WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Основні напрями державної політики України в галузі збереження довкілля - Курсова робота

Основні напрями державної політики України в галузі збереження довкілля - Курсова робота

можливостей економіки та стану довкілля.
Основні принципи і завдання екологічної безпеки ядерних об'єктів
Екологічна безпека підприємств ядерної галузі має оцінюватися на всіх етапах
проектування, будівництва, експлуатації та зняття з експлуатації. Наслідки впливу таких підприємств слід визначати на весь життєвий цикл та з урахуванням усіх видів небезпечних викидів(радіаційних, хімічних, теплових), а також синергетичних ефектів.
Необхідно також враховувати вплив наслідків Чорнобильської аварії.
Основними принципами екологічної безпеки є:
" вибір місць розташування підприємств ядерної галузі з урахуванням геологічних, гідрологічних, ландшафтних та метеорологічних характеристик майданчиків, біогеоценозів, щільності розміщення населення;
" науково обгрунтований вибір ядерних технологій, устаткування та обладнання;
" зменшення впливу на здоров'я населення дії природних джерел іонізуючого випромінювання;
" зменшення впливу на здоров'я населення і природне середовище інших шкідливих чинників при роботі підприємств ядерної галузі в проектному режимі;
врахування наявності спільного впливу підприємств ядерної та інших галузей господарської діяльності людини на здоров'я населення та довкілля при виборі їх місця розташування.
З метою обмеження впливу на довкілля різних видів забруднювачів повинні бути розроблені система екологічних нормативів, які мають також враховувати конкретні природно-географічні особливості регіону, та заходи щодо зниження вмісту штучних радіонуклідів у біосфері.
Для створення та впровадження системи екологічних нормативів розробити єдині екологічні нормативи різних чинників негативного впливу на довкілля, зокрема, нормативи гранично допустимих скидів і викидів радіоактивних речовин;
" організувати різні рівні моніторингу довкілля (локальний, регіональний, національний) з метою вивчення і типізації екологічного стану в Україні та створення бази даних, що дасть можливість проводити аналіз та прогнозну оцінку стану довкілля.
Радіоактивні відходи
Створення і забезпечення умов функціонування системи безпечного поводження з радіоактивними відходами вимагає:
" доробки або часткового перегляду нормативно-правової бази в частині, що стосується забезпечення екологічної безпеки;
" науково-технічного обгрунтування безпеки поводження з РАВ з точки зору дотримання екологічних нормативів з моменту утворення РАВ до остаточного захоронення;
" розроблення наукових засад для вибору варіантів остаточного захоронення РАВ.
Забезпечення екологічної безпеки під час поводження з РАВ має
складатися з:
" планування (наукове обгрунтування екологічної безпеки поводження з РАВ,
прийняття законодавчих актів та нормативів, розроблення національних програм);
" забезпечення екологічної безпеки на всіх стадіях поводження з РАВ до захоронення(збирання, сортування і переробка РАВ, кондиціювання і контейнеризація, проміжне зберігання, транспортування), оцінка шкідливого впливу об'єктів з РАВ на довкілля та запобігання йому;
" розроблення науково обгрунтованих підходів до екологічної безпеки приповерхневого і глибокого геологічного захоронення( вибір ділянок та одержання вихідних даних; прогноз міграції радіонуклідів у геосфері та біосфері, оцінка впливу на довкілля, створення систем моніторингу);
зняття з експлуатації ядерних об'єктів та відновлення навколишнього природного середовища(енергетичні та дослідницькі реактори, підприємства ядерного паливного циклу тощо, оцінка впливу на довкілля, його відновлення).
Пріоритетні завдання радіаційної безпеки
а) розробка заходів щодо забезпечення радіаційного захисту населення України.
б) розробка заходів щодо забезпечення радіаційного захисту населення України у зв'язку з Чорнобильською катастрофою.
в) зменшення радіаційного навантаження на населення України від природних джерел іонізуючого випромінювання.
г) створення системи радіаційного моніторингу.
Радіаційний стан в Україні формується під впливом підприємств ядерно-паливного циклу (уранодобувна і уранопереробна промисловість та АЕС), об'єкта "Укриття", об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, підприємств нафто-, газо- та вугільнодобувної промисловості, а також наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.
З точки зору радіаційної безпеки районами посиленого контролю мають стати регіони розташування атомних електростанцій та інших радіаційно небезпечних об'єктів.
СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО
В умовах, що склалися нині в Україні, стратегія системи сільськогосподарського природокористування має передбачати:
" формування високопродуктивних і екологічно стійких агроландшафтів;
" гармонійне поєднання механізму дії економічних законів і законів природи в межах території з урахуванням лімітуючих чинників навантаження на сільськогосподарські угіддя, біологічні ресурси та ландшафти;
" впровадження вимог щодо екологічної безпеки в системі с/г природокористування;
" забезпечення екологічно обгрунтованого поводження з пестицидами та агрохімікатами;
" формування механізму економічної, адміністративної та кримінальної відповідальності сільськогосподарських природокористувачів за порушення екологічних вимог;
" розроблення природоохоронних заходів на основі вимог міжнародного законодавства та підвищення його ролі в практиці сільськогосподарського природокористування;
" створення системи економічних стимулів виробництва екологічно чистої сільськогосподарської продукції на основі технологій біологічного землеробства;
" підтримання сприятливого в екологічному відношенні довкілля, інфраструктури та умов для праці, відпочинку і фізичного розвитку сільського населення;
" виведення з користування малопродуктивних сільськогосподарських угідь,
насамперед у регіонах з високою розораністю земель.
З метою досягнення цих цілей необхідно:
1. здійснити комплексну еколого-економічну оцінку (районування) території України з
виділенням в її складі природоохоронних комплексів, у тому числі територій та об'єктів природно-заповідного фонду, земель для високоінтенсивного ведення сільськогосподарського виробництва та промислового будівництва, а також забруднених районів для здійснення цільових природоохоронних заходів;
2. забезпечити виконання Національної програми охорони земель на період до 2010 року;
3. підготувати і впровадити галузеві схеми збереження та відтворення земельних, водних,біологічних, зокрема рибних та лісових, мінерально-сировинних та інших природних ресурсів;
4. здійснити землевпорядкування територій з

 
 

Цікаве

Загрузка...