WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Організація і проблеми виконання бюджету в сучасних умовах - Реферат

Організація і проблеми виконання бюджету в сучасних умовах - Реферат


Реферат на тему:
"Організація і проблеми виконання бюджету
в сучасних умовах"
ВСТУП
Створення власної державності - справа досить важлива і складна, хоча б тому, що необхідно привести у порядок національні фінанси, в тому числі і державні. Загальний стан економіки в країні значною мірою залежить від того, наскільки успішно виконується бюджет.
Виконання державного бюджету України - це здійснення комплексу заходів із забезпечення повного і своєчасного виконання плану доходів і витрат. При цьому виконання доходної частини бюджету означає надходження не тільки загальної суми передбачених коштів, а й по кожному джерелу. Виконання плану по витратах означає безперебійне фінансування усіх запланованих заходів і установ, економне й ефективне використання бюджетних ресурсів.
Проблема виконання державного бюджету полягає не лише в тому, що платити нині ні з чого. Виявляється, що зібрані з платників податків гроші далеко не завжди потрапляють за призначенням - до державної казни, а якщо й потрапляють, то подекуди невідомо як потім використовуються. Казначейство, яке з перших днів становлення вирішило навести порядок в державних фінансах, і сьогодні ставить собі за мету досягти чіткого і відлагодженного контролю за коштами, що, безумовно поставить заслін нецільовому їх використанню.
Державна скарбниця, яка своїм призначенням має служити людям і завдяки якій мають вирішуватись економічні і соціальні питання, нічого не варта, якщо не буде порядку в обігу її коштів. Розпорошення і блукання їх заплутаними каналами через мережу комерційних банків призводять до того, що мільйони гривень, призначених для виплати зарплати, пенсій, своєчасно не надходять до своїх адресатів. Перелічені вище питання, необхідно комплексно вирішувати, а це можливо було здійснити тільки шляхом створення нової фінансової структури, завдяки відлагодженому механізму якої поповниться саме державна казна. Таким органом державної виконавчої влади стало новостворене Державне Українське казначейство.
Тернистий шлях ринкових реформ в Україні призвів до необхідності створення у державі владних структур, які б забезпечували максимально ефективне управління фінансовими ресурсами держави оперативність і прозорість виконання основного фінансового закону держави - Закону про Державний бюджет. Саме таким органом держави покликане бути Державне казначейство України.
З моменту створення казначейство України пройшло досить значний шлях у своєму розвитку. Здобутками на цьому шляху є забезпечення виконання державного бюджету за видатковою частиною, в тому числі здійснення платежів на користь суб'єктів господарської діяльності, які виконали роботи або надали послуги розпорядникам бюджетних коштів взаємних розрахунків між державним та місцевими бюджетами, встановлення контролю за фінансовими взаємовідносинами державного бюджету і державних позабюджетних фондів, бухгалтерський облік виконання державного бюджету тощо.
Заснування повної функціональної системи Державного казначейства для виконання державного бюджету, підвищення власної відповідальності та забезпечення належної податково-бюджетної дисципліни допоможе Уряду підвищити ефективність та продуктивність управлінської діяльності, здійснити завдання, передбачені макроекономічною політикою та бюджетом. Організоване спільними зусиллями Міністерства фінансів України та Державного казначейства України виконання державного бюджету України допоможе подолати проблеми, що постали перед системою управління державними ресурсами.
1. Ціль і задачі виконання бюджету
Виконання бюджету - заключна стадія бюджетного процесу. Це реалізація основного фінансового плану України. Виконання Державного бюджету України забезпечує Кабінет Міністрів України, а місцевих бюджетів виконавчі Комітети місцевих рад народних депутатів, Міністерство фінансів України здійснює загальну організацію та управління виконанням Державного бюджету України, координує діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету. Державний бюджет України виконується за розписом, який затверджується МФУ відповідно до бюджетних призначень у місячний термін після набрання чинності закону про ДБУ. Примірник затвердженого бюджетного розпису передається до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету з подальшим інформуванням про внесення до нього змін.
Мета виконання бюджету:
- забезпечення повного і своєчасного поступлення доходів до бюджету як в цілому так і по кожному джерелу окремо,
- забезпечення безперервного фінансування заходів.
Задачі, що вирішуються при виконанні бюджетів:
· максимальна мобілізація всіх доходів бюджетів,
· орієнтація всіх установ і організацій, які фінансуються з бюджету на економне і ефективне використання бюджетних коштів,
· удосконалення форм і методів фінансового контролю за виконанням перед бюджетом фінансових зобов'язань підприємствами , організаціями всіх форм власності,
· контроль за своєчасним фінансуванням бюджетом установ.
Фінансовий контроль здійснюють фінансові органи на місцях, які контролюють виконання фінансових зобов'язань, розглядають і аналізують фінансову звітність і баланси підприємств всіх форм власності, роблять висновки що до їх діяльності, здійснюють перевірки підприємств, організацій на місцях. Міністр фінансів України протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису ДБУ встановленим бюджетним призначенням.
2. Органи виконання бюджету їх роль і функції
Виконання бюджетів здійснюється установами Державного бюджетного банку України.
Державний бюджетний банк України виконує доручення розпорядника коштів на перерахування бюджетних коштів лише за наявності підпису уповноваженого контролера Міністерства фінансів України, повноваження якого визначаються положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
У разі коли в ході виконання бюджету рівень дефіциту бюджету перевищує встановлений або виникає значне зниження надходжень від доходних джерел, Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місцеві Ради народних депутатів за пропозицією Кабінету Міністрів України, виконавчих органів відповідних Рад приймають рішення про запровадження пропорційного скорочення затверджених бюджетних видатків щомісячно по всіх статтях бюджету /крім захищених статей, перелік яких визначається відповідною Радою/ до кінця бюджетного року. Пропорційне скорочення може бути запроваджено також, якщо в ході виконання бюджету його дефіцит не зменшується, внаслідок чого виникає неспроможність фінансування передбачених бюджетом заходів.
За наявності обставин, зазначених у частині першій цієї статті, і відсутності рішення Верховної Ради України щодо пропорційного скорочення витрат Президент України має право зупинити або скоротити фінансування окремих видатків, попередивши про це Верховну Раду України за два тижні.
Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, Верховна Рада АвтономноїРеспубліки Крим, Уряд Автономної Республіки Крим, Ради народних депутатів та їх виконавчі органи, приймаючи рішення, які зумовлюють скорочення надходжень або виникнення чи збільшення видатків з Державного бюджету України, республіканського бюджету Автономної Республіки Крим, місцевих

 
 

Цікаве

Загрузка...