WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Організація і проблеми виконання бюджету в сучасних умовах - Реферат

Організація і проблеми виконання бюджету в сучасних умовах - Реферат

виконанням бюджету та використанням органами державної виконавчої влади та виконавчими органами місцевих Рад народних депутатів коштів позабюджетних фондів здійснює відповідно Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим та місцеві Ради народних депутатів, які самостійно визначають організаційні форми здійснення такого контролю.
Органи державної виконавчої влади та виконавчі органи місцевих Рад народних депутатів разом з органами Міністерства фінансів України здійснюють контроль за станом надходження доходів відповідного бюджету, коштів позабюджетних фондів та правильністю використання підприємствами, установами і організаціями виділених їм з відповідного бюджету асигнувань, коштів позабюджетнихфондів.
Органи державної виконавчої влади та виконавчі органи місцевих Рад народних депутатів вищого рівня здійснюють нагляд за ходом виконання бюджету відповідними виконавчими органами нижчого рівня виходячи з вимог дотримання чинного законодавства, рішень органів державної виконавчої влади, Рад народних депутатів та їх виконавчих органів вищого рівня, прийнятих у межах їх компетенції. У разі якщо субвенції, виділені бюджету нижчого територіального рівня, не витрачено у встановлений строк або вони витрачаються не за цільовим призначенням, субсидіювання припиняється, а виділені кошти підлягають поверненню до бюджету, з якого їх було отримано.
Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві Ради народних депутатів та їх постійні комісії можуть у процесі виконання бюджету вимагати від відповідного виконавчого органу, його фінансових та інших органів, органів управління позабюджетних фондів будь-яку інформацію, пов'язану з виконанням бюджету, використанням коштів позабюджетних фондів.
Порядок і строки надання такої інформації визначаються відповідними Радами, які можуть також прийняти рішення про залучення аудитора для проведення перевірки виконання бюджету, а також використання коштів позабюджетних фондів виконавчим органом влади чи органами управління позабюджетних фондів.
Міністерство фінансів України розподіляє кошти між розпорядниками, через уповноважених контролерів санкціонує використання бюджетних коштів розпорядниками, здійснює загальний нагляд за виконанням бюджету, подає звіти Президенту України і Верховній Раді України про порушення Закону про Державний бюджет України, проводить перевірку випадків порушення його і вживає необхідних санкцій до порушників або подає відповідні проекти рішень Президенту України чи Верховній Раді України.
Міністр фінансів України несе персональну відповідальність перед Верховною Радою України за дотримання Закону про Державний бюджет України. Міністр фінансів України зобов'язаний негайно інформувати Верховну Раду України про всі випадки порушення органами державної виконавчої влади і посадовими особами виключного права Верховної Ради України встановлювати податки, збори, інші обов'язкові платежі і визначати законність використання бюджетних коштів.
Порушенням законодавства про бюджетну систему України є:
використання коштів державного бюджету на цілі, не передбачені Законом про Державний бюджет України, або в обсягах, що перевищують межу видатків, затверджену зазначеним Законом;
використання коштів республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих бюджетів на цілі, не передбачені рішеннями про затвердження республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів або в обсягах, що перевищують межі видатків, затверджених зазначеними нормативними актами;
невиконання умов пропорційного скорочення видатків щодо незахищених статей бюджету;
невиконання умов пропорційного фінансування видатків бюджетів всіх рівнів;
видання органами державної виконавчої влади і посадовими особами нормативних та розпорядчих актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч виключній компетенції Верховної Ради України щодо встановлення обов'язкових платежів та видатків Державного бюджету України;
недотримання термінів щодо бюджетного процесу, встановлених цим Законом;
порушення інших правил і процедур, встановлених законодавством України щодо порядку витрачання коштів бюджетів, які призводять до незаконних видатків;
невжиття заходів до підпорядкованих органів і підлеглих осіб, що вчинили зазначені в цій статті порушення.
За зазначені у частині першій цієї статті порушення посадові особи органів державної виконавчої влади несуть дисциплінарну, адміністративну та кримінальну відповідальність згідно з чинним законодавством.
Звіт про виконання Державного бюджету України подається Президентом України Верховній Раді України до 1 травня року, наступного за звітним. Звіт про виконання Державного бюджету України представляє на засіданні Верховної Ради України Президент України. З доповіддю про виконання Державного бюджету України виступає Міністр фінансів України або особа, що виконує його обов'язки.
До звіту про виконання Державного бюджету України додаються пояснення щодо всіх відхилень від затвердженого Закону про Державний бюджет України як по доходах, так і по видатках. Оформлення звіту про виконання Державного бюджету України здійснюється за правилами, що встановлені цим Законом, іншими законодавчими актами для проекту Закону про Державний бюджет України.
Верховна Рада України розглядає і затверджує звіт про виконання Державного бюджету України в порядку, передбаченому Регламентом Верховної Ради України.
Постанова Верховної Ради України щодо звіту про виконання Державного бюджету України публікується для загального відома.
Звіти про виконання республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласного, міського /крім міст районного підпорядкування/, районного, районного в місті бюджету складають відповідно Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, фінансове управління /відділ/ виконавчих органів обласної, міської, районної, районної в місті Ради народних депутатів; про виконання міського бюджету /міст районного підпорядкування/, селищного та сільського бюджету - виконавчі органи відповідних Рад народних депутатів.
Постійні комісії Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, міської, районної, селищної, сільськоїРади народних депутатів розглядають звіт про виконання бюджету, готують висновки і подають їх Верховній Раді Автономної Республіки Крим, відповідній місцевій Раді народних депутатів.
Звіти про виконання республіканського бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів затверджуються відповідно Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими Радами народних депутатів.
Рішення Верховної Ради Автономної Республіки Крим і місцевих Рад народних депутатів щодо звіту про виконання республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласного, міського, районного бюджету публікуються для загального відома.
Міністерство фінансів України складає зведений звіт про виконання Державного бюджету України та бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя на підставі звіту про

 
 

Цікаве

Загрузка...