WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Заходи міністерства фінансів України щодо забезпечення складання проекту Державного бюджету на плановий рік - Реферат

Заходи міністерства фінансів України щодо забезпечення складання проекту Державного бюджету на плановий рік - Реферат

суворого обліку;
o організація виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку для потреб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій;
o розроблення засобів захисту і технології їх застосування при виготовленні бланків цінних паперів і документів суворого обліку, державний контроль за їх виготовленням та документообігом;
o проведення експертизи та контроль бланків цінних паперів і документів суворого обліку, які виготовляються підприємствами
Органи оперативного управління бюджетом
127
України, перевірка бланків, виготовлених за кордоном, при їх ввезенні в Україну;
o координація діяльності Державної пробірної служби, Державного сховища дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України, Державного гемологічного центру України, Музею коштовного і декоративного каміння, державних підприємств: поліграфічний комбінат "Україна", "Київська офсетна фабрика".
Реалізація завдань і функцій Міністерства фінансів в адміністративних утвореннях держави здійснюється територіальними органами, які базуються на типовій структурі.
Головне фінансове управління відповідно до завдань, які воно має розв'язувати, виконує такі функції:
- бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів ре-гіону, аналізує і визначає тенденції розвитку його фінансової бази та враховує їх під час складання обласного (міського) бюджету;
- організовує роботу, пов'язану зі складанням проекту обла-сного (міського) бюджету, за дорученням обласної (міської) рад, визначає порядок і термін подання обласними (міськими) управліннями і відділами, районними (міськими) радами матеріалів для підготовки проектів обласного (міського) бюджету і прогнозних розрахунків для визначення частини загальнодержавних податків, зборів і платежів міст обласного підпорядкування і районів області (міста). Складає проект обласного (міського) бюджету, готує пропозиції про нормативи відрахувань частини загаль-нодержавних податків, зборів і платежів у бюджети міст і районів і подає їх на розгляд обласних (міських) рад;
- організовує виконання обласного (міського) бюджету за доходами і видатками. Разом з обласними (міськими) управліннями і відділами, районними (міськими) радами забезпечує надходження доходів до обласного (міського) бюджету та вживає заходів щодо ефективного витрачання бюджетних коштів;
- забезпечує захист фінансових інтересів держави та фінан-сових прав підприємств, установ, організацій (незалежно від форми власності) і громадян, здійснює у межах своєї компетенції контроль за виконанням актів законодавства;
- розробляє порядок надання з обласного (міського) бюджету субвенцій, дотацій, субсидій бюджетам міст обласного підпорядкування, районів;
- складає розпис обласного (міського) бюджету з помісячним розподілом, забезпечує виконання обласного (міського) бюджету, приймає рішення про переказування коштів у межах річних бюджетних асигнувань, здійснює в установленому порядку взаємні розрахунки обласного (міського) бюджету з дер-
128
Розділ 4
жавним бюджетом і з бюджетами районів, міст обласного під-порядкування;
- здійснює контроль за виконанням обласного (міського) бюджету і за додержанням установами Національного банку України та комерційними банками правил касового виконання бюджету за видатками;
- веде облік виконання обласного (міського) бюджету й облік змін, що вносять у встановленому порядку до затверджених призначень за доходами і видатками обласного (міського) бюджету, бюджетів районів, міст обласного підпорядкування;
- розглядає звіти про виконання бюджетів районів, міст об-ласного підпорядкування, кошторисів видатків обласних управлінь і відділів, складає зведення про виконання бюджетів, що входять до бюджетної системи областей (міста), і подає його Міністерству фінансів України. Звітує перед обласною (міською) радою про хід виконання обласного (міського) бюджету і подає їй річний звіт про виконання обласного (міського) бюджету для затвердження;
- здійснює облік коштів резервного фонду обласної (міської) Ради і цільових фондів;
- контролює правильність проведення виплат і відшкодування коштів за рахунок державного і місцевих бюджетів, передбачених чинними законодавчими актами;
- готує пропозиції обласній (міській) раді про встановлення місцевих податків, платежів і зборів;
- за дорученням обласної (міської) ради розглядає матеріали про надання окремим категоріям платників пільг за податками і платежами, які надходять до обласного (міського) бюджету, та готує відповідні пропозиції з цього питання, за висновками Державної податкової адміністрації розглядає питання про відстрочення платежів і надання податкового кредиту і приймає відповідне рішення;
- на підставі статистичних і бухгалтерських звітів, аналітичних та прогнозних розрахунків аналізує економічний та фінансовий стан галузей економіки, тенденції та динаміку розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо відшукання та мобілізації додаткових фінансових ресурсів;
- бере участь у формуванні та реалізації інвестиційної політики областей (міста);
- готує пропозиції з фінансових питань, бере участь у їх ви-рішенні, а також у справах, пов'язаних зі зміною форм загальнодержавної і комунальної власності та розвитком підприємницької діяльності в області (місті);
Органи оперативного управління бюджетом
129
- бере участь у роботі зі створення ринку цінних паперів в області (місті), аналізує його вплив на фінансовий стан господарства і грошовий обіг. Веде реєстрацію й облік випуску ціннихпаперів в області (місті);
- організовує контроль за раціональним використанням, обліком і зберіганням дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності;
- готує пропозиції про випуск в обіг для розміщення серед населення місцевих виграшних позик, місцевих грошових, речових і грошово-речових лотерей і контролює цю роботу;
- разом з установами Національного банку України, комерцій-ними банками вивчає питання грошового обігу в регіоні, бере участь у розробленні балансів грошових доходів і витрат населення;
- аналізує валютно-фінансові питання, пов'язані із зовніш-ньоекономічною діяльністю об'єднань, підприємств, організацій, та розробляє відповідні пропозиції про збільшення валютних ресурсів держави;
- вивчає вплив на фінансовий стан місцевого господарства та бюджет області (міста) процесів, пов'язаних з новими принципами ціноутворення, та готує відповідні пропозиції;
- відповідно до затверджених у бюджеті призначень здійс-нює фінансування в межах наявних фінансових ресурсів, заходів щодо розвитку місцевого господарства, агропромислового комплексу та охоронно-природних заходів, соціально-економічних програм, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту населення, молодіжних заходів і

 
 

Цікаве

Загрузка...