WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Національний капітал та іноземні інвестиції в Україні: проблеми взаємодії - Курсова робота

Національний капітал та іноземні інвестиції в Україні: проблеми взаємодії - Курсова робота

ризиком, який досягає 80%. В рейтингу інвестиційної привабливості країн світу Україна посідає 135 місце. 62,9% прийнятих Україною інвестицій направлено на фінансування рухомого і нерухомого майна, 32% надійшло у вигляді грошових внесків - це менше 20% від необхідного рівня інвестування.
Найбільші обсяги інвестицій внесені (у млн. дол. і в % до загального обсягу) нерезидентами з: США (589,5 млн., 18,1%), Нідерландів (301,0 млн., 9,3%), Росії (287,7 млн., 8,9%), Великобританії (243,4 млн. 7,5%), Німеччини (229,5 млн., 7,1%), Кіпру (196,3 млн., 6,0%). [20]
Західні експерти умови перебування в Україні оцінюють в основному доброзичливо, однак, по деяких позиціях досить критично.
Пріоритетними галузями для участі іноземних інвесторів, у тому числі шляхом створення спільних підприємств в Україні, є енергетика, транспорт, металургія, радіоелектроніка, машинобудування, легка промисловість, будівництво.
З огляду на проведений аналіз світового досвіду залучення прямих іноземних інвестицій та інвестиційного клімату в Україні, можемо подати наступні основні заходи щодо його поліпшення:
- страхування ризиків внутрішніх іноземних інвестицій;
- збільшення обсягів капіталовкладень за рахунок прибутку;
- збільшення ресурсів, що формуються на фондовому ринку;
- створення відповідальних інститутів з питань інтеграції промислового і банківського капіталу;
- створення потужної економічної та політичної підтримки спільним підприємствам;
- розробка механізму створення СП на основі високих технологій;
- розширення мережі інноваційних фондів та страхових компаній;
- сприяння розвитку сегменту фондового ринку, пов'язаного з довгостроковими цінними паперами;
- створення банків довгострокового кредитування;
- створення цільових інноваційних структур різного типу (технополісів, технопарків, спеціальних економічних зон);
- надання економічних і правових пільг підприємствам у сфері інноваційного бізнесу та інші.
Вибудовуючи міжнародний "поверх" своєї господарської системи, Україна повинна створювати певні економічні умови та законодавчу базу для залучення у різноманітних формах іноземних інвестицій та участі українських підприємців у міжнародному бізнесі.
?
Список використаної літератури:
1. Конституція України.- К., 1996;
2. Про режим іноземного інвестування: Закон України від 19.03.1996 р. № 93/96-ВР;
3. Про власність: Закон України від 26.03.91 р. №697-12 із змінами та доповненнями;
4. Про підприємництво: Закон України від 26.02.91 №785-12;
5. Про підприємства в Україні: Закон України від 27.03.91 р. №888-12;
6. Про господарські товариства: Закон України від 19.09.91 р. №1577-12;
7. Про промислово-фінансові групи: Закон України від 21.11.1995 р.;
8. Про банкрутство: Закон України від 14.05.1992 р. №2344-12;
9. Про цінні папери і фондову біржу: Закон України від 18.06.1991 р. №1202-12;
10. Про банки і банківську діяльність: Закон України від 1.02.1996 р. №25/96-ВР;
11. Про систему оподаткування: Закон України від 19.04.97 р. №221/97-ВР;
12. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 24.12.93 р. №3813 зі змінами та доповненнями;
13. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22.05.1997 р. №283/97-ВР;
14. Про податок на додану вартість: Закон України від 3.04.1997 р. №168/97-ВР;
15. Про порядок здійснення іноземними суб"єктами господарської діяльності операцій з продукцією українського походження на території України без вивезення її з митної території України: Постанова КМУ від 30.07.1996 р. №853;
16. Про затвердження Положення про порядок залучення експертів до оцінки майна, що перебуває у загальнодержавній власності, під час створення підприємств з іноземними інвестиціями: Постанова КМУ від 20.07.96 р. №813;
17. Про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій: Постанова КМУ від 7.08.96 р. №928;
18. Про створення Державного інноваційного фонду: Постанова КМУ від 18.02.1992 р. №77;
19. Вікно в Україну. Експрес-інформ1997-1998 рр.-К., 1999;
20. Дані державного комітету статистики. Розділ "Інвестиції" 1996-1999 рр.;
21. Барановський О.І. Інвестиційна безпека// Фінанси України.- 1998.- №9;
22. Белошапка В.А. Стратегическое управление: принципы и международная практика// К.:КГЭУ ,1999
23. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент.- К.: Итем ЛТД, 1995;
24. Гаврилюк О. Пріоритетні галузі та види виробництва для іноземного інвестування в Україні// Фінанси України.- 1997.- №7, с.56-61;
25. Гордань В.І. Інвестиційні ресурси та відтворення в Україні: поточні проблеми/ Зб. наук. пр. Регіональна політика розвитку підприємництва в Україні і проблеми інвестицій.- К.: Манускрипт, 1995;
26. Губський Б. В. Проблеми міжнародного інвестування в Україні.//Економіка України.- 1998 - №1, с.22-28;
27. Губський Б.В.Інвестиційні процеси в глобальному середовищі.- К.: Наукова думка,1998
28. Дэниелс Джон Д., Радеба Ли Х., Международный бизнес: внешняя среда и деловые операции. Пер. с анг. - М.: Дело Лтд., 1994
29. Демиденко Л.М. Окремі питання податкового стимулювання в Україні //Фінанси України. - 1998. - №9, с.127-130;
30. Довгань Л.П. Податки в інвестиційній діяльності акціонерних товариств// Фінанси України.- 1999.- №1, с.126-129;
31. Дьяконова і.І. Теоретичні та економічні основи інвестиційної діяльності.- Суми: Слобожанщина, 1998;
32. Збаразька Л.О. Удосконалення економічного стимулювання механізму активізації інвестиційних процесів // Фінанси України. - 1997. - №11, с.92-98;
33. Инвестиции в Украине (МВФ)/ Под ред С.И.Вакарина. - К.: "Конкорд", 1996
34. Иностранные ивестиции в стратегиях структурных реформ и экономического роста.//Посредник. - 1997. -29 мая, с.3;
35. Киреев А.А. Международня экономика. В 2-х ч.- М.: Международные отношения, 1997
36. Колосов О. Іноземні інвестиції в економіку України: користь чи небезпека?//Економіка України. - 1997. - №8, с.6-12;
37. Кузьмин В. Денежно-кредитное регулирование инвестиционной сферы//Бизнес-информ.- 1999.- №1-2, с.65-67;
38. Лазебник Л.Л. Інвестиційний клімат та економічна мотивація іноземного інвестування в Україні // Фінанси України. - №4. - 1997, с.82-88;
39. Ли Се Ун - Международный бизнес: стратегия и управление: М.: перевод с анг. Наука ,1996
40. Лук'яненко Д.Г., Мозговий О.М., Губський Б.В. - Основи міжнародного інвестування : К. - КНЕУ 1999
41. Максименко Є. Зарубіжний досвід стимулювання надходження іноземних інвестицій до країни-реціпієнта./Фінанси України. - 1997. - №7, с.47-55;
42. Маслюк В. Проблемы инвестиционной политики в Украине.// Бизнесинформ. - 1998, с.3-7;.
43. Мадиарова Д.М. Стратегия формирования внешеэкономической деятельности. -Алматы: Экономика, 1999.
44. Мельник О.О. Інвестиційний клімат в Україні.//Фінанси України.- 1998. - №8, с.61-65;
45. Михеев Ю. Стратегическое управление инвестированием// Банковские технологии №4, 1998
46. Недашківський М. Сутність та основні поняття інвестиційного процесу// Банківська справа.- 1998.- №6, с.55-58;
47. Омельянович Л.А., Філіпенко Т.В., Гладкова О.В. Сучасні проблеми і перспективи інвестиційної діяльності в Україні // Фінанси України. - 1997. - №6, с.73-78;

 
 

Цікаве

Загрузка...