WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Заходи міністерства фінансів України щодо забезпечення складання проекту Державного бюджету на плановий рік - Реферат

Заходи міністерства фінансів України щодо забезпечення складання проекту Державного бюджету на плановий рік - Реферат

процесу.
Провідну роль у методичному й організаційному забезпеченні відіграють департаменти, які організовують і здійснюють бюджетний процес.
Головна мета їх діяльності - ефективне управління фінансовими ресурсами, збалансування доходів та видаткової частини державного бюджету; здійснення перспективного фінансового планування і прогнозування фінансової бази економічного і соціального розвитку країни; формування бюджетних взаємовідносин між державним бюджетом і бюджетами Автономної Респуб-
124
Розділ 4
ліки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, забезпечення аналізу стану виконання державного бюджету для ефективного управління фінансовими ресурсами. Департаменти виконують такі функції:
"забезпечення проведення Міністерством єдиної державної фінансової, бюджетної, податкової політики, участь у розробленні законодавчих проектів, нормативно-правових актів, державних програм у частині фінансового забезпечення за рахунок коштів бюджету та державних позабюджетних цільових фондів;
"складання проекту, розгляд, прийняття та контроль за виконанням Державного бюджету України, місцевих бюджетів, поточний моніторинг і підготовка пропозицій щодо збалансування ресурсів та витрат загального фонду державного бюджету і внесення змін до закону про Державний бюджет України. Відсте-ження ходу реалізації вимог Бюджетного кодексу України;
oрозроблення фіскальної стратегії, загальнодержавних прогнозних та програмних документів, зведеного балансу фінансових ресурсів, аналіз та прогнозування макроекономічних показників;
oкоординація роботи з Державним казначейством України;
oзведений аналіз виконання показників бюджету;
o проведення аналізу взаємозв'язку фінансово-бюджетних і соціально-економічних показників, складання і поширення даних статистики державних фінансів;
o забезпечення розроблення та впровадження єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку і фінансової звітності на підприємствах, в об'єднаннях і організаціях усіх форм власності (крім банків та бюджетних установ);
oорганізація взаємодії Міністерства фінансів України з Головним контрольно-ревізійним управлінням.
Метою діяльності другого блоку департаментів є ефективне використання всіх інструментів, за допомогою яких можна мінімізувати навантаження державного боргу на бюджет і забезпечити здійснення фінансової експертизи всіх міжнародних угод та адаптацію законодавства з питань оподаткування і фінансових послуг до міжнародних стандартів.
Департаменти виконують такі функції:
oрозроблення стратегії щодо внутрішніх і зовнішніх запозичень держави, погашення та обслуговування державного боргу і забезпечення її реалізації;
o участь у розробленні проекту, прогнозних показників, забезпеченні виконання Державного бюджету України в частині фінансування бюджету за рахунок державних запозичень і погашення та обслуговування державного боргу;
Органи оперативного управління бюджетом
125
o забезпечення проведення державної фінансової політики у сфері банківської діяльності та взаємодії з Національним банком України;
o забезпечення міжнародного співробітництва у сфері оподаткування, моніторинг податкових угод і взаємодія з міжнародними фінансовими органами у сфері бюджетної та податкової політики;
o проведення заходів з євроінтеграційної політики та з питань вступу й участі України у Світовій організації торгівлі;
o забезпечення співробітництва України в рамках СНД і ГУУАМ та їх органів, а також в інших міждержавних об'єднаннях;
o фінансове забезпечення зовнішньоекономічної і зовнішньо-політичної діяльності України.
Третій блок забезпечує ефективну організацію роботи структурних підрозділів Міністерства фінансів, взаємодію з Верховною Радою України та народними депутатами України, із Секретаріатом Кабінету Міністрів України, узгоджує проекти нормативно-правових актів, що розробляються Міністерством із центральними органами виконавчої влади, а також організовує діяльність підприємств та установ, що належать до сфери управління Міністерства фінансів.
До головних функцій цього блоку відносяться:
o організація роботи структурних підрозділів Міністерства та коор-динація організаційної роботи з місцевими фінансовими органами;
o моніторинг і організація контролю за виконанням документів;
o внутрішньовідомчий контроль;
o організація роботи з кадрами;
o запобігання корупційним проявам серед працівників центрального апарату Міністерства та його місцевих органів;
o здійснення заходів щодо організації обліку призовників та військовозобов'язаних і бронювання військовозобов'язаних;
o організація роботи, переговорів та зустрічей з іноземними делегаціями;
oрозвиток і модернізація фінансової системи;
o модернізація та розвиток інформаційно-аналітичних систем бюджетного процесу;
o упровадження й адміністрування корпоративної мережі;
o організація та ведення обліку програмно-технічних засобів;
o ведення центральної бази даних бюджетної інформації;
o забезпечення технічного захисту інформації;
o розроблення перспективних планів і проектів модернізації бюджетного процесу;
o забезпечення взаємодії з Верховною Радою України та народними депутатами України;
126
Розділ 4
o ведення моніторингу звернень і запитів народних депутатів України;
o організація підготовки й узагальнення висновків, інформаційно-аналітичних довідок до законопроектів;
o ведення моніторингу проходження проектів законодавчих актів;
o взаємодія з Адміністрацією Президента України з питань компетенції Міністерства;
o координація роботи структурних підрозділів Міністерства при підготовці матеріалів для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України, урядових комітетів тощо;
o забезпечення взаємодії керівництва Міністерства з керівництвом місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування;
o здійснення організації особистого прийому тарозгляду письмових звернень громадян;
o ведення реєстру постійних і тимчасових урядових комітетів і консультативних, дорадчих та інших органів, утворених Кабінетом Міністрів України;
o здійснення контролю за своєчасним проходженням і розглядом звернень громадян у структурних підрозділах Міністерства;
o забезпечення проведення державної політики у сфері видобутку, виробництва, використання і зберігання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;
o здійснення державного контролю за обігом та обліком дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
o формування і поповнення Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
o міжгалузева координація діяльності суб'єктів видобутку, ви-робництва, перероблення та реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
o формування і реалізація єдиної технічної політики у сфері розроблення технологій, устаткування та матеріалів для виробництва бланків цінних паперів і документів

 
 

Цікаве

Загрузка...