WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Методики оцінки доцільності капіталовкладень відносно до сучасних умов перехідної економіки Україні - Дипломна робота

Методики оцінки доцільності капіталовкладень відносно до сучасних умов перехідної економіки Україні - Дипломна робота

використанням формул, створених на основі бухгалтерських проводок, значно відрізняється від моделей, побудованих для проведення оцінювання інвестиційних проектів або бізнесу. Основна відмінність перебуває у використанні різних методів фінансового аналізу, при оцінюванні інвестиційних проектів і бізнесу (розрахунок грошового потоку, розрахунок приведеної вартості, оцінка ризику й ін.), тому що методи бухгалтерського обліку не забезпечують адекватного опису що відбуваються і плануємих в майбутньому процесів. Однак, застосування методів фінансового аналізу часто не представляється можливим без використання бухгалтерської документації, що відповідають прогнозів, складених у рамках фінансового планування діяльності підприємства.
Наприклад, для будь-якого підприємства важливе значення має оцінка розміру надходжень і витрати коштів, заснована на аналізі діяльності підприємства за попередні періоди і прогнозах. Для цих цілей складаються бюджети коштів - прогнози надходжень і платежів на майбутні періоди (місяць, тиждень). Розрахунок грошового потоку підприємства проводиться на основі бюджету коштів. У порівнянні з бюджетом коштів, грошовий потік звичайно будується для окремого інвестиційного проекту, а не для організаційної одиниці підприємства. Розрахунок грошового потоку проводиться частіше усього з метою оцінити віддачу інвестицій, а бюджет коштів використовується в процесі планування. Це один із множини моментів, що демонструють необхідність чітко продумати цілі і схему створюваної фінансової моделі, взаємозв'язку між елементами врахувати специфічні умови функціонування даного підприємства, реалізації проекту.
При побудові фінансової моделі інформація про необхідні капітальні вкладення й об'єм фінансування являє собою особливий вид вихідної інформації, тому що в залежності від мети побудови моделі, наявних початкових вихідних даних об'єм і використання цієї інформації будуть різні. Наприклад, розрахунок суми податків, що належать до сплати при реалізації інвестиційного проекту, проводиться виходячи з передумови, що проект буде профінансований за рахунок акціонерного капіталу. Відсотки по кредиту не враховуються в розрахунки податку з прибутку по даному інвестиційному проекту.
Аналіз руху ресурсів включає побудову і розрахунок різних видів грошових потоків (грошовий потік після відрахування податків, чистий грошовий потік, звичайний .грошовий потік і т.д.), розрахунок відповідних показників при побудові фінансової моделі для оцінювання інвестиційного проекту, бізнесу або звіт про джерела і використання фондів, розрахований на основі звіту про прибуток і балансу діючого підприємства.
Для порівняння і вибору інвестиційних проектів існують наступні критерії:
Чиста приведена вартість;
Внутрішня ставка віддачі;
Індекс прибутковості;
Середня бухгалтерська рентабельність;
Термін окупності.
1. Чиста приведена вартість.
Являє собою різницю між приведеною вартістю прогнозованих грошових потоків від проекту в період його здійснення, і початковими інвестиційними витратами.
Ставка дисконтування приймається рівній альтернативним витратам застосування капіталу. Під цим терміном розуміється ставка віддачі, що інвестори могли б одержати від вкладення своїх засобів у кращий з альтернативних варіантів капітальних вкладень, від якого їм прийдеться відмовитися у випадку прийняття даного проекту.
Відповідно до цього критерію, варто приймати ті проекти, у яких чиста приведена вартість має позитивне значення. Є найбільше зробленим критерієм.
2.Внутрішня ставка віддачі.
Являє собою таку ставку дисконтування, при котрій чиста приведена вартість проекту дорівнює нулю.
По цьому критерію варто приймати ті проекти, у яких внутрішня ставка віддачі вище за альтернативні витрати застосування капіталу.
У деяких випадках використання цього критерію може привести до зрадливих результатів, це відбувається, коли:
специфіка проекту така, що спершу створюються позитивні грошові потоки, за яких випливають негативні. У такій ситуації варто приймати ті проекти, у котрих внутрішня ставка віддачі менше, ніж альтернативні витрати застосування капіталу;
грошові потоки змінюють знак більш одного разу, і в результаті проект може мати декілька значень внутрішньої ставки віддачі або зовсім не мати внутрішньої ставки віддачі;
проекти є взаємовиключними. У такій ситуації використання внутрішньої ставки віддачі може приводити до зрадливого ранжирування проектів. Тут варто визначати внутрішню ставку віддачі відносно до різниці об'ємів капіталовкладень і грошових потоків між більш дорогим і більш дешевим проектом;
альтернативні витрати застосування капіталу істотно змінюються в часу.
3.Індекс прибутковості
Являє собою відношення приведеної вартості прогнозного грошового потоку від проекту в період його здійснення, до початкових інвестиційних витрат.
По цьому критерію варто приймати ті, проекти, у яких індекс прибутковості більше одиниці. Застосування його дає ті ж результати, що ізастосування критерію чистої приведеної вартості.
Недоліком цього критерію є те, що його значення для різних проектів не можна складати.
4.Середня бухгалтерська рентабельність
Являє собою відношення середнього прогнозного прибутку від проекту за відрахуванням амортизації і податків на середню бухгалтерську вартість капітальних вкладень. Цей показник потім порівнюють із бухгалтерською ставкою рентабельності для фірми в цілому або з деяким зовнішнім еталоном - таким, як середня бухгалтерська ставка віддачі для даної галузі.
Цей критерій страждає із-за серйозних дефектів. По-перше, розглядається лише середня віддача бухгалтерських інвестицій і ігнорується той факт, що гроші, що надходять негайно, мають велику вартість у порівнянні з тими, що надійшли в більш пізні моменти часу. Крім того, середня бухгалтерська рентабельність залежить від бухгалтерського прибутку; вона не грунтується на грошових потоках від проекту.
Фірма, що використовує середню бухгалтерську віддачу, повинна прийняти рішення про те, із чим порівнювати цей показник по даному проекту. Довільний по самій своїй суті характер такого рішення може істотно позначитися на якості результатів оцінки проектів.
5.Термін окупності
Знаходиться шляхом підрахунку числа років, за який сумарний (накопичений) прогнозний грошовий потік стане рівним початковим капітальним вкладенням. Сумарний грошовий потік може визначатися додаванням дисконтованних або не дисконтованних річних грошових потоків (у першому випадку одержуваний на його основі термін окупності має назву "дисконтованного").
Приймаються проекти, у яких термін окупності менше того, що фірма вважає для себе максимально припустимим. Встановлення максимально припустимого терміна неминуче носить суб'єктивний характер, що приводить до помилкових рішень.
V. Оцінка прибутку інвестора
Побудова фінансової моделі й упорядкування бізнес-плану проекту має на меті одержати інформацію, що допоможе переконати інвестора вкласти засоби в даний проект. При цьому необхідно звернути увагу на наступні

 
 

Цікаве

Загрузка...