WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Організація і проблеми виконання бюджету в сучасних умовах - Реферат

Організація і проблеми виконання бюджету в сучасних умовах - Реферат

виконання Державного бюджету України та одержаних від Уряду Автономної Республіки Крим, виконавчих органів обласних і міських Рад народних депутатів звітів про виконання бюджетів, що входять до бюджетної системи відповідних адміністративно-територіальних одиниць.
Зведений звіт надсилається Верховній Раді України. Узагальнюючі показники зведеного звіту підлягають опублікуванню.
3. Касове виконання бюджету
Касове виконання бюджету включає в себе організацію і виконання касових і розрахункових операцій по бюджету. Згідно указу Президента касове виконання бюджету довірено здійснювати - "Ексімбанк", "Укрсоцбанку", НБУ.
Здійснюючи касове виконання бюджету установи банків виконують наступні функції :
·приймають кошти, які поступають до доходу бюджету і місцевих бюджетів і зараховують їх на відповідні рахунки,
·розподіляють разом з казначейством суми між окремими ланками бюджетної системи,
·здають розрахункове і касове обслуговування установ і організацій,
·складають звіт про касове виконання бюджетів і подають його в казначейство.
Функції казначейства:
- організація виконання державного бюджету і здійснення контролю за цим процесом ,
- управління наявними коштами бюджету в тому числі і в іноземній валюті,
- фінансування видатків державного бюджету,
- ведення звітності по касовому виконанню бюджету,
- управління державним внутрішнім та зовнішнім боргом,
- розподіл між державним бюджетом та нижчестоящими ланками державного бюджету відрахувань від загальнодержавних податків і зборів.
- здійснює контроль за надходженням і використанням державного пенсійного фонду,
- здійснює управління по доходам і видаткам бюджету в межах розпису доходів і видатків.
На сьогодні Державне казначейство намагається продовжити те, що започаткували перші українські казначеї. Державна скарбниця, яка своїм призначенням має слугувати людям і завдяки якій мають вирішуватись економічні та соціальні питання, нічого не варта, якщо не буде порядку в обігу її коштів. Розпорядження та блукання їх заплутаними каналами через мережу комерційних банків призводить до того, що мільйони гривень, призначених для виплати зарплати, пенсії, своєчасно не надходять до адресатів.
У 1997 році згідно із спеціальною постановою Кабінету Міністрів і Національного банку України від 14 січня 1997 року за №13 здійснено перехід на казначейську систему виконання державного бюджету України.
Органи Державного казначейства покликані сприяти безперебійному та ефективному функціонуванню бюджетної системи України в межах основних напрямків бюджетної політики.
Оскільки завдяки органам Державного казначейства на місцях, здійснюється фінансування видатків із державного бюджету, то вони наділені значно більшими правами в сфері бюджетних кредитів і мають право призупиняти фінансування з державного бюджету підприємств, установ і організацій у разі виявлення фактів порушення встановленого порядку виконання державного бюджету з повідомленням про це керівників відповідних міністерств і відомств. У разі встановлення нецільового та неефективного використання коштів органи Державного казначейства мають право вилучати у міністерств, відомств, установ і організацій суми коштів, виділених раніше в порядку фінансування з державного бюджету.
З метою забезпечення своєчасності і повноти фінансування, здійснення контролю за використанням бюджетнрих коштів фінансові органи і відділення Державного казначейства на місцях тісно співпрацюють між собою, а також організовують свою діяльність у взаємодії з органами виконавчої влади, податковою службою, органами контрольно-ревізійної служби України.
Практичну дієвість бюджетної системи України в плані організації касового виконання державного бюджету функції органів казначейства вбачають:
- у посиленні контролю за надходженням, цільовим і економічним використанням державних коштів;
- у дотриманні чинного законодавства України з питань виконання державного бюджету, а також надходження та використання державних позабюджетних фондів;
- у підвищенні оперативності в управлінні наявними коштами та дотриманні фінансової дисципліни.
Особливістю нової системи впровадження казначейства є те, що за допомогою цього органу відбувається ефективне і обов"язково цільове витрачання коштів державного бюджету.
Тільки створивши міцне казначейство, можна в найкоротший термін вирішити низку питань, пов"язаних з виконанням бюджету. На органи державного казначейства, зокрема на територіальні, покладені такі функції:
а) забезпечення виконання державного бюджету, відповідних показників, а також контроль надходження і використання державних позабюджетних фондів;
б) забезпечення відповідно до встановлених розмірів асигнувань і касового плану цільового фінансування видатків державного бюджету;
в) ведення обліку розрахунків за фінансуванням розпорядників коштів, яким надаються асигнування з державного бюджету та позабюджетних фондів;
г) здійснення прогнозування та касового планування коштів державного бюджету, контроль за зарахуванням доходів до державного бюджету;
д) ведення бухгалтерського обліку руху коштів державного бюджету на рахунку Державного казначейства;
е) формування, контроль, зведення і подання вищестоящим органам фінансової звітності про стан виконання показників державного бюджету;
є) проведення роботи, пов"язаної із здійсненням контролю за дотриманням чинного законодавства з питань виконання державного бюджету.
Заснування повної функціональної системи Державного казначейства для виконання державного бюджету, підвищення власної відповідальності та забезпечення належної податково-бюджетної дисципліни допоможе урядові вдосконалити ефективність і продуктивність управлінської діяльності,здійснити завдання, передбачені макроекономічною політикою та бюджетом. Організоване спільними зусиллями Міністерства фінансів та Державного казначейства виконання державного бюджету допоможе подолати проблеми, що постали перед системою управління державними ресурсами.
Закон ''Про бюджетну систему та бюджетний процес''запроваджує основні юридичні чинники щодо регулювання бюджетного процесу, включаючи казначейське виконання державного бюджету.
Водночас, для удосконалення системи казначейства треба здійснити низку організаційних заходів.
Тому спільний проект казначейської системи, уряду України та Світового банку надасть допомогу у підтримці реформ. Для вдосконалення бюджетної аналітичної структури та звітності прийнято систему бюджетної класифікації, що відповідає міжнародним стандартам. Розроблено казначейський план рахунків, який узгоджено з новою класифікацією. Спільний проект передбачає запровадження казначейської системи бухгалтерських книг, що включає новий план рахунків для відображення бухгалтерських операцій з бюджету.
Система бухгалтерських книг розглядається як підгрунтя для створення інформаційної бази, необхідної казначейству для управління та контролю за виконанням бюджету, а також для формування відповідної інформації про стан виконання бюджету Міністерством фінансів України. В процесі виконання бюджету система бухгалтерських книг забезпечуватиме виконання таких завдань:
- отримання і зберігання інформації про

 
 

Цікаве

Загрузка...