WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Методики оцінки доцільності капіталовкладень відносно до сучасних умов перехідної економіки Україні - Дипломна робота

Методики оцінки доцільності капіталовкладень відносно до сучасних умов перехідної економіки Україні - Дипломна робота

3.3., при ставці дисконту 12%
Розрахунок чистого теперішнього значення інвестиційного проекту наведено у табл. 3.4., при ставці дисконту 15%
Чисте теперішнє значення NPV при ставках дисконту 12% і 15% виявилося більше нуля, отже проект приймається.
Таблиця 3.4.
Чисте теперішнє значення
Показник Рік Грошовий потік, тис.грн. Множник дисконтування Теперішнє значення грошей, тис.грн.
Капітало-вкладення 0 107520 1,0 107520
Грошовий прибуток 1 31614 0,8696 27491
2 35182 0,7561 26601
3 33398 0,6575 21959
4 32208 0,5718 18417
5 31614 0,4972 15718
5 5376 0,4972 2673
Чисте теперішнє значення 5339
Визначення внутрішньої норми прибутковості.
Внутрішня норма прибутковості (ставка прибутку) по проекту визначається методом добору ставки дисконту (відповідно до якої значення чистої теперішньої вартості грошових потоків дорівнюється до нуля; на підставі даних капітальних вкладень і грошових потоків). Точність обчислення чисельного значення внутрішньої ставки прибутку - два знаки після комой (див. табл. 3.5.).
Уточнене значення IRR буде дорівнює:
IRR= 17%+115/(115-(-2353))х(18%-17%)=17,05%
Таблиця 3.5.
Розрахунок показника IRR
Рік Грошовий потік Розрахунок 1 Розрахунок 2
r=17% PV r=18% PV
0 -107520 1.0 -107520 1.0 -107520
1 31614 0.8547 27020 0.8475 26793
2 35182 0.7305 25700 0.7182 25268
3 33398 0.6244 20854 0.6086 20326
4 32208 0.5337 17190 0.5158 16613
5 31614 0.4561 14419 0.4371 13818
5 5376 0.4561 2452 0.4371 2350
115 -2353
Відповідно до розрахунку, уточнене значення внутрішньої норми прибутковості IRR дорівнює 17.05%, що більше граничної ставки, яка була прийнята в розмірі 16%.
Визначення дисконтованого періоду окупності.
Дисконтований період окупності розраховується на підставі табл. 3.6., у котрої накопичений і -дисконтований потік грошей приведений по роках проекту.
Таблиця 3.6.
Розрахунок дисконтованого періоду окупності при r=12%
Рік Грошовий потік
Дисконтований Накопичений
0 107520 -107520
1 28228 -79292
2 28047 -51245
3 23773 -27472
4 20468 -7004
5 17938 10934
5 3050 13984
З таблиці очевидно, що число повних років окупності проекту дорівнює 4 рокам. Дисконтований термін окупності складе:
DPB = 4+7004/20988 = 4,33 роки
Розрахунок дисконтированного періоду окупності при ставці дисконту 15% наведено у табл. 3.7.
Таблиця 3.7.
Розрахунок дисконтованого періоду окупності при r=15%
Рік Грошовий потік
Дисконтований накопичений
0 107520 -107520
1 27491 -80029
2 26601 -53428
3 21959 -31469
4 18417 -13052
5 15718 2666
5 2673 5339
Дисконтований термін окупності склав:
DPB = 4+13052/18391 = 4,71 роки
Дисконтований термін окупності (DPB) при ставках дисконту 12% і 15% дорівнює 4,33 і 4,71 роки відповідно, що менше прийнятого періоду окупності 5 років. Отже проект можна визнати доцільним.
Визначення індексу прибутковості.
Індекс прибутковості по проекту розраховується на підставі даних капітальних вкладень і чистого теперішнього значення грошових потоків при ставках дисконту 12% і 15%.
Розрахунок індексу прибутковості при ставці дисконту 12% і 15% наведено у табл. 3.8. та табл. 3.9.
Індекс прибутковості (РІ) при ставках дисконту 12% і 15% відповідно склав 1.13 і 1.05, що більше одиниці, отже проект признається ефективним.
Таблиця 3.8.
Розрахунок індексу прибутковості при r =12%
Рік Грошовий потік, тис.грн. r=12% PV
0 107520 1,0 107520
1 31614 0,8929 28228
2 35182 0,7972 28047
3 33398 0,7118 23773
4 32208 0,6355 20468
5 31614 0,5674 17938
5 5376 0,5674 3050
Індекс прибутковості 1,13
Таблиця 3.9.
Розрахунок індексу прибутковості при r =15%
Рік Грошовий потік, тис.грн. R=15% PV
0 107520 1,0 107520
1 31614 0,8696 27491
2 35182 0,7561 26601
3 33398 0,6575 21959
4 32208 0,5718 18417
5 31614 0,4972 15718
5 5376 0,4972 2673
Індекс прибутковості 1,05
У дипломній роботі визначені методи оцінки ефективності капітальних вкладень. Аналізуємо ефективність(не ефективність) здійснення проекту по кожному з показників.
Проект признається доцільним тому що:
чисте сучасне значення NPV при ставках дисконту 12% і 15% виявилося більше нуля;
термін окупності при ставках дисконту 12% і 15% відповідно складає 4,33 і 4,71 року, що менше 5 років - прийнятого терміна окупності;
індекс прибутковості при ставках дисконту 12% і 15% виявився більше 1.
Відповідно булорозраховано, уточнене значення внутрішньої норми прибутковості IRR, яка склала 17.05%, що більше граничної ставки прийнятої 16%. Отже проект вважається не ефективним. При ставці дисконту 12% проект більш прийнятний, тому що термін окупності менше, а NPV і індекс прибутковості більше. Отже, чим нижче ставка дисконту, тим ефективніше інвестиції.
Висновки
В першому розділі цієї роботи особлива увага приділяється аналізу особливостей фінансування капіталовкладень, досвіду розвинених країн, а головне дослідженню стану капітальних вкладень в сучасних умовах економіки України.
З проведеного дослідження виходить, що капіталовкладення являють собою найважливішу економічну категорію розширеного відтворення, що грає ключову роль у реалізації структурних зрушень в економіці і формуванні народногосподарських пропорцій на макрорівні, адекватних ринковим формам господарювання.
Сформована в даний час в Україні кризова ситуація фактично паралізувала інвестиційний процес як на мікро- так і макрорівні. Це проявилося в абсолютному скороченні обсягу капітальних вкладень і деформації джерел їхній формування, різкому зниженні реального виробничого накопичення.
Аналіз показує, що в даний час капітальні вкладення, в основному, зосереджується в сфері основного виробництва. Відсутність розвитої сфери послуг виробничого характеру негативно позначається на ефективності виробничої діяльності. Тому інвестиційна стратегія в даний час повинна бути орієнтована на першочергове задоволення потреб у розвитку тих галузей, що доповнюють і обслуговують основне виробництво.
З проведеного аналізу також випливає, що основними напрямками підвищення ефективності інвестиційної діяльності, у даний час і в найближчій перспективі, будуть:
поліпшення відтворювальної структури капіталовкладень, підвищення питомої ваги витрат на технічне переозброєння і реконструкцію діючих підприємств за рахунок зменшення питомої ваги нового будівництва у виробничій сфері;
удосконалення технологічної структури капітальних вкладень, збільшення в їхньому складі питомої ваги устаткування і скорочення, відповідно, будівельно-монтажних робіт;
зміна галузевої структури капітальних вкладень із погляду значного підвищення життєвого рівня населення, на користь галузей, що виробляють продукти харчування і предмети особистого споживання (сільське господарство, що переробляють галузі, легка і харчова промисловість), сфера обслуговування;
пріоритетне забезпечення капітальними вкладеннями прогресивних

 
 

Цікаве

Загрузка...