WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Антимонопольна політика в Україні - Курсова робота

Антимонопольна політика в Україні - Курсова робота

не є домінантною темою сучасної антитрестівської юриспруденції, вона залишається потенційно важливою, прихованою стороною у деяких судовихсправах. Сьогодні економісти та юристи мають різні погляди на цю проблему, вирішення якої дозволить чітко окреслити мету, цілі та заходи антитрестівської політики в США. Правильна оцінка ефективності диктує впровадження більш жорсткого антимонопольного контролю за вертикальними обмеженнями, домінантним фірмовим ціноутворенням, вдосконаленням продукції та інвестиційною поведінкою.
Автори зазначають, що в умовах нещодавної еволюції юридичної доктрини, розвитку суспільних перспектив застосування правових норм та їх наукового коментаря основним завданням цієї праці є запропонувати критичне дослідження антитрестівського законодавства.
Значну увагу у цій книзі приділено ролі стандартів при аналізі доказів та прийомів, використовуваних для визначення результату судового процесу; розглянуто останні зміни у керівних принципах суспільного правосуддя у зв'язку з об'єднаннями і вказано на їхній зв'язок із сучасним прецедентним правом.
При ознайомленні новаків із антитрестівським законодавством, з юридичними рамками та правилами цієї сфери у центрі уваги залишається економіка. У роботі використано традиційні уявлення про антитрестівську політику, увагу закцентовано на загальноприйнятій економічній доктрині. Автори намагаються досягнути цілі: ознайомити читачів з економічними ідеями, що мають широке застосування у практиці судів та правоохоронних органів або суттєво впливатимуть на їхню практику.
Для студента і практика детальний аналіз сучасного антитрестівського законодавства й економічної системи відкриває більш широкий доступ до розуміння суті економічних принципів, здійснюваних у деяких західних країнах. Цей аналіз перетворюється у цінний засіб, що дозволяє зрозуміти механізм, який будуть використовувати країни для підвищення ролі економічної конкуренції як бази для розвитку економіки.
У першому розділі книги записано, що ціллю антитрестівських законів є встановлення контролю за використанням приватної економічної влади, що здійснюється шляхом запобігання монополіям, санкціонування картелів та інших способів захисту конкуренції. Далі описано процес формування американського антимонопольного права, його передумови. Проаналізовано процес опрацювання та прийняття закону Шермана. Подано коротку історичну довідку про основні підходи при розслідуванні випадків обмеження свободи торгівлі в англійських та американських судах до 1890 року. На яскравих прикладах показано практику регулювання договорів про обмеження свободи, аналізуються судові справи XV-XVIII ст.; детально розглядаються особливості застосування правила "розумного підходу" для розв'язання цих справ.
У другому розділі книги аналізується, як залізничні компанії США зловживали своїм монопольним становищем, як нафтові компанії США об'єднувалися у трести у XIX ст., і виникнення потреби у їх державному регулюванні. Описані причини необхідності державного регулювання трестів. Велику частину книги присвячено аналізу проблем функціонування закону Шермана, Клейтона й інших законодавчих актів.
Отже, ця робота знайомить нас із антимонопольним регулюванням у США, готує до сприймання наступних порцій корисної інформації із теми реферату.
2.3. Анотація на монографію
Семенова Л.Н. Антимонопольне і конкурентне право: Курс лекцій. - Київ: Вид-во Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 1999. - 136 с.
ISBN 966-7508-18-8
Як зазначає сама автор цієї монографії, даний посібник допоможе вивчати та викладати навчальну дисципліну "Антимонопольне та конкурентне право" в Україні. В ньому узагальнено вітчизняний та набутий досвід викладання зазначеного курсу студентам УФІМБу та інших навчальних закладів ІІІ та IV рівнів акредитації, фахівцям системи органів Антимонопольного комітету України, інших міністерств та відомств. Для ефективного засвоєння великого обсягу матеріалу посібник побудовано як курс лекцій. Видання базується на розробленій та апробованій у навчальному процесі програмі і може використовуватися при поглибленому вивченні окремих розділів ринкової економічної теорії, мікроекономіки.
Книга розрахована на широке коло читачів, але насамперед викладачів та студентів економічних вузів, спеціалістів, що працюють із конкурентним законодавством України. Книга складається із семи лекцій і розпочинається з роз'яснення основних теоретичних засад конкурентної політики та її ролі в перехідній до ринкових умов економіці України. В посібнику подається великий обсяг інформації щодо зарубіжного досвіду. Чільне місце в роботі посідає висвітлення питань політики України щодо захисту конкуренції, зокрема: законодавче та нормативне забезпечення, провадження цієї політики в таких важливих напрямах, як попердження монополізації ринків, припинення порушень антимонопольного законодавства, захист від недобросовісної конкуреції, конкурентні вимоги до реклами.
Велике значення у монографії приділяється опису виявлення та припинення порушень законодавства. У книзі наведено багато прикладів, які базуються на реальних справах, що розглядалися антимонопольними органами проти підприємців та органів влади і управління з приводу зловживання монопольним становищем, дискримінації, антиконкурентних узгоджених дій, недоброчесної конкуренції тощо, зокрема, використовуються матеріали та опис судових справ, пов'язаних із захистом конкуренції в інших країнах, що охарактеризовані у книзі Е.Гелхорна та В.Ковасика "Антитрестовское законодательство и экономика", анотація на яку міститься у цьому рефераті. У монографії Семенової Л.К. детально розглядається механізм роботи системи органів Антимонопольного комітету України в ході розслідування справ та прийняття розпоряджень.
Предметом дисципліни "Антимонопольна політика та конкурентне право", з якої написана дана монографія, є вивчення стосунків між суб'єктами підприємницької діяльності, органами влади і управління з метою захисту конкуренції, припинення зловживань монополістичною діяльністю, недобросовісної конкуренції на ринках товарів. При цьому товаром є продукт діяльності {включаючи роботи, послуги, а токож цінні папери}, призначений для реалізації. Щоб надати можливість читачам досконало зрозуміти предмет, політику в Україні щодо захисту конкуренції, автор монографії подала ґрунтовний теоретичний матеріал щодо цієї теми, почавши із визначення конкуренції, досконалих конкурентних ринків та видів недосконалих конкурентних ринків.
У законодавстві України конкуренцією вважається змагання підприємців, коли їхні самостійні дії обмежують можливості кожного з них впливати на загальні умови реалізації товарів на ринку і стимулюють виробництво товарів, яких потребує споживач (Закон України "Про обмеження монополізму та недопущення недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності", ст.1).
Досконало конкурентний

 
 

Цікаве

Загрузка...