WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Заходи міністерства фінансів України щодо забезпечення складання проекту Державного бюджету на плановий рік - Реферат

Заходи міністерства фінансів України щодо забезпечення складання проекту Державного бюджету на плановий рік - Реферат

порядок застосування законодавчих та інших нормативних актів з питань фінансів.
Центральний апарат Міністерства фінансів бере участь у розробленні нових механізмів і форм господарювання, аналізує тен-
денції та фінансові аспекти їх діяльності, взаємовідносини з бюджетом і готує відповідні пропозиції з цих питань. Є активним учасником роздержавлення власності, демонополізації економіки, проведення земельної реформи, створення ринку цінних паперів та вивчає вплив цих процесів на зміцнення фінансового стану економіки.
На центральний апарат покладено завдання надавати практичну і методичну допомогу галузевим міністерствам, відомствам, виробничим об'єднанням, державним корпораціям, асоціаціям, консорціумам, підприємствам та організаціям з фінансових питань упровадження ринкових відносин, а також місцевим фінансовим органам в організації їх роботи. Він систематично вивчає тенденції соціально-економічного розвитку країни і регіонів, бере участь у науковому обґрунтуванні соціально-економічних програм та інших заходів. Подає доповіді, довідки та іншу інформацію Верховній Раді, Президенту та Уряду країни з фінансових питань діяльності міністерств, відомств, об'єднань, підприємств і відповідні пропозиції.
Відповідно до затверджених у Державному бюджеті призначень Міністерство фінансів організовує фінансування виробничого і невиробничого будівництва, геологорозвідувальних і проектно-пошукових, природоохоронних та інших робіт, заходів у галузі освіти, науки, культури, охорони здоров'я, фізичної культури, соціального захисту населення. За рахунок коштів Державного бюджету фінансуються органи державної влади і державного управління, суди, правоохоронні органи, різноманітні соціально-культурні програми. Міністерство фінансів бере участь у розробленні пропозицій щодо вдосконалення валютно-економічних відносин з іноземними країнами; аналізує ефективність інвестицій при підготовці угод із зарубіжними інвесторами про захист інвестицій; узагальнює договірно-правову практику з цих питань в інших країнах і готує пропозиції щодо сприяння залученню іно-земного капіталу в Україну і його ефективного використання.
Міністерство фінансів здійснює методичне керівництво бухгалтерським обліком, готує інструктивні матеріали, дає роз'яснення про порядок ведення бухгалтерського обліку і складання звітності. Контролює раціональне і цільове використання коштів, виділених з Державного бюджету за всіма напрямами і видами витрат; у встановленому законом порядку проводить ревізії і перевірки в концернах, асоціаціях, акціонерних, орендних, спільних підприємствах, кооперативах та інших організаціях.
До функцій Міністерства фінансів належать також фінансування в установленому порядку фінансових органів країни, конт-
122
Розділ 4
роль за правильним використанням ними асигнованих коштів. Міністерство складає зведені звіти й баланси за видами діяльності. Здійснює заходи щодо вдосконалення структури центрального апарату, місцевих фінансових, казначейських органів і контрольно-ревізійної служби, проводить роботу з професійної підготовки й перепідготовки кадрів для фінансової системи, контролює цю роботу в підпорядкованих організаціях і установах.
Структура центрального апарату Міністерства фінансів визначається основними завданнями і функціями, які покладені на дане відомство.
Міністр фінансів є керівником Міністерства та членом Кабінету Міністрів України. Він призначається та звільняється з посади Президентом України. Міністр фінансів виконує такі основні функції:
- відповідає за якість і терміни складання проекту Державного бюджету України;
- визначає організаційно-методичні засади бюджетного пла-нування, які покладені в основу підготовки бюджетних запитів;
- приймає рішення щодо обсягу доходів і видатків проекту Державного бюджету України;
- представляє проект Закону "Про Державний бюджет" на пленарному засіданні Верховної Ради України;
- затверджує розпис Державного бюджету України і забезпечує його відповідність установленим бюджетним призначенням;
- є головним розпорядником коштів Міністерства фінансів України;
- представляє звіт Кабінету Міністрів України про виконання Закону "Про Державний бюджет України" перед Верховною Радою України.
Через міністра фінансів Кабінет Міністрів України спрямовує і координує діяльність Державної податкової адміністрації, Державної митної служби, Головного контрольно-ревізійного управління та Державного казначейства України.
Відповідно до Указу Президента України "Про заходи щодо запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" у складі Міністерства фінансів України утворено Державний департамент фінансового моніторингу як урядовий орган державного управління.
Голова Держфінмоніторингу здійснює керівництво Департаментом і несе персональну відповідальність перед міністром фінансів за виконання покладених на Держфінмоніторинг завдань, основними з яких є:
- участь у реалізації державної політики у сфері протидії ле-галізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;
Органи оперативного управління бюджетом
123
- збір, обробка й аналіз інформації про фінансові операції, що підлягають обов'язковому фінансовому контролю, та інші операції, пов'язані з легалізацією (відмиванням) таких доходів;
- створення єдиної інформаційної системи і ведення бази даних у сфері протидії легалізації доходів, одержаних злочинних шляхом;
- налагодження співробітництва, взаємодії та інформаційного обміну з органами державної влади, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями в зазначеній сфері;
- забезпечення представництва України в установленому по-рядку в міжнародних організаціях з питань протидії легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
Для погодженого вирішення найважливіших питань, що належать до компетенції Міністерства фінансів, створюється колегія у складі міністра (голова колегії), заступників міністра та інших керівних працівників Міністерства.
До складу колегії можуть входити керівники інших центральних органів виконавчої влади, а також представники відповідних громадських організацій (з правом дорадчого голосу).
Членів колегії затверджує та звільняє від виконанняобов'язків Кабінет Міністрів України за поданням міністра.
Міністерство фінансів поділяється на департаменти, а ті, у свою чергу, - на управління, відділи.
Кожний департамент так чи інакше бере участь у виконанні всіх функцій Міністерства фінансів. Водночас кожен із них має свою специфічну сферу діяльності.
За ознакою ролі в забезпеченні бюджетного процесу департаменти можна розділити на три блоки: 1) ті департаменти, що організовують і здійснюють бюджетний процес; 2) департаменти, які виконують більш широкі функції у сфері фінансової діяльності в цілому і пов'язані тільки з окремими етапами і частинами бюджетного процесу; 3) департаменти, не пов'язані з бюджетним процесом.
Розглянемо функції окремих департаментів за напрямами їхньої діяльності та відношенням до бюджетного

 
 

Цікаве

Загрузка...