно до змінних умов зовнішнього й внутрішнього середовища.
3. Координація й інтеграція. Цей принцип означає необхідність координації планової діяльності між структурними підрозділами одного рівня (по "горизонталі") і інтеграції планової діяльності між вищестоящими й нижчестоящими підрозділами підприємства (по "вертикалі").
4. Економічність планування. Цей принцип означає, що плани повинні передбачати такий шлях досягнення мети, що пов'язаний з одержанням максимального ефекту, а витрати на складання плану не повинні перевищувати цей ефект.
5. Системність планування. Цей принцип означає, що інвестиційні плани повинні бути чітко взаємозалежні й складати єдину систему.
Об'єктами інвестиційного планування є:
- постановка цілей інвестиційної діяльності й вироблення інвестиційної стратегії підприємства;
- розподіл і перерозподіл інвестиційних ресурсів відповідно до змін зовнішнього й внутрішнього середовища;
- визначення необхідних стандартів інвестиційної діяльності;
- інші об'єкти.
Існує кілька форм інвестиційного планування залежно від періоду його здійснення. Виділяють:
1. Стратегічне планування інвестиційної діяльності. Результатом стратегічного планування є розробка довгострокової інвестиційної стратегії й інвестиційної політики підприємства. Плановий період - понад 1 рік.
2. Тактичне планування інвестиційної діяльності. Результатом тактичного планування є розробка системи середньострокових поточних планів інвестиційної діяльності. Плановий період - 1 рік.
3. Оперативне планування інвестиційної діяльності. Результатом оперативного планування є розробка короткострокових оперативних планових завдань із питань інвестиційної діяльності на період менше 1 року - квартал, місяць.
Усі форми інвестиційного планування перебувають у тісному взаємозв'язку й здійснюються в певній послідовності, що являє собою процес інвестиційного планування.
Основою інвестиційного планування на підприємстві є інвестиційне прогнозування.
Інвестиційне прогнозування - це більш-менш достовірне передбачення розвитку інвестиційних процесів на далеку або близьку перспективу. У процесі інвестиційного прогнозування на основі наявних даних будуються припущення про можливий подальший розвиток інвестиційного ринку, змінах інвестиційного клімату й інвестиційної позиції підприємства.
Прогноз - це результат процесу прогнозування, виражений у текстовій, математичній, графічній або іншій формі судження про можливий стан об'єкта в майбутньому.
Прогнози можна класифікувати за декількома ознаками:
1. Залежно від тимчасового охоплення:
- короткостроковий прогноз - це прогноз строком до 1 місяця (наприклад, тижневі прогнози руху готівки);
- середньостроковий прогноз - це прогноз строком до 1 року (наприклад, місячні й квартальні прогнози темпів інфляції);
- довгостроковий або перспективний прогноз - це прогноз строком понад 1 рік (наприклад, прогноз змін інвестиційного клімату в країні).
2. Залежно від типу прогнозування:
- пошуковий прогноз - це прогноз, отриманий методом наукового прогнозування від сьогодення до майбутнього;
- нормативний прогноз - це прогноз, отриманий методом нормативно-цільового прогнозування, у рамках якого спочатку визначаються цілі й орієнтири на майбутній період часу, а потім оцінюється розвиток об'єкта виходячи із цих орієнтирів;
- прогноз, заснований на творчому баченні - це прогноз, отриманий на основі суб'єктивних знань прогнозиста, його інтуїції.
3. Залежно від можливості впливу на майбутнє:
- пасивний прогноз - це прогноз, що виходить із того, що в силу певних причин підприємство не має наміру впливати на об'єкт, і передбачається можливість самостійного, що не залежить від дій підприємства, розвитку зовнішніх процесів;
- активний прогноз - це прогноз, що передбачає можливість активного впливу підприємства на зовнішнє середовище.
4. За ступенем імовірності:
- інваріантний прогноз - це прогноз, що включає тільки один варіант розвитку подій;
- варіантний прогноз - це прогноз, що ґрунтується на положенні про значний ступінь невизначеності зовнішнього середовища і який включає кілька ймовірних варіантів розвитку подій.
5. За способом подання результатів:
- точковий прогноз - це прогноз, який допускає, що даний варіант має тільки одне єдине значення прогнозованого показника (наприклад, через 3 місяці ціна на позикові інвестиційні ресурси зросте на 3%);
- інтервальний прогноз - прогноз, у якому передбачається деякий діапазон значень прогнозованого показника (наприклад, через 3 місяці ціна на позикові інвестиційні ресурси зросте на 2,5-3,5%).
На підставі інвестиційних прогнозів розробляється інвестиційна стратегія підприємства, що є основою для розробки поточних планів інвестиційної діяльності. Поточні плани інвестиційної діяльності визначають основу для розробки й доведення до виконавців оперативних короткострокових інвестиційних планів підприємства
Процес планування інвестиційної діяльності на підприємстві представлений на рис. 1.
Необхідність техніко-економічного обґрунтування планів визначає систему показників

 
 

Цікаве

Загрузка...