WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Заходи міністерства фінансів України щодо забезпечення складання проекту Державного бюджету на плановий рік - Реферат

Заходи міністерства фінансів України щодо забезпечення складання проекту Державного бюджету на плановий рік - Реферат

телекомунікаційної мережі на рівні області, міста, району;
- здійснює контроль за роботою міських та районних відділів з упровадження та використання АРМів, програм і засобів електронної пошти, зі створення необхідних умов для функціонування комп'ютерної техніки та ефективного її використання, роботу з удосконалення діючих АРМів та створення нових з урахуванням виробничої потреби;
- проводить семінари та наради з організації й упровадження інформаційних систем АРМів та програм.
Відділ фінансів місцевих органів влади й управління:
- забезпечує фінансування витрат, пов'язаних з утриманням місцевих органів влади й управління, розробляє пропозиції щодо вдосконалення структури місцевих органів державної виконавчої влади і самоврядування та здійснює контроль за витрачанням коштів на їх утримання;
- готує необхідні розрахунки стосовно фінансування видатків, пов'язаних з утриманням органів влади й управління, систематизує й аналізує відповідні дані;
- проводить перевірки в обласних управліннях (відділах), а також в районах з питань правильності й ефективності використання бюджетних коштів;
- подає керівництву облфінуправління пропозиції щодо об-меження, а в необхідних випадках - припинення фінансування за наявності фактів незаконного витрачання коштів;
- складає для подання Міністерству фінансів України необхідні звіти про використання коштів на утримання місцевих органів влади;
- надає практичну допомогу управлінням, відділам, іншим підрозділам облдержадміністрації та райміськфінвідді-лам у застосуванні чинного законодавства та його підзакон-них актів.
Загальний відділ здійснює матеріально-технічне забезпечення фінансового управління.
136
Розділ 4
Фінансове управління районної, міської державної адміністрації є низовою ланкою системи фінансових органів. Воно забезпечує на місцях втілення в життя державної фінансової політики, аналізує показники розвитку економіки району (міста), здійснює заходи щодо оздоровлення фінансового стану галузей місцевого господарства та збільшення доходів бюджету. Розробляє пропозиції щодо встановлення нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і доходів до бюджетів Рад, координує і подає методичну допомогу зі складання і виконання бюджетів нижчого рівня.
Фінансове управління підпорядковується як районній (міській) держадміністрації, так і відповідному фінансовому органу вищого рівня.
Районне (міське) фінансове управління складає проект бюджету району (міста) і несе відповідальність за його виконання як за доходами, так і видатками, за забезпечення необхідними коштами заходів, передбачених у плані розвитку району, та інших заходів, які фінансуються з бюджету району, а також забезпечує мобілізацію на території району фінансових ресурсів на загальнодержавні витрати.
Головними завданнями районного фінансового управління є:
- мобілізація коштів і напрямлення їх відповідно до затвер-дженого плану на фінансування заходів щодо розвитку господарства, поліпшення соціально-культурного і побутового обслуговування населення;
- економічне обґрунтування плану доходів і видатків бюджету району, вжиття заходів щодо забезпечення своєчасного надходження всіх доходів і економне витрачання бюджетних коштів за їх призначенням;
- контроль за виконанням державної фінансової дисципліни. Районне фінансове управління включає бюджетний відділ,
відділ бюджетних доходів і фінансів комунальної власності та відділ бухгалтерського обліку і звітності. Бюджетний відділ:
- здійснює відповідно до затверджених у районному бюджеті призначень фінансування заходів щодо розвитку місцевого господарства, освіти, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, соціального забезпечення, на утримання місцевих органів державної влади й управління та інших заходів;
- аналізує стан і тенденції розвитку апарату управління, уза-гальнює матеріали і готує пропозиції про чисельність апарату управління, структуру і витрати на його утримання;
- контролює дотримання чинного законодавства у витрачанні коштів на оплату праці, утримання службового автотранспорту і службові відрядження;
Органи оперативного управління бюджетом
137
- веде облік та складає звіт про виконання районного бюджету, готує інформаційні матеріали, доповіді райдержадмініст-рації про хід та підсумки виконання цього бюджету, а також пропозиції про збільшення доходів бюджету;
- здійснює контроль за правильним і ефективним використанням коштів, що виділяються з цільових фондів місцевих рад. Перевіряє правильність виплат та відшкодувань з бюджету, передбачених чинними нормативами.
Відділ бюджетних доходів і фінансів комунальної власності райфінуправління:
- вирішує питання про відстрочення платежів і вносить про-позиції місцевим Радам щодо надання пільг за податками і платежами дорайонного бюджету за висновками державних податкових інспекцій;
- одержує в установлені строки від державних податкових інспекцій матеріали про результати перерахунків за платежами у бюджет, відомості про правильність недоїмок та переплат, звіти з питань оподаткування, надходження платежів до бюджету та іншу інформацію з питань, пов'язаних зі складанням та виконанням бюджету;
- бере участь разом з Державною податковою інспекцією у під-готовці проектів рішень виконкомів місцевих рад щодо проведення податкового обліку платників податків, надання додаткових пільг платникам та з інших питань, які входять до компетенції цих рад;
- на базі статистичної та бухгалтерської звітності, аналітичних та прогнозних розрахунків аналізує економічний та фінансовий стан галузей національної економіки;
- бере участь у проведенні роздержавлення власності, демоно-полізації національної економіки, земельної реформи та вивчає вплив цих процесів на зміцнення фінансового стану усієї економіки;
- надає методичну і практичну допомогу виробничим об'єд-нанням, державним корпораціям, асоціаціям, консорціумам, підприємствам і організаціям з фінансових питань упровадження ринкових відносин;
- координує свою роботу з діяльністю податкових інспекцій, банківських установ, органів внутрішніх справ, суду, прокуратури, арбітражу, інших контрольних органів.
Відділ бухгалтерського обліку і звітності:
- здійснює методичне керівництво бухгалтерським обліком у бюджетних установах;
- розглядає бухгалтерські звіти і баланси управлінь і відділів райдержадміністрації. Звіти і баланси окремих підприємств і організацій, кооперативів;
138
Розділ 4
- разом з бюджетним відділом контролює витрачання коштів, виділених з районного бюджету за всіма напрямами і видами витрат і проводить ревізію та перевірки збереження грошових коштів і товарно-матеріальних цінностей у радах району;
- здійснює контроль за додержанням органами Державного казначейства і Національного банку України правил касового виконання бюджету.

 
 

Цікаве

Загрузка...