WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаДержавне регулювання економіки, Інвестиції → Обгрунтування і доцільність запровадження казначейської системи виконання бюджетів в Україні - Реферат

Обгрунтування і доцільність запровадження казначейської системи виконання бюджетів в Україні - Реферат

коштів.
Зазначені рахунки діють в єдиному режимі, створюючи, таким чином, загальнодержавну інформаційно-обчислювальну систему єдиного казначейського рахунку, який виконує облік всіх здійснюваних на ньому операцій дає можливість Головному управлінню Держказначейству мати в реальному режимі часу інформацію про:
- баланс єдиного казначейського рахунку, утриманим як результат здійснення операцій на всіх бюджетних рахунках єдиного казначейського рахунку;
- рух коштів по доходах державного бюджету відповідно до бюджетної класифікації;
- рух коштів по видатках державного бюджету відповідно до бюджетної класифікації;
- рух коштів по місцевих бюджетах з моменту їх обслуговування в системі держказначейства;
- результати виконання бюджетів.
Фінансування єдиного казначейського рахунку забезпечить:
- повну незалежність держави від банківської системи в справі контролю та обліку доходів і платежів;
- досконалу базу даних по бюджетних показниках;
- щоденне перерахування за призначенням коштів, що надходять до державного бюджету та місцевих бюджетів (за їх згодою);
- розподіл загальнодержавних податків, зборів та обов'язкових платежів між державним бюджетом і бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя за нормативами, затвердженими Верховною Радою України;
- перерахування місцевим бюджетам належних їм коштів відповідно до нормативів та результатів взаєморозрахунків;
- дотримання принципу цільового використання бюджетних коштів завдяки здійсненню попереднього контролю;
- надання інформації органам законодавчої та виконавчої влади по здійснених на єдиному казначейському рахунку операціях;
- оптимальні можливості для прийняття представниками законодавчої та виконавчої влади оперативних рішень щодо використання залишків коштів єдиного казначейського рахунку.
Єдиний казначейський рахунок - це сукупність бюджетних рахунків, відкритих на ім'я Головного управління Державного казначейства і його територіальних органів за балансовим рахунком № 2513 "Кошти Державного бюджету".
Бюджетні рахунки за балансовим рахунком № 2513 "Кошти Державного бюджету" відкриваються органам Державного казначейства в установах Національного банку та уповноважених установах комерційних банків, визначених Кабінетом Міністрів України та Національним банком України.
В органах Державного казначейства, в свою чергу, відкриваються реєстраційні рахунки розпорядникам бюджетних коштів. При цьому бюджетні рахунки розпорядників державних коштів в установах банків закриваються.
Реєстраційні рахунки відкриваються на підставі договорів між розпорядниками коштів та органами Державного казначейства.
Кількість реєстраційних рахунків, яку може мати конкретний розпорядник коштів в системі казначейства, залежить від ступеня деталізації контролю за використанням бюджетних коштів відповідно до бюджетної класифікації.
Головне управління Державного казначейства організовує, контролює та забезпечує роботу єдиного казначейського рахунку через єдину інформаційно-обчислювальну систему Державного казначейства, а саме трансакційну автоматизовану систему казначейства.
Обліково-інформаційна комп'ютерна система, що розробляється згідно з вимогами міжнародного досвіду та стандартів, відповідає вищезазначеним вимогам та призначена для збору та обробки облікової інформації, складання звітності та покликана допомогати та полегшувати ведення бухгалтерського обліку операцій, що здійснюються учасниками бюджетного процесу. Але, разом з цим, вона також висуває і певні вимоги як до самої інформації, що вводиться, так і до процедур її обробки та обліку. Основними з них є:
" вимоги до управління грошовими коштами;
" системно-послідовне кодування рахунків;
" однозначність інформації, що вводиться в систему;
Основними функціями казначейської системи реєстрації операцій та звітності є:
В частині казначейського виконання державного та місцевих бюджетів:
" облік видатків (обробка первинних документів розпорядників коштів бюджетів, формування на їх основі казначейських платіжних документів, відображення в бухгалтерському обліку операцій за видатками, здійснення контролю);
" облік доходів в розрізі кодів бюджетної класифікації та кодів територій, враховуючи операції за доходами, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами бюджету, а також між бюджетами всіх рівнів;
" облік асигнувань, враховуючи їх формування, рух та використання;
" ведення зведеного кошторису доходів та видатків державного та місцевих бюджетів;
" ведення та облік кошторисів видатків установ та організацій, що утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
" облік лімітів на здійснення видатків;
" формування пропозицій щодо здійснення видатків;
" обробка та облік розподілів коштів на здійснення видатків;
" формування банківських платіжних документів та проведення безготівкових розрахунків через банківську систему електронних платежів з забезпеченням виконання вимог Національного банку України щодо захисту інформації;
" облік безгрошових операцій(взаємозаліки, взаємні розрахунки між бюджетами, векселі);
" формування пакету звітних форм.
В частині обслуговування спеціальних та інших власних коштів установ та організацій, що утримуються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів:
" облік надходжень спеціальних та інших власних коштів на рахунки установ та організацій;
" облік видатків за рахунок спеціальних та інших власних коштів;
" формування банківських платіжних документів;
" формування пакету звітних форм.
Трансакційна автоматизована система казначейства створена на трансакційній основі. Трансакція - операція чи послідовність операцій, яка повинна бути повністю виконана, або, у разі виникнення помилки, повністю відмінена. Дані в систему вносяться лише один раз, що забезпечує повний контроль в системі.[17]
Джерелом здійснення видатків з єдиного казначейського рахунку є надходження на балансовий рахунок № 2510 "Доходи Державного бюджету ", загальна сума якого щоденно (або в режимі реального часу) перераховуються на балансовий рахунок № 2513 "Кошти Державного бюджету".
Територіальні органи Державного казначейства здійснюють попередній контроль за використанням ресурсів єдиного казначейського рахунку тільки в межах лімітів, що встановлюються головним управлінням Державного казначейства для кожного розпорядника коштів на підставі розподілу, затвердженого відповідним головним розпорядником.
Залишки коштів на бюджетних рахунках органів Державного казначейства, відкритих в установах банків за балансовим рахунком № 2513 "Кошти державного бюджету", повинні бути позитивними. Дебетове сальдо за ними не допускається.
Бюджетні кошти розпорядників коштів, які знаходяться на їх реєстраційних рахунках, використовуються ними відповідно до затверджених асигнувань та лімітів видатків..
Висновок
Державне казначейство України відіграє важливу роль у фінансовій системі України. Адже воно покликане впорядкування використання державних коштів, сконцентрувати їх на найважливіших напрямках соціального та економічного розвитку суспільства . Створення казначейства припало на той період розбудови Української держави, коли старі методи не спиралися на відповідні організаційні структури. Казначейство якраз і стало однією з них. Світовий досвід засвідчує про ефективність

 
 

Цікаве

Загрузка...