WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Організація і проблеми виконання бюджету в сучасних умовах - Реферат

Організація і проблеми виконання бюджету в сучасних умовах - Реферат

бюджетні призначення та про поточні асигнування розпорядників бюджетних коштів, про забов"язання та платежі, про ліквідність та заборгованість, що буде підгрунтям попереднього та поточного контролю за усіма цими операціями;
- формування даних бухгалтерського обліку й отримання необхідної інформації щодо управління готівкою та боргом;
- інформаційне забезпечення звітності про виконання бюджету, а також створення бази для аудиту та контролю над змістом фінансових операцій.
Якщо систему бухгалтерських книг буде впроваджено у повному обсязі, вона доповнить децентралізовану інформацію бухгалтерського обліку в бюджетних установах, наприклад, за платежами, нарахуваннями та виплатами заробітної плати.
Запровадження централізованих послуг бухгалтерського обліку для бюджетних установ значно скоротило б чисельність персоналу, задіяного в проведенні бюджетного обліку для цих установ.
Безпосередні переваги казначейства при повному виконанні функціональних обов'язків будуть зумовлені кращим використанням коштів та скороченням готівки. Виникають обмеження в припущенні порушень у використанні коштів державного бюджету, з'являється можливість отримання вчасної та достовірної інформації касового виконання бюджету, що зумовить підвищення якості управлінських рішень. Отже вигоди від функціонування казначейства полягають у вдосконаленні управління бюджетним процесом і підвищенні міри відповідальності органів, які беруть участь у виконанні бюджету, що в цілому позитивно впливає на бюджет держави.
Тому до найважливіших завдань, що постають перед казначейством, можна віднести :
1) організацію ефективної системи управління готівкою, що заснована на централізації ресурсів розпорядників бюджетних коштів на єдиному казначейському рахунку. За цим напрямком рахунків уже здійснюється поступове переведення банківських бюджетних установ до органів казначейства на реєстраційні рахунки. А процедура з управління готівкою впроваджується в територіальних органах казначейства;
2) чітку та своєчасну інформацію щодо фінансового податково-бюджетного становища, яке грунтується на централізованій і досконалій системі бухгалтерських звітів про виконання державного бюджету;
3) ефективний фінансовий контроль за виконанням зобов"язань платниками та розпорядниками коштів у процесі витрачання і формування бюджетних ресурсів.
4. Організація і проблеми виконання
доходної і видаткової частини бюджету
а) Доходна частина бюджетів
Доходи бюджетів утворюються за рахунок надходжень від сплати фізичними і юридичними особами податків, зборів та інших обов'язкових платежів, надходжень з інших джерел, встановлених законодавством України.
Доходи бюджетів відповідного рівня формуються з урахуванням положень цього Закону. Доходи бюджетів України поділяються на доходи Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів.
Доходи Державного бюджету України формуються за рахунок:
частини податку на добавлену вартість, яка визначається Законом про Державний бюджет України на наступний рік;
частини акцизного збору, яка визначається Законом про Державний бюджет України на наступний рік;
податку на прибуток підприємств і організацій усіх форм власності /крім комунальної/ і підпорядкування у розмірі, що дорівнює 30 відсоткам від ставки, передбаченої законодавством для відповідної категорії платників;
податку на майно підприємств і організацій усіх форм власності і підпорядкування у розмірі, що дорівнює 30 відсоткам від ставки, передбаченої законодавством України;
плати за землю, що дорівнює 30 відсоткам від ставки, передбаченої законодавством України;
надходжень від зовнішньоекономічної діяльності;
частини доходів від приватизації державного майна, що перебуває в загальнодержавній власності, яка визначається Законом про Державний бюджет України на наступний рік;
надходжень від реалізації державного майна, що перебуває взагально-державній власності;
орендної плати за оренду майна цілісних майнових комплексів, що перебувають у загальнодержавній власності;
внесків до Пенсійного фонду України;
внесків до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення;
внесків до Державного фонду сприяння зайнятості населення;
внесків до інших загальнодержавних цільових фондів, створення яких передбачено законодавством України;
надходжень від внутрішніх позик;
перевищення доходів над видатками Національного банку України;
повернутих державі позик, процентів по наданих державою позиках і кредитах;
дивідендів, одержаних від акцій та інших цінних паперів, що належать державі в акціонерних господарських товариствах, створених за участю підприємств загальнодержавної власності;
плати за спеціальне використання природних ресурсів;
інших доходів, встановлених законодавством України і віднесених до доходів Державного бюджету України.
У доходи республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських бюджетів зараховуються:
частина податку на добавлену вартість, яка визначається законом про Державний бюджет України на наступний рік, але не менш як 20 відсотків;
частина акцизного збору, яка визначається Законом про Державний бюджет Україні на наступний рік, але не менш як 20 відсотків;
податок на прибуток підприємств і організацій усіх форм власності /крім комунальної/ і підпорядкування у розмірі, що дорівнює 70 відсоткам від ставки, передбаченої чинним законодавством для відповідної категорії платників, та 100 відсотків податку на прибуток підприємств та організацій комунальної власності цього рівня;
частинаприбуткового податку з громадян;
70 відсотків податку на майно підприємств і організацій усіх форм власності і підпорядкування;
плата за землю, що дорівнює 10 відсоткам від ставки, передбаченої законодавством України до республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів і 70 відсотків - до Київського і Севастопольського міських бюджетів;
надходження від внутрішніх позик і грошово-речових лотерей, що проводяться за рішенням відповідних Рад народних депутатів, згідно з законами України;
частина доходів від приватизації державного майна, яка визначається законом про Державний бюджет України на наступний рік;
відрахування, дотації і субвенції з Державного бюджету України;
надходження від оренди цілісних майнових комплексів, що перебувають у комунальній власності цього рівня;
дивіденди, одержані від акцій і цінних паперів, що належать державі в акціонерних господарських товариствах, створених за участю підприємств комунальної власності цього рівня;
інші надходження, встановлені законами України.
У доходи районних бюджетів, міських /міст обласного підпорядкування/ бюджетів в порядку, на умовах і в межах, встановлених законами України, зараховуються:
податок на прибуток підприємств і організацій усіх форм власності /крім комунальної/ і підпорядкування у розмірі, визначеному Радою народних депутатів вищого рівня, та 100 відсотків податку на

 
 

Цікаве

Загрузка...