WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Порядок митного оформлення товарів та предметів, що переміщуються через митний кордон України - Контрольна робота

Порядок митного оформлення товарів та предметів, що переміщуються через митний кордон України - Контрольна робота

контролю при перевірці ВМД
3. Декларування товарів та предметів,
що переміщуються через митний кордон України
Транспортні засоби, товари та предмети підлягають обов'язковому декларуванню митницям України. Декларування здійснюється шляхом заяви у встановленій формі точних даних та мети переміщення через митний кордон України товарів, майна та інших предметів i про самі товари, майно та інші предмети, а також будь-яких відомостей, необхідних для митного контролю та митного оформлення.
3 1 січня 1993 р. підлягають обов'язковому декларуванню митницям та митному оформленню у встановленому діючим митним законодавством порядку товари та інші предмети при вивезенні їх з України в крани колишнього Союзу РСР та ввезенні з цих кран в Україну. Такі товари та інші предмети декларуються митницями шляхом подання вантажної митної декларації й оформлюються в митному відношенні митницею, в зоні діяльності яких розташований відправник чи одержувач цих товарів. Декларування товарів, майна та інших предметів здійснюється підприємствами, що ввозять в Україну або вивозять з України такі товари, майно та інші предмети самостійно або на договірній основі через організації, визначені митницею як декларанти. Визнання підприємства як декларанта i допущення його до декларування на підставі договору здійснюється шляхом видачі митницею такому підприємству свідоцтва про визнання його як декларанта. Порядок допущення до декларування на підставі договорів, а також права й обов'язки декларантів передбачено статтями 47, 48 Митногокодексу України та Положенням про діяльність митних брокерів на території України. Самостійне декларування товарів може здійснюватись учасником ЗЕД, який є стороною зовнішньоекономічного договору, або за його дорученням одержувачем таких товарів в Україні, або їх відправником за межі України. Предмети, що переміщуються через митний кордон України громадянами, декларуються цими громадянами.
Положення про вантажну митну декларацію (далі Положення) має на меті визначити статус, призначення декларації, встановити загальний порядок її заповнення, оформлення, обліку, зберігання та інші норми i принципи, що застосовуються до вантажної митної декларації, відповідно до чинного законодавства України.
Вантажна митна декларація застосовується при декларуванні суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності та іншими юридичними (а в окремих випадках - фізичними особами) товарів та інших предметів, що переміщуються через митний кордон України. Процедура декларування, включаючи його форми, необхідність оформлення ВМД при декларуванні визначається Кабінетом Міністрів України.
Вантажна митна декларація - складений письмово уніфікований адміністративний документ (УАД), у якому декларантом заявлена мета переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів, містяться точні дані про самі товари та предмети, транспортні засоби, а також інформація, необхідна для здійснення митного контролю, митного оформлення, нарахування митних платежів, формування державної та митної статистики.
Оформлена в митному відношенні ВМД - це документ, що засвідчує надання державою суб'єкту зовнішньоекономічної діяльності права на розміщення товарів або інших предметів у визначений митний режим. Залежно від митного режиму оформлена ВМД може закріплювати за означеним суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності певні зобов'язання, а в разі вивезення товарів та інших предметів також засвідчує право суб'єкта на одноразове переміщення їх через митний кордон України. Оформлена в митному відношенні ВМД - це правовий документ, який у разі необхідності підтверджує певні права або права та обов'язки суб'єкта при здійсненні ним правових, фінансових, господарських та інших видів діяльності. Термін дії ВМД не обмежується часовою нормою. Митний орган, у разі оформлення товарів, що вивозяться за межі митної території України, має право вказати у декларації термін доставлення товарів у митний орган - пункт пропуску на митному кордоні України.
ВМД заповнена декларантом згідно з діючими правилами, засвідчена ним у встановленому порядку та подана митному органу для оформлення, - це документально оформлена заява особи, яка таким чином бере на себе відповідальність за достовірність викладених у ВМД відомостей, закріплюється одним із видів митного забезпечення (штамп "Під митним контролем") на всіх аркушах ВМД та реєстраційним номером, а також реєстрацією ВМД у журналі обліку ВМД. Після завершення цієї процедури декларант несе юридичну відповідальність за відомості, зазначені у ВМД. Ця декларація не може бути відкликана декларантом. Відповідальність за незаявлення в декларації точних відомостей передбачена чинним законодавством.
ВМД оформлюється на єдиних стандартних самокопіювальних бланках встановленого зразка А4, що виготовляються друкарським способом. Оформлення ВМД з використанням інших бланків не допускається. Контроль за оформленням ВМД на єдиних стандартних бланках здійснюється державною митною службою. Для митного оформлення використовуються бланки аркушів ВМД: основних - форми МД-2 та додаткових - форми МД-З. Під час митного оформлення товарів у випадках, визначених ДМСУ, замість додаткових аркушів МД-З допускається застосування специфікацій форми МД-8.
Кількість бланків форми МД-2, МД-З, необхідних для надання митниці при митному оформленні однієї декларації, та порядок використання МД-8 встановлюється державною митною службою. На сьогодні комплект ВМД складається з п'яти зброшурованих номерних основних аркушів форми МД-2 та аналогічно МД-З, МД-8.
ВМД заповнюється на товари, фактурна вартість яких перевищує суму, еквівалентну 100 доларам США, а також на товари незалежно від їх фактурної вартості у випадках, передбачених законодавством.
ВМД складається на партію товарів за умови, що до всіх товарів означеної партії застосовується єдиний митний режим.
Партія товару - це:
- товари та інші предмети, що надсилаються на адресу одного одержувача за одним товарно-транспортним документом (накладною, коносаментом тощо), а також товари, що пересилаються за однією поштовою накладною або переміщуються як ручна поклажа однією особою, яка перетинає митний кордон України;
-

 
 

Цікаве

Загрузка...