WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Методики оцінки доцільності капіталовкладень відносно до сучасних умов перехідної економіки Україні - Дипломна робота

Методики оцінки доцільності капіталовкладень відносно до сучасних умов перехідної економіки Україні - Дипломна робота

бути проведена оцінка чутливості проекту на найбільше важливі фактори. І перевірена стійкість проекту стосовно цих факторів.
3. З урахуванням того, що велика ймовірність незадовільного стану підприємства, на базі якого планується реалізація проекту, повинний здійснюватися всебічний аудит підприємства й оцінка ділових якостей його дирекції. Такий же підхід повинний бути до підприємств-партнерів і учасників проекту, яку б малу роль у проекті вони не брали.
4. Найбільше важливими для комерційної цінності проекту в українських умовах являється маркетинговий і фінансовий аналіз проекту.
5. Нестійкість економічної ситуації в Україні диктує жорсткий підхід до вибору ставки дисконтування при приведенні грошових потоків по проекті до сучасних умов. Рекомендована величина ставки дисконту лежить у діапазоні від 25 до 35 відсотків.
Складової нижньої межі наступні:
- Ставка приросту капіталу при використанні безризикових інструментів - 7%.
- Рівень ризику, пов'язаний із нестабільністю економіки в цілому - 10%.
- Рівень ризику, пов'язаний з розглянутим інвестиційним проектом - 8% (більш ризиковані проекти не розглядаються).
Складової верхньої межі наступні:
- Ставка приросту капіталу при використанні безризикових інструментів - 9%.
- Рівень ризику, пов'язаний із нестабільністю економіки в цілому - 15%.
- Рівень ризику, пов'язаний з розглянутим інвестиційним проектом - 11% (більш ризиковані проекти не розглядаються).
У цілому варто вважати, що найбільше об'єктивна оцінка проекту повинна бути комплексною і враховувати багато аспектів проекту в тому числі з урахуванням різних зважаючих коефіцієнтів. Пропонується така побудова інтегрального критерію прийняття проекту.
Локальні оцінки охоплюють 7 аспектів, що впливають на реалістичність і здійсненність проекту:
1.Оцінка повноти і відповідності формі розроблення проекту (вагової коефіцієнт 0,2).
2. Оцінка достовірності вхідної інформації проекту (вагової коефіцієнт 0,3).
3. Оцінка маркетингової розробки проекту (вагової коефіцієнт 0,5).
4. Оцінка фінансової спроможності проекту (вагової коефіцієнт 0,5).
5. Оцінка відбитка в проекті рівня і факторів ризику (вагової коефіцієнт 0,4).
6. Оцінка якості розроблення показників ефективності проекту (вагової коефіцієнт 0,4).
7. Оцінка привабливості галузі, регіону, базового підприємства проекту (вагової коефіцієнт 0,3).
По кожному з наведених аспектів як результат аналізу проекту виставляється експертна оцінка по десятибальній системі (Кі=1 10). Інтегральна оцінка буде дорівнює сумі добутків окремої оцінки Кі і її вагового коефіцієнта і.
К=К1 1+ К2 2і+ К3 3+ К4 4+ К5 5+ К6 6+ К7 7 (3.1)
Максимальне значення інтегральної оцінки, побудованої по наведеній схемі дорівнює:
Кmах= 10х0,2+10х0,3+10х0,5+10х0,5+10х0,4+10х0,4+10х0,3=26 (балів).
Кmin=0
Рекомендований діапазон для позитивного вирішення про реалізацію проекту від 18 до 26 балів.
Розглянемо приклад використання інтегральної оцінки інвестиційного проекту.
Приклад
Аналіз окремих складових проекту показав наступні оцінки його складових:
1. Проект підготовлено за існуючими стандартами і в повному рекомендованому обсязі. Аналітично оцінка - 8 балів.
2. У проекті використана достовірна зовнішня інформація. Аналітична оцінка - 9 балів.
3. Маркетинговий план проекту є недостатньо проробленим у деталях. Аналітична оцінка - 5 балів.
4. Фінансовий план проекту є детальним і переконливим. Аналітична оцінка - 8 балів.
5. Аналіз ризику та заходи по протидії проведені не в повному обсязі. Аналітична оцінка - 7 балів.
6. Показники ефективності проекту розраховані в повному обсязі і є в цілому достатніми для сучасних умов. Аналітична оцінка - 9 балів.
7. Аналіз інвестиційної привабливості галузі та режиму у проекті відсутні, характеристика підприємства, на яке зорієнтовано проект, наведено у проекті тільки з фінансового боку. Аналітична оцінка цього аспекту проекту - 3 бали.
Після наведених оцінок окремих сторін розглянутого експортами проекту загальна інтегрована його оцінка дорівнює:
К = 8х0,2+9х0,2+5х0,5+8х0,5+7х0,4+9х0,4+3х0,3 =
= 1,6+1,8+2,5+4+2,8+3,6+0,9 = 17,2 (балів)
К<18 балів
Отже, загальний висновок за результатами аналізу проекту: Проект не відповідає нижній межі позитивної комплексної оцінки. Він потребує суттєвого доопрацювання щодо маркетингового плану, вибору базового підприємства, оцінки ризику.
3.2. Практичні розрахунки доцільності капітальних вкладень
Для практичного розрахунку розглянемо умовне підприємство ТОВ "Торнадо", яке займається виробництвом побутової аудіо- та відеотехніки.
Вихідні дані
На підставі вивчення ринку продукції, що виробляється напідприємстві, визначена можливість збільшення платоспроможного попиту на цю продукцію в прогнозному періоді. У зв'язку з цим розглядається економічна доцільність установлення додаткового устаткування для збільшення виробництва продукції з метою збільшення обсягу продажів. Оцінка можливого збільшення обсягу продажів визначена на основі аналізу даних про потенційні можливості конкурентів. Термін функціонування інвестиційного проекту прийнято 5 років. Дані про капітальні вкладення по проекту, дані про грошові потоки по роках п'ятилітнього періоду терміна функціонування проекту, прибутки від реалізації основних фондів, що виводяться з експлуатації в зв'язку з їхнім зносом, наведені в табл 3.1.
Таблиця 3.1.
Вихідні дані
Кінець року
0-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 5-й
Капітальні вкладення, тис.грн. Грошові потоки (прибуток із відрахуванням податку і плюс амортизаційні відрахування), тис.грн. Прибуток, за відрахуванням податку від реалізації основних фондів, тис.грн.
107520 31614 35182 33398 32208 31614 5376
Таблиця 3.2.
Сучасне значення одної гривні, що збереглося на кінець n-го періоду.
Ставка дисконту
Період 12% 15% 16%
1 0.8929 0.8696 0.8621
2 0.7972 0.7561 0.7432
3 0.7118 0.6575 0.6407
4 0.6555 0.5718 0.5523
5 0.5674 0.4972 0.4761
Ставка дисконту для визначення сучасного значення грошових потоків прийнята в розмірі 12% і 15% (див. табл. 3.2.)
Кінцева ставка для оцінки розрахункового рівня внутрішньої ставки прибутковості визначена в розмірі 16%. Допустимий для підприємства період окупності капіталовкладень 5 років.
Визначення чистого теперішнього значення
Чиста теперішня вартість грошових потоків визначається на основі даних капітальних вкладень відповідно до обчисленої суми сучасної вартості грошових потоків при ставках дисконту 12% і 15%.
Таблиця 3.3.
Чисте сучасне значення
Показник Рік Грошовий потік, тис.грн. Множник дисконтування Теперішнє значення грошей, тис.грн.
Капітало-вкладення 0 107520 1,0 107520
Грошовий прибуток 1 31614 0,8929 28228
2 35182 0,7972 28047
3 33398 0,7118 23773
4 32208 0,6355 20468
5 31614 0,5674 17938
5 5376 0,5674 3050
Чисте теперішнє значення 13984
Розрахунок чистого теперішнього значення інвестиційного проекту приведено у табл.

 
 

Цікаве

Загрузка...