WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Перспективи формування ефективної національної економіки - Реферат

Перспективи формування ефективної національної економіки - Реферат


Реферат на тему:
Перспективи формування ефективної національної економіки
Перетворення в українській економіці повинні розглядатись у межах цілісного соціально- орієнтованого механізму господарювання. Традиційний науковий підхід до економічних досліджень, пов'язаний з генетичним аспектом діалектичного методу пізнання та аналізом причинно - наслідкових взаємозв'язків між економічними явищами, дозволяє вивчати закономірності виникнення та зміни суспільно - економічних формацій, але він повинен бути доповнений функціональним аспектом, який пов'язаний із вже усталеним відтворенням економіки в даний історичний момент.
Інструментарій сучасного макроекономічного прогнозування не має яскраво вираженої національної специфіки. Національна специфіка виявляється в межах елементів моделей та програмно- цільових заходів.
Соціальна спрямованість способу виробництва якісно залежить як від технологічного стану, так і формується в залежності від процесів соціально- економічного характеру, що в сукупності визначає еволюцію технокультури.
Технокультура - це:
1) історично визначений із можливістю програмувати рівень науково - технічного розвитку суспільства й здібностей людини, виражений у типах та на основі реалізаціі технічних можливостей у сфері виробництва, його організаціі та управління;
2) рівень технічної безпеки у межах економічної безпеки територіі;
3) сполучення техніки з передбачуваними виробничими функціями людини, вміння створювати корисні засоби виробництва і засоби споживацького призначення;
4) технічна освіта та виховання;
5) можливість як адаптуватись в науково - технічних реаліях, що змінюються, так і розвивати передові напрямки у науці та вихованні.
Головною особливістю парадигми економічного розвитку стає системна інтеграція різних теорій, які зараз відокремлені. Метою людства є органічне поеднання природних умов середовища проживання, науково - технічного прогресу, вільної дії економічних законів та переважання моральних цінностей, тобто досягнення соціально - економічного континіума.
Монополія на єдино правильну методологію є помилковою і виконує роль гальма для нових винаходів, не сприяє вдосконаленню науки і техніки.
Рушійною силою розвитку науки і техніки виступають суспільні потреби у вигляді сукупності соціально детермінованої потреби суспільства та суспільно необхідних витрат праці на ії задоволення. Під інтегрованою категорією соціально - економічної ефективності нововведень автори розуміють виробничі відносини щодо досягнення у кінцевому результаті оптимальної кількості матеріальних і духовних потреб, благ для задоволення комплексу суспільних та індивідуальних потреб і, як наслідок, стабілізація економіки з найменшими витратами живої й суспільної праці у процесі розробки, впровадження і технологічного функціонування нововведень з урахуванням середовища проживання.
Глобалізація господарчих зв'язків розширює можливості становлення ринкових відносин і відкриває нові горизонти для науково - технічного та економічного прогресу. Створювати нові виробництва під силу лише лідерам. Перехід до п'ятого технологічного ладу означає перехід до нового режиму економічного розвитку з його новими загрозами; можливістю невписуваності до глобальних технологічних ланцюжків; формуванням глобальних монополій, можливістю накопичення структурних диспропорцій. Тому економічна політика, спрямована на подолання технічного відставання і підвищення економічної безпеки, повинна включати:
державне регулювання економічних процесів взагалі, та інвестиційних зокрема;
розумне сполучення форм власності (особливо в умовах розвитку ринкових відносин);
збереження та цільове використання науково - технічного потенціалу;
випереджувальний розвиток конкурентоздатних галузей та виробництв при відповідальному захисті внутрішнього ринку та платоспроможність попиту.
Трансформація господарчого комплексу України авторам бачиться у межах світового вектора розвитку з урахуванням впливу регіонального фактора у напрямку суспільства постіндустрійного типу з сучасними характеристиками якості життя в середовищі проживання на основі сучасної технополітики при відповідній ролі державних регуляторів.
Відповідно до розробки, впроваження та функціонування нововведень в межах механізму трансформації технокультури в Україні виділяємо такі моменти:
1. Формування цілісності та широкомасштабності науково - технічної політики не можна відкладати на постстабілізаційний період, це призведе до втрати національного науково - технічного потенціалу і відкидання сучасною цивілізацією.
2. Процес формування сучасної політики повинен мати еволюційний характер і починатись зі створення сучасних інститутів інноваційної діяльності.
3. Бюджетне фінансування науково - технічної діяльності повинне сполучуватись з множинністю та поліцентричністю джерел фінансування.
4. Реалізацію науково - технічної політики необхідно компенсувати збільшенням навантаження на людину і збільшенням ролі соціальних гарантій.
5. У процесі реформування слід враховувати специфічні властивості України, зокрема сировинну базу, з одного боку, з другого - відставання у галузі раціонального використання ресурсів.
6. Інтереси регіональної науково - технічної політики повинні розумно сполучуватися з національними інтересами.
Основна структура економічної парадигми при формуванні сучасної технокультури наведена у таблиці.
Таблиця. Основна структура

 
 

Цікаве

Загрузка...