WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Методики оцінки доцільності капіталовкладень відносно до сучасних умов перехідної економіки Україні - Дипломна робота

Методики оцінки доцільності капіталовкладень відносно до сучасних умов перехідної економіки Україні - Дипломна робота

інвестиційні-фінансові інститути при виборі країн для здійснення інвестиційних проектів, які підтримуються цими інститутами.
У ході загальноекономічного аналізу обов'язково розглядаються:
темпи економічного росту;
рівень соціально-політичної стабільності;
рівень правової стабільності;
рівень інфляції;
стабільність національної валюти;
стан платіжного балансу країни;
рівень процентної ставки за кредит;
розміри і динаміка державних витрат і капітальних вкладень;
розвиненість ринкової інфраструктури
Галузевий аналіз інвестиційного проекту
Галузь, у якій передбачається здійснити інвестиційний проект, повинна бути розглянута з наступних позицій:
темпи і перспективи росту галузі;
стан ринків збуту;
рівень конкуренції, наявність спеціальних податкових режимів і інших елементів державного регулювання.
Мікроекономічний (локальний) аналіз інвестиційного проекту
Аналіз всіх істотних сторін діяльності компанії, що є перспективним об'єктом капіталовкладення представляється у виді або бізнес-плану, або техніко-економічного обгрунтування і відбиває наступні аспекти:
історія компанії;
правовий статус;
фінансовий стан;
стан контрактів;
стан виробничої сфери;
структура керування;
стан соціальної сфери;
маркетингова політика.
Аналіз інвестиційного проекту
Повнота проведеного мікроекономічного аналізу залежить від того, як планується здійснювати інвестиційний проект: із створенням нової юридичної особи або в рамках вже існуючого. У першому випадку буде потрібно детальний розгляд усіх зазначених сторін діяльності компанії, у другому - досить обійтися більш коротким описом передбачуваних учасників проекту.
Аналіз самого інвестиційного проекту містить у собі:
І. Перевірку вихідних даних;
ІІ. Маркетинговий аналіз;
ІІІ. Аналіз організаційно-правової форми реалізації проекту;
ІV. Побудову фінансової моделі;
V. Оцінку проекту відповідно до обраного критерію.
Якщо проект відповідає обраному критерію, то отримана інформація утворить основу для упорядкування бізнес-плану.
Поряд із підготуванням бізнес-плану проводиться аналіз можливих способів притягнення капіталу (випуск акцій, облігацій, одержання кредиту і т.п.) відповідно до існуючої практики корпоративного фінансування, а також з умовами розміщення цінних паперів.
І. Перевірка вихідних даних.
Інформація, використовувана в ході аналізу інвестиційного проекту, повинна піддаватися перевірці. Особливо це відноситься до наступних даних:
об'єм капітальних вкладень у проект (витрати по будівництву);
витрати на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг);
норми амортизації;
ставки відсотків за кредит;
наявні і прогнозні ціни на що випускається в рамках проекту продукцію.
ІІ. Маркетинговий аналіз.
Проект може виявитися неспроможним у випадку відсутності попиту з боку потенційних споживачів для котрих випускається в рамках проекту продукція. Тому до побудови фінансової моделі повинна проводитись робота з визначення попиту і можливостей ринку (маркетинговий аналіз). Останній проводиться по наступних етапах:
1. оцінка конкуренції й інших зовнішніх чинників:
ступінь конкуренції;
потенційні джерела конкуренції;
наявність державного регулювання.
2. визначення стратегії маркетингу:
стратегія збуту;
стратегія ціноутворення;
використання реклами, зв'язку з громадськістю, просування товару;
аналіз місця розміщення компанії;
бюджет маркетингу;
наступна стратегія маркетингу.
3. дослідження ринку:
пошук і аналіз первинної інформації;
оцінка реакції ринку.
4. прогноз об'єму продажів:
об'єми продажів по періодах;
об'єми продажів по продуктах і послугам;
об'єми продажів по групах споживачів;
частка ринку.
Надійність отриманої в ході маркетингового аналізу інформації визначає надійність фінансових розрахунків по проекту.
ІІІ. Аналіз організаційно-правової форми.
Організаційно-правова модель реалізації проекту може варіюватися в залежності, насамперед, від наступних чинників:
1. Проект реалізується на базі існуючого підприємства - об'єкта капітальних вкладень, а надання засобів інвестора здійснюється за допомогою реалізації цінних паперів цього підприємства або в рамках кредитування.
2. Проект реалізується на базі новоствореного підприємства, у число засновників якого входить потенційний інвестор, вносячи в статутний капітал обговорену суму.
Крім цього, варто визначитися з організаційно-правовою формою підприємства, створеного для реалізації проекту (ТОВ,ВАТ, ЗАТ і т.д.).
Використання однієї з цих або інших організаційно-правових моделей і форм надалі накладає відбиток на весь подальший процес інвестиційного планування.
IV. Фінансовий аналіз.
Фінансове планування є складовою частиною процесу інвестиційного планування і являє собою моделювання майбутніх фінансових результатів діяльності підприємства при заданих прогнозних значеннях основних параметрів і відповідних обмеженнях. Фінансове планування здійснюється шляхом створення і використанняфінансової моделі й інтерпретації результатів розрахунків.
Застосування фінансової моделі дозволяє:
аналізувати і прогнозувати фінансові результати;
проводити аналіз чутливості;
знизити витрати часу і засобів на збереження і переробку інформації;
знизити ризик людської помилки;
скоротити час на проведення розрахунків.
Основа фінансової моделі розробляється таким чином, щоб врахувати всі чинники, що роблять істотний вплив на дане підприємство. У своєму найбільш повному виді фінансова модель дозволяє не тільки прорахувати результати при заданих прогнозованих параметрах і скласти прогнозовані фінансові звіти, але і вибрати найбільше прийнятні схеми інвестування засобів і види джерел фінансування відповідно до встановлених критеріїв. Деякі моделі включають статистичні методи прогнозування, що використовують для побудови трендів по основних параметрах на основі даних про діяльність підприємства в минулому.
Процес фінансового моделювання має декілька етапів:
" концептуалізація (установлюються цілі створення моделі, параметри введеної і виведеної інформації).
" створення моделі.
" спробний запуск і перевірка моделі.
" внесення змін у модель (при необхідності за результатами перевірки).
" використання моделі.
При побудові фінансової моделі звичайно враховуються такі елементи як, наприклад:
методи ведення бухгалтерського обліку;
порядок нарахування амортизації;
розрахунки податкових платежів;
графік погашення боргових зобов'язань;
стратегія формування запасів і ін.
При виконанні роботи з фінансового моделювання вся інформація, припущення, формат документів повинні бути подані таким чином, щоб фахівцю легко було відбити в моделі специфічні характеристики підприємства, а потім розрахувати проектовані результати при реалізації заданих умов.
Зміст фінансових моделей, побудованих для прогнозування складової бухгалтерської документації з

 
 

Цікаве

Загрузка...