WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Організація і проблеми виконання бюджету в сучасних умовах - Реферат

Організація і проблеми виконання бюджету в сучасних умовах - Реферат

бюджетів, повинні передбачати джерела їх покриття.
У разі коли у ході виконання бюджету Рада вищого рівня, або її виконавчий орган, Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції приймає рішення, яке призводить до зменшення доходів або збільшення видатків бюджету нижчого територіального рівня, то відсутні у зв'язку з цим для збалансування мінімального бюджету кошти компенсуються органом, який прийняв рішення, за рахунок коштів його бюджету або коштів, передбачених для цього законом. У цьому разі при визначенні нестачі коштів не враховується вільний залишок коштів бюджету нижчого територіального рівня, який створився на початок поточного бюджетного року і який не було використано до моменту прийняття зазначеного рішення.
Ради народних депутатів нижчого рівня та їх виконавчі органи мають право не приймати до виконання рішення вищих органів влади, якщо ці рішення не забезпечені бюджетними ресурсами відповідно до вимог цієї статті.
У разі коли в ході виконання бюджету вищий або нижчий орган влади приймає рішення з питання, що не входить до його компетенції і яке завдає збитків бюджету нижчого або вищого рівня, відшкодування цих збитків провадиться саме цим органом влади за рахунок коштів його бюджету.
Внесення змін, уточнень та доповнень до бюджетів протягом бюджетного року здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом для затвердження відповідних бюджетів.
Закон, реалізація якого впливає на зменшення доходів або збільшення видатків бюджету поточного року, вводиться в дію після внесення відповідних змін, уточнень та доповнень до Закону про Державний бюджет України.
Вільний залишок коштів бюджету, що утворився на початок поточного бюджетного року, доходи бюджету, додатково одержані в процесі виконання бюджету, суми перевищення доходів над видатками, що утворилися в результаті збільшення надходжень до бюджету чи економії у видатках /далі - вільні бюджетні кошти/, не підлягають вилученню органами державної виконавчої влади вищого рівня. Рішення про їх використання, в тому числі про вкладення цих коштів у господарські заходи, в акції та інші цінні папери, а також про надання процентних та безпроцентних бюджетних позичок приймає відповідний орган державної виконавчої влади та місцевого самоврядування з наступним затвердженням цих рішень відповідними Радами. Бюджетні позички суб'єктам господарської діяльності не повинні бути безпроцентними чи такими, проценти за які нижчі розрахункового рівня інфляції на період позички.
Кабінет Міністрів України організовує виконання Державного бюджету України через Міністерство фінансів України, міністерства, відомства, інші органи державної виконавчої влади, Уряд Автономної Республіки Крим, виконавчі органи місцевих Рад народних депутатів.
Державний бюджет України виконується за розписом доходів і видатків з поквартальним розподілом, що складається Міністерством фінансів України відповідно до показників цього бюджету, затвердженого Верховною Радою України. Державний бюджет України виконується по видатках в тих самих пропорціях щодо загальної суми видатків бюджету, які затверджено Верховною Радою України. Контроль за пропорційним фінансуванням здійснюється щоквартально.
Фінансування видатків з резервного фонду Кабінету Міністрів України здійснюється за постановою Кабінету Міністрів України відповідно до письмового обґрунтованого подання міністерств і відомств України. Кабінет Міністрів України подає Верховній Раді України щомісяця докладні письмові звіти про витрати з резервного фонду з обґрунтуванням їх необхідності, економічності та ефективності.
Розгляд і прийняття рішення щодо схвалення цих видатків та можливого відновлення резервного фонду здійснюється Верховною Радою України під час найближчого розгляду проекту закону про внесення змін чи доповнень до Закону про Державний бюджет України або про його виконання.
Контроль за виконанням Державного бюджету України здійснюється у порядку, визначеному законодавством України.
Уряд Автономної Республіки Крим, виконавчі органи місцевих Рад народних депутатів організовують виконання відповідного бюджету, забезпечують надходження всіх передбачених бюджетом доходів та ефективне витрачання бюджетних коштів.
Республіканський бюджет Автономної Республіки Крим і місцеві бюджети виконуються за розписом доходів та видатків з поквартальним розподілом, який складається Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовими управліннями /відділами/ обласних, міських, районних Рад народних депутатів, виконавчими органами міських /міст районного підпорядкування/, селищних, сільських Рад народних депутатів відповідно до затвердженого бюджету.
Республіканський бюджет Автономної Республіки Крим і місцеві бюджети виконуються по видатках в тих самих пропорціях стосовно загальної суми видатків відповідного бюджету, які затверджено відповідними Радами народних депутатів. Контроль за пропорційним фінансуванням здійснюється щоквартально.
У разі тимчасових касових розривів в процесі виконання республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, Київського і Севастопольського міських бюджетів Міністерство фінансів України може надавати Уряду Автономної Республіки Крим, виконавчим органам обласних, Київського і Севастопольського міських Рад народних депутатів за їх клопотанням з Державного бюджету України позички, які повинні бути обов'язково погашені у встановлені строки в межах поточного бюджетного року.
У разі тимчасових касових розривів в процесі виконання районних, міських, селищних і сільських бюджетів за клопотанням виконавчих органів районних, міських, селищних і сільських Рад народних депутатів з відповідного бюджету вищого рівня на підставі рішень керівників місцевих фінансових органів вищого рівня можуть бути надані позички, які повинні бути погашені у встановлені строки в межах бюджетного року.
У ході виконання республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів Уряд Автономної Республіки Крим, виконавчі органи місцевих Рад народних депутатів мають право внести зміни щодо доходів і видатків відповідного бюджету в межах наданих їм законом прав.
Фінансування видатків з резервного фонду Уряду Автономної Республіки Крим, виконавчих органів обласних, міських /міст Києва і Севастополя та міст обласного підпорядкування/, районних Рад народних депутатів здійснюється за обґрунтованою постановою відповідного виконавчого органу. Уряд Автономної Республіки Крим, виконавчі органи місцевих Рад народних депутатів подають довідповідних Рад народних депутатів щоквартальні докладні письмові звіти про видатки з резервних фондів з обґрунтуванням їх необхідності, економічності, ефективності. Розгляд і прийняття рішень щодо схвалення цих видатків та можливого відновлення резервного фонду здійснює Верховна Рада Автономної Республіки Крим під час найближчого розгляду питання про внесення змін та доповнень до закону про республіканський бюджет Автономної Республіки Крим або про його виконання, а відповідні місцеві Ради народних депутатів - на найближчій сесії.
Контроль за

 
 

Цікаве

Загрузка...