WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → 1. Види цінних паперів, їх характеристика та призначення. 2. Методи залучення іноземних інвестицій - Контрольна робота

1. Види цінних паперів, їх характеристика та призначення. 2. Методи залучення іноземних інвестицій - Контрольна робота

основі приватизації та концепція технічного переоснащення промислового виробництва із залученням коштів іноземних інвесторів. Така концепція забезпечить підвищення інвестиційної активності, але за наявності певних економічних передумов:
o залучення іноземних інвестицій з урахуванням мети та завдань структурної трансформації промислового комплексу, цільових програм міжгалузевого розвитку, конверсії;
o збільшення обсягів інвестиційних ресурсів, які формують виробничий потенціал на новій науково-технічній базі;
o ефективного використання інвестицій;
o обґрунтування вибору пріоритетних секторів матеріального виробництва, які визначають конкурентні позиції країни на світових ринках;
o створення динамічного експортного потенціалу, який може швидко адаптуватися до кон'юнктури зовнішнього ринкового середовища;
o розвитку внутрішньої та зовнішньої продукції виробничо-технічного призначення. Реальна наявність зазначених економічних передумов підвищення Інвестиційної активності має стати достатньою основою для обґрунтованого визначення мети залучення іноземних інвестицій у різні сфери і вітчизняної економіки (насамперед в індустрію).
Державна стратегія залучення іноземних інвестицій має спиратися на класифікацію галузей промисловості залежно від наявності потенційних джерел фінансування. Можна виокремити кілька таких груп галузей (виробництв):
o галузі, розвиток яких забезпечується централізованими державними капіталовкладеннями;
o виробничі об'єкти переважно приватного капіталу;
o галузі (виробництва), які на певному етапі потребують кредитних субсидій;
o пріоритетні галузі для залучення та використання іноземних інвестицій;
o виробництва, участь іноземних інвесторів у фінансуванні яких має певні обмеження;
o галузі (виробництва), які є закритими для іноземного інвестування, що пов'язано з національною безпекою, збереженням національного багатства.
Практика показала, що за минулий період, коли використовувалися традиційні підходи до інвестування, іноземний капітал неістотно впливав на ефективність функціонування промислового комплексу, його структурну перебудову, упровадження прогресивних технологій і технічне оновлення виробництва. Очевидно, необхідно знайти економічний механізм, який дав би змогу збалансувати норму прибутку, рівень ризику, стимули та гарантії для залучення іноземних інвестицій у процес приватизації й розвитку експортного потенціалу, забезпечив би бажаний кінцевий результат інвестування, тобто помітний внесок у розвиток економіки, підвищення ефективності її функціонування, упровадження сучасних технологій і методів управління.
З огляду на викладене важливо вибрати пріоритети в інвестиційному процесі, які б забезпечили найвищий рівень його ефективності. Це об'єктивно зумовлює необхідність здійснення таких заходів:
o звуження напрямів інвестування та впровадження проектів з урахуванням існуючого інноваційного потенціалу;
o включення в інвестиційний процес як державних, так і приватних ресурсів;
o залучення іноземних партнерів до впровадження інвестиційних проектів, пов'язаних з використанням інноваційного та промислового потенціалу;
o створення нових організаційних форм інтеграції фінансового та промислового капіталу;
o розробки та впровадження регіональних програм інвестування. При цьому іноземні кредити під державні гарантії необхідно спрямовувати насамперед у пріоритетні сфери на фінансування інвестиційних проектів, що забезпечать розвиток експортного потенціалу, і галузі, де строки окупності виробничих інвестицій порівняно малі.
Наведений тут науково обґрунтований і рекомендований для практичного використання комплексний механізм залучення іноземних інвестицій спрямований на створення сприятливого інвестиційного клімату та підвищення інвестиційної активності. Стрижнем такого механізму є економіко-організаційний блок, який базується на обґрунтованій концептуальній основі та стратегії залучення іноземних інвестицій, системі пільг в оподаткуванні, визначенні пріоритетних напрямів використання іноземних інвестицій, розширенні можливостей участі іноземних інвесторів у процесі приватизації та створенні спільних підприємств.
Задача.
Вихідні дані:
№ варіанту Обсяг інвестованих коштів, тис. грн. Ставка проценту, % Сума грошового потоку, тис. грн.
Проект
4 Проект В
А В А В Всього 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік Всього 1 рік 2 рік 3 рік 4 рік
10 12000 13500 14 16 13500 9000 4500 - - 14200 5000 3000 3000 3200
Розрахувати теперішню вартість грошових потоків по кожному з проектів. Визначити показники:
* Чистий приведений дохід;
* Індекс дохідності;
* Період окупності.
На основі розрахованих показників визначити найбільш ефективний проект.
Розв'язання:
1) Розраховуємо теперішню вартість грошових потоків по проектах:
Проект А: РV1 = 9000* = 9000*0,877 = 7893 грн.
РV2 = 4500* = 4500*0,769 = 3460 грн.
Проект В: РV1=5000* = 5000*0,862 = 4310 грн.
РV2 = 3000* = 3000*0,743 = 2229 грн.
РV3 = 3000* = 3000*0,641 = 1923 грн.
РV4 = 3200* = 3200*0,552 = 1766 грн.
Результати розрахунків теперішньої вартості грошових потоків зводимо в таблицю:
Рік Інвестиційні проекти
Проект А Проект В
Майбутня вартість Дисконтний множник,
% Теперішня вартість Майбутня вартість Дисконтний множник,
% Теперішня вартість
1-й 9000 0,877 7893 5000 0,862 4310
2-й 4500 0,769 3460 3000 0,743 2229
3-й - - - 3000 0,641 1923
4-й - - - 3200 0,552 1766
Разом - - 11353 - - 10228
2) Розраховуємо чистий приведений дохід по проектах: Проект А: ЧПД = 11353 - 12000 = -647 грн.
Проект В: ЧПД = 10228 - 13500 = -3272 грн.
За чистим приведеним доходом обидва проекти є неприйнятними, показники чистого приведеного доходу є від'ємними величинами.
3) Розраховуємо індекс доходності по проектах:
Проект А: ІД = 0,95
Проект В: ІД = =0,75
За індексом доходності обидва проекти є неприйнятними, оскільки ІД(А) і ІД (В)<1.
4) Розраховуємо період окупності по проектах:
Проект А: ПО = = = 2,1 роки
Проект В: ПО = = = 5,3 роки
За періодом окупності проект А є також найефективнішим, оскількиПО(А)<ПО(В). Отже, на основі проведених розрахунків теперішньої вартості грошових потоків та показників ефективності інвестиційних проектів можна зробити висновок, що проект А і проект В є неприйнятними, оскільки по даних проектах ЧПД - величини від'ємні і ІД<1, не зважаючи на те, що ПО по проекту А є мінімальним.
Використана література:
1.Закон України "Про інвестиційну діяльність" від 18 вересня 1991р.
2.Бланк И.А. Инвестиционньш менеджмент. - Киев: МТ "ИТЕМ" ЛТД Юнайтед Лондон Трейд Лимитед (Москва-Лондон), 1995.
3.Данілов О.Д., Івашина Г.М., Чумаченко О.Г. Інвестування: Навчальний посібник. - К, 2001. -364с.
4.Плоткін Я. Д. Інвестиційний менеджмент: Конспект лекцій для студентів факультету економіки та менеджменту - Львів: ДУЛП, 1996. - 53 с.
5.Тарасова С.В. Инвестиционньш менеджмент: конспект лекций. - М.: Издательство "Приор" Атлантик, 1998. - 64 с.
6.Федоренко В.Г., Гойко А.Ф. Інвестознавство: Підручник/ За наук. ред. В.Г. Федоренка. - К.: МАУП, 2000. - 408 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...