WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Лізинг як метод інвестування основних фондів в Україні - Реферат

Лізинг як метод інвестування основних фондів в Україні - Реферат


Доповідь
На тему:
Лізинг як метод інвестування основних фондів в Україні
Зміст
Вступ.
1. Форми лізингу,суб єкти і об єкти лізингових відносин.
2. Лізинговий договір.
3. Особливість лізингу і оренди.
4. Проблеми лізингових відносин.
Висновок.
Вступ.
Процес переходу к ринковим відносинам, пов язаний з вирішенням протиріч в розвитку економічних структур,заставив шукати нові шляхи вирішення поставших питаннь.
Орендні операції зайняли в ньому одне з найважливіших місць,а ра-зом з ним все частіше почало підійматися питання о лізингу.
В наш час широке використання лізингу стає дуже потрібним, виходячи з техніко-економічних предпосилок і формующійся державної полі- тики в майно у виробника,фінансує його,здійснює технічне обслугову- вання наданих в оренду засобів праці.
Для розвитку лізингу існують такі предпосилки-історичні,соціально-економічні,научні, юридичні. Механізм даної форми оренди полягає в тому , що компанія-орендавець спеціально закуповує для конкретного орендаря на його прохання пов язані з тим,що він дає можливість швидко пере-ходити на нову технічну базу,не вимагає значних одноразових затрат дає змогу звільнитися від обслуговування і зусередити всі зусилля на ефективному використанні нової техніки.
1. В лізингових відносинах з явився перелік питань ,котрі не були врегульовані чинним законодавством,що визвало деякі складнощі при заключенні лізингових договорів,це і стало первопричиною приняття Верховною Радою Закону Про лізинг від 16 грудня 1997р. Це послу-жило створенню правової основи лізингових договірних операцій.
По договору фінансового лізингу лізиногодержувач приймає на себе зобов язання,пов язані з правом власності на матеріальні цінності і відповідальність за ризик їх можливої гибелі.
Фінансовий лізинг,право користування матеріальними цінностями розповсюджується на строк неменш 60% строка їх повної амортизації,а також передбачає подальшу передачу права власності лізингоодержувачу або по закінченні договору лізингу його викуп по залишкової вартості.Між тим,тут проявляється договірна форма фінансово- підприємницької лізингової діяльності.Цю діяльність потрібно розглядати іменно таким чином -як фінансовий лізинг,який проявляється в сумі возміщення вартості об єкту лізингу в складі лізингових платежів за період дії договору лізингу.
Фінансовий лізинг поділяється на :
? лізинг в обслуговуванні;
? ліверидж лізинг;
? у пакеті ;
Лізинг з обслуговуванням являє собою поєднення фінансового лізингу
з обслуговуванням з договором підряду та передбачає надання цілого
ряду послуг,пов язаних з утриманням на обслуговування та утриман-ня зданого в оренду обладнання.
Ліверидж лізинг -особливий вид фінансового лізингу.У цій угоді більша частка (за вартістю)обладнення,що здається в оренду, бере-ться внайми у третьої сторони -інвестора .У першій половині строку оренди здійснюються амортизаційні відрахування по орендованому обладнанню та виплата відсотків за взятую позикою на його прид-бання,що знижує оподаткований прибуток(доход) інвестора та ство-рює ефект відстрочки податку.
Лізинг у пакеті -система фінансування підпиємства,при якій будів-лі та споруди надаються у кредит,а обладнання здається орендареві за угодою оренди.
За методами фінансування існують :
? терміновий лізинг,при якому здійснюється одноразова оренда майна;
? поновлювальний лізинг,при якому договір продовжується по закін-ченню першого строку контракту.
Стосовно орендованого майна лізинг поділяється на :
? чистий лізинг,коли додаткові видатки з обслуговування орендо-ваного майна покладаються на орендаря;
? повний лізинг,при якому орендар бере на себе всі видатки з технічного обслуговування зданого в оренду обладнання.
Розвиток лізингових стосунків може здійснюватися шляхом здачі в оренду цілих промислових підприємств,що викликає застосування ро-здільного лізингу.Він характеризується широкомаштабністю та наяв-ності більшої кількості фінансово-кредитних відносин при виконанні угод.
Роздільний лізинг -це ускладнений варіант фінансового лізингу,який передбачає участь в угоді кількох компаній та фінансових установ.Роздільний лізинг використовується в тому випадку,коли лізингодавець фінансує лише частину технічних засобів,а інша части-на сплачується позиками інших учасників.Власником цього комплексу технічних засобів залишається лізингодавець,за яким зберігається право отримання податкових пільг по лізингу.
Оперативний лізинг -характеризується тим,що лізингоодержувач по своєму заказу отримує в платне користування від лізингодавача об є-кту лізингу на строк неменш строка,в період якого амортизується 90% вартості об єкту лізингу,визначеной в день заключення договору.По закінченні договірного строку ,договір може бути продовжен або об єкт лізингу може бути повернутий лізингодавачу,або передан повторно в користування іншому лізингоотримувачу по самостійному договору лізингу. Оперативний лізинг має такі особливості :
? орендодавець не розраховує покрити всі свої витрати за рахунок надходжень від одного лізингоотримувача;
? строки оренди не охоплюють повного фізичного зносу майна;
? ризик збитків від псування або втрати майна лежить головним чи-ном на лізингодавачі;
? по закінченні встановленого строку майно повертається лізингода-вачу.
Обернений лізинг -розлядається як договір лізингу,передбачаючий придбання лізингодавачем майна у власника і подальшу передачу цього майна в лізинг.
2. Лізинговий договір.
Під час здійснення лізингової угоди можна виділити 3 стадії її проведення.По першій здійснюється підготовча робота,яка передує укладанню низки юридичних договорів:оформлення заявки майбутн-ього лізингоотримувача,готуються висновки про кредитоспроможність клієнта і розраховується ефективність лізингового проекту.
На другїй проводиться юридичне закріплення лізингової угоди.
Оформлюються такі документи : договір про куплю-продаж об єкту лізингу,акт про приймання об єкту лізингу в експлуатацію,договори на технічне обслуговування майна ,що передається у лізинг,договір стра-хування об єкту лізингу.
Третя стадія -це період використання об єкту лізингу.Проводяться операції в обліку та звітності :виплата платежів,оформлюються доку-менти про подальшу долю об єкту.
Для збільшення гарантії повернення вартості об єкту лізингу, а також комесійних ,доцільно укладати тристоронній договір: лізинго-давач,лізингоодержувач,страховик.
Умови договору визначені ст.№7, тобто:
?сторони;
?об єкт лізингу;
?умови і строки поставки об єкту лізингу;
?строк заключення договору;
?розмір,склад і строки сплати лізингових платежів;
?умови переоцінки вартості обієкту;
?умови реєстрації;
?порядок повернення лізингового об

 
 

Цікаве

Загрузка...