WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Державне регулювання соціальної політики - Курсова робота

Державне регулювання соціальної політики - Курсова робота

2004. - 416 с.
3. Спікер П. - Соціальна політика : теорії та підходи. - К.: Фелікс, 2004. - 400 с.
4. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування та пенсійне забезпечення : у цифрах і фактах - К.: Міністерство праці та соціальної політики України, Пенсійний фонд України, 2004. - 45 с.
5. Іванова О.Л. - Соціальна політика : теоретичні аспекти. - К.: Академія, 2003. - 107с.
6. Мельник А.Ф. - Державне регулювання економіки. - К.: Знання, 2004. - 358 с.
7. Морозова Т.Г., А.В. Пукулькина. - Государственное регулирование экономики и социальный комплекс. - М.: Финстатинформ, 2001. - 217 с.
8. Чистов С.М., Никифоров А.Є. - Державне регулювання економіки. - К.: КНЕУ, 2000. - 314 с.
9. Михасюк І., Мельник А. - Державне регулювання економіки. - Л.: Українські технології, 2003. - 494 с.
10. Шестакова Е. - Реформирование системы социальной защиты населения в странах Восточной Европы. - М.: МэиМО. - 2000, №1.
11. Український фінансовий сайт -http://ufs.kiev.ua/
12. Переваги і недоліки оновленого бюджету. - Журнал ТПП України "Діловий Вісник", 2005, № 5.
13. Новіков В. - Потенціал стабільної соціальної політики. - Україна: аспекти праці, 2005, № 1.
14. Дядкова Н. - Про заходи щодо підвищення результативності роботи міністерства праці та соціальної політики. - Україна: аспекти праці, 2005, № 2.
15. Ліванова Є. - Проблеми майнового розшарування населення України. - Україна: аспекти праці, 2005, № 4.
16. Соціальний захист як ознака цивілізаційного суспільства. - Віче, 2005, №5.
17. Державний комітет статистики України - hhtp://www.ukrstat.gov.ua/
18. Про індексацію грошових доходів населення: Закон України з доповненнями. - http://zakon.rada.gov.ua/
19. Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України. - http://zakon.rada.gov.ua/
20. Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік". - http://zakon.rada.gov.ua/
21. Про зайнятість населення: Закон України з доповненнями. - http://zakon.rada.gov.ua/
Додатки
Баланс робочої сили в Україні (2002 і 2005 рр.)
(тис. осіб)
2002 р. 2005 р.
Населення 15-70 років 36283,9 36270,5
Економічно активне населення 22701,7 22876,3
Зайняте населення 20400,7 20680,2
Питома вага зайнятих у неформальному секторі в загальній чисельності, % 13,9 12,1
Безробітне населення 2301,0 2150,4
Економічно неактивне населення 13582,2 13394,2
hhtp://www.ukrstat.gov.ua//
Середня заробітна плата в Україні
середньомісячна у 2003 році середньомісячна у 2004 році січень-серпень
2005 року
426,89 589,63 751,74
hhtp://www.ukrstat.gov.ua//
Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів
(на початок 2005 року)
Одиниці виміру Роки Середній розмір призначеної місячної пенсії пенсіонерам, які перебувають на обліку в органах соціального захисту Кількість пенсіонерів (млн.)
всього у тому числі:
за віком за інвалідністю у разі втрати годувальника
Грн. 19961 38,7 38,8 45,6 33,2 14,5
19972 51,9 50,8 67,3 43,6 14,5
19982 52,2 50,9 68,6 43,5 14,5
19993 60,7 60,1 75,9 47,8 14,5
20001 68,9 69,3 82,3 52,0 14,5
20013 83,7 85,2 94,5 61,0 14,4
20023 122,5 127,1 129,7 85,5 14,4
20033 136,6 141,8 142,4 95,9 14,4
20044 182,2 194,2 170,9 120,2 14,3
20054 316,2 323,8 305,2 262,9 14,1
1 З урахуванням компенсаційних виплат
2 З урахуванням цільової грошової допомоги
3 З урахуванням цільової грошової допомоги та індексації
4 З урахуванням цільової грошової допомоги, індексації, державної адресної допомоги до пенсії (дотації), а також надбавки за особливі заслуги перед Україною.
hhtp://www.ukrstat.gov.ua//
hhtp://www.ukrstat.gov.ua//
Основні соціально-демографічні показники (2000-2005)
2000 2001 2002 2003 2004 7 міс. 2005
Середньорічна чисельність наявного населення, млн. осіб 49,2 48,7 48,2 47,8 47,5 47,1
Чисельність зайнятих в економічній діяльності, млн. осіб 21,3 21,0 21,4 21,4 20,46 20,0
Реальна середньомісячна заробітна плата, % до попереднього року - 0,9 19,3 18,2 15,2 8,8 17,5
Рівень безробіття за методологією МОП, % 11,7 11,1 10,1 9,1 9,4 2,8
hhtp://www.ukrstat.gov.ua//
ДОХОДИ ТА ВИТРАТИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ
(млн.грн.)
2001 2002 2003 2004
I. Доходи-всього 157 996 185 073 215 672 269 778
1. Заробітна плата 67 389 78 950 94 608 114 208
2. Прибуток та змішаний доход 29 518 33 540 36 330 44 392
3. Доходи від власності, одержані 4 275 5 297 6 706 7 220
4. Соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти 56 814 67 286 78 028 103 958
в тому числі:
- соціальні допомоги 23 978 31 601 35 318 50 486
- інші одержані поточні трансферти 5 112 6 656 8 281 9 922
- соціальні трансферти в натурі 27 724 29 029 34 429 43 550
II. Витрати та заощадження - всього 157 996 185 073 215 672 269 778
1. Придбання товарів та послуг 139 984 153 589 180 730 229 083
2. Доходи від власності, сплачені 190 334 902 1 864
3. Поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти 11 034 14 092 17 763 17 770
в тому числі:
- поточні податки на доходи, майно тощо 9 020 11 054 13 789 13 354
- внески на соціальне страхування 1 307 2 080 2 584 2 886
- інші поточні трансферти 707 958 1 390 1 530
4. Нагромадження нефінансових активів 3 408 2 464 1 680 3 183
5. Приріст фінансових активів 3 380 14 594 14 597 17 878
в тому числі:
- приріст вкладів в комерційних банках та заощаджень в цінних паперах 6 273 10 184 15 016 11 208
- заощадження в іноземній валюті -808 -825 -3 881 13 288
- позики, одержані за виключенням погашених 440 2 103 -6 236 6 254
Наявний доход 119 048 141 618 162 578 206 594
Заощадження 6 788 17 058 16 277 21 061
hhtp://www.ukrstat.gov.ua//
Доходи населення за січень-липень 2005 року
Млн.грн. У % до підсумку
Доходи 186347 100,0
у тому числі
заробітна плата 76836 41,3
прибуток та змішаний доход 20730 11,1
доходи від власності (одержані) 3770 2,0
соціальні допомоги та інші одержані поточні трансферти 85011 45,6
у тому числі
соціальні допомоги 47340 25,4
інші поточні трансферти 5246 2,8
соціальні трансферти в натурі 32425 17,4
Витрати та заощадження 186347 100,0
у тому числі
придбання товарів та послуг 157500 84,5
доходи від власності (сплачені) 1613 0,9
поточні податки на доходи, майно та інші сплачені поточні трансферти 12176 6,5
у тому числі
поточні податки на доходи, майно тощо 9337 5,0
внески на соціальне страхування 1919 1,0
інші поточні трансферти 920 0,5
нагромадження нефінансових активів 140 0,1
hhtp://www.ukrstat.gov.ua//

 
 

Цікаве

Загрузка...