WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Методики оцінки доцільності капіталовкладень відносно до сучасних умов перехідної економіки Україні - Дипломна робота

Методики оцінки доцільності капіталовкладень відносно до сучасних умов перехідної економіки Україні - Дипломна робота

параметри:
1). види прибутку, одержуваного інвестором;
2). час одержання прибутків;
3). необхідна ставка прибутку.
1). Види прибутку
Прибутки від капітальних вкладень можуть бути отримані в декількох формах:
дивіденди (виплачуються власникам акцій);
відсотки (виплачуються кредиторам і тримачам облігацій);
приріст капіталу (у результаті збільшення ринкової вартості цінних паперів).
Для повної оцінки прибутків інвестора варто враховувати усі форми одержуваних їм прибутків від капітальних вкладень.
2). Час одержання прибутків
Оскільки вартість грошей залежить від часу, то зіставлення загальних розмірів прибутків при різних варіантах інвестицій неможливо, не установивши, коли ці прибутки будуть виплачуватися.
3). Необхідна ставка прибутковості
З погляду компанії, що залучає капітал для фінансування проекту, розмір ставки прибутковості являє собою альтернативні витрати застосування капіталу (або просто витрати застосування капіталу). При розрахунку необхідної ставки прибутковості враховуються:
реальна безризикова ставка прибутку;
прогнозний рівень інфляції протягом терміну інвестування;
премія за ризик.
Для всіх цінних паперів, що знаходяться в обігу або тих, що випускаються на ринок, номінальна безризикова ставка однакова. Розмір премії за ризик може змінюватися в залежності від ступеня непевності інвестора щодо майбутніх прибутків.
Розмір премії за ризик пропорційна розміру прийнятих інвестором інвестиційних ризиків. Інвестиційним ризиком називають імовірність понести збитки або упустити вигоду від капітальних вкладень, що піддаються виміру. Премія за ризик - додатковий прибуток, на який розраховує інвестор, що вкладає кошти в ризикові проекти, у порівнянні з проектами, зв'язаними з нульовим ризиком.
Інвестор який розглядає можливості вкладення у певну компанію повинен розглядати загальноприйнятий набір інвестиційних ризиків
а). діловий ризик;
б). фінансовий ризик;
в). ризик ліквідності;
г). ризик обмінного курсу;
д). політичний ризик.
а). Діловий ризик обумовлюється специфікою того виду діяльності, в який залучена компанія.
Кожна компанія підвладна впливу умов, які складаються в її галузі (на її ринку), та відображаються в зниженні попиту або ціни на продукцію, збільшенні витрат, діях конкурентів, прийнятті органами влади нормативних актів, що стосуються соціальних і економічних сторін господарської діяльності, в результаті чого викликає непевність щодо майбутнього потоку прибутків компанії і, отже, непевність інвесторів в одержанні прибутку від вкладення коштів у цю компанію. У якості компенсації за ризик, викликаний умовами основної діяльності компанії, інвестор зажадає додаткову премію, розмір якої залежить від умов ринку, на котрому ця компанія діє.
б). Фінансовий ризик обумовлений специфікою використовуваних компанією способів фінансування. Якщо, для фінансування інвестицій, крім випуску звичайних акцій, компанія залучає кредит, то вона повинна буде нести додаткові постійні витрати по фінансуванню (у виді відсотків по кредиту). Такий спосіб фінансування тягне за собою збільшення непевності у відношенні прибутків інвесторів (тримачів звичайних акцій). Це збільшення непевності називається фінансовим ризиком, і при його наявності інвестор вимагає відповідну компенсацію у виді додаткової премії. Якщо інвестиції фінансуються винятково за рахунок випуску звичайних акцій, то фінансовий ризик дорівнює нулю.
в). Ризик ліквідності обумовлений умовами вторинного ринку інвестицій.
Ліквідністю називається спроможність швидко продати або купити активи без істотної втрати в ціні. Коли інвестор набуває цінних паперів, то він розраховує, що ці цінні папери будуть погашені в належний термін або їх можна буде в будь-який момент перетворити в готівку. Чим повільніше можуть бути проведені такі операції, тим вище розмір ризику ліквідності. Збільшення непевності у відношенні того, наскільки швидко інвестиції можуть бути продані, а також небезпеки понести збитки при їхньому продажі підвищує ризик ліквідності. Інвестори, невпевнені в можливості легко реалізувати куплені інвестиції, зажадають додаткову премію, щоб компенсувати цей ризик.
г). Ризик обмінного курсу - ризик, що несе інвестор, що купує цінні папери у валюті іноземної держави.
Ризик, що несе інвестор, що працює з цінними паперами по усьому світі, набагато вище чим ризик інвестора що купує і продає цінного паперу усередині однієї країни. Чим більше схильний до коливань валютний курс, тим вище непевність у його майбутньому значенні, та відповідно вище ступінь ризику обмінного курсу. Підвищення ступеня ризику приводить до збільшення премії за ризик, необхідної інвестором.
д). Політичний ризик викликаний можливістю значних змін у політичній або економічній сферах країни.
Країна зі стабільною політико-економічною системою має невеликийступінь політичного ризику. Інвестор, що працює в країні з нестабільною політико-економічною системою, зажадає додаткову премію за політичний ризик, збільшуючи необхідну ставку прибутку. Зниження премії за політичний ризик і, відповідно, необхідної ставки прибутку може бути досягнуто наданням інвестору урядових гарантій.
Розділ 3. Вдосконалення методів оцінки доцільності капіталовкладень в умовах нестабільної економіки України
3.1. Вдосконалення оцінки та відбору проектів капітальних вкладень
Сучасна економічна ситуація в Україні являється в цілому хитливою, із підвищеним рівнем ризику, та як правило характеризується незадовільним фінансовим управлінням виробничими підприємствами, відсутністю платіжної дисципліни, майнової відповідальності дирекцій за фінансові результати своєї роботи. Все це повинно відповідно відбиватися на технології розроблення й аналізу інвестиційних проектів. Зокрема, слід зазначити такі рекомендації експертам:
1. При роботі з проектами повинна бути оцінена узгодженість проекту з зовнішніми умовами, насамперед макроекономічними параметрами, прогнозованими на глибину реалізації проекту. Комплекс такої макроекономічної оцінки може включати показники фінансової стабільності (інфляція, девальвація, рівень бюджетного дефіциту, зростання державного боргу, стан платіжного балансу країни), кон'юнктуру внутрішнього ринку у формі прогнозованого зростання або зниження ВВП, зміна параметрів податкової системи країни, стан банківської системи фінансового ринку (який відображається на вартості кредитних ресурсів). Відповідно, макроекономічні прогнози повинні відбиватися в проекті на механізмах дисконту грошових потоків і виборі ставки дисконтування для приведення грошових потоків у порівняні умови.
2. Особлива увага повинна приділятися оцінці рівня ризику по проекту: проведення різноманітних розрахунків прибутковості проекту при різноманітних рівнях зовнішніх і внутрішніх умов реалізації проекту. Таким чином, у бізнес-плані проекту повинний бути поданий спеціальний розділ, присвячений аналізу ризику і плануванню заходів компенсації, що дозволяють знизити ймовірність кризових подій при здійсненні проекту. Повинна

 
 

Цікаве

Загрузка...